Определения

Свързани лица

„Свързано лице“ е компания, която е контролирана от или е под общ контрол съвместно с Oath Inc. Verizon Media е част от семейството компании Verizon, което включва Yahoo Inc. За списък с най-значимите медийни марки на Verizon Media посетете марките на Verizon Media. Имаме право да споделяме Ваша информация със свързаните лица на Verizon Media в глобален мащаб за целите, описани в нашата Политика за поверителност. Някои услуги, предоставяни от придобити компании, остават обект на условията и/или политиките за поверителност на тези компании. За информация относно практиките за поверителност на придобитите компании, които извършват дейност съобразно свои собствени политики за поверителност, посетете следните връзки:

Рекламни услуги на ONE by AOL

Нашите рекламни услуги на платформата на ONE by AOL включват хиляди уеб сайтове, приложения и други онлайн услуги, които си партнират с нас за рекламни цели. За още информация относно рекламните услуги на ONE by AOL посетете Рекламиране, анализи и поверителност.

Идентификатори на устройството

Идентификаторите на устройства са поредица от букви и цифри, с помощта на които едно устройство може да се различи от друго. Тези идентификатори (които може да се считат за Ваша лична информация) могат да се използват по различни начини и за множество цели, като може да се комбинират за свързване на различни устройства. Идентификаторите на устройства може например да се използват за запомняне на Вашите предпочитания във връзка с даден уеб сайт или приложение, с цел анализ или за предоставяне на подходящи реклами на различните устройства. iOS Advertising Identifier (IDFA) на Apple, Android Advertising ID на Google и UIDH на Verizon Wireless са примери за идентификатори на устройства. За още информация вж. нашите Допълнителни условия за ползване и Политика за поверителност за мобилни устройства.

Псевдонимна информация

„Псевдонимна информация“ е информацията, която е свързана с уникален идентификатор.  Тя може да включва замяна на името на субекта на данни, както и на други идентифициращи го особености, с друг идентификатор с цел скриване на самоличността на субекта на данни.

Деперсонализирана информация

Деперсонализираната информация е информация, която първоначално е представлявала определена лична информация, която Verizon Media е обработила, за да се гарантира, че субектите на данни вече не могат да бъдат идентифицирани или да подлежат на идентифициране от тази информация.