Промоции на Verizon Media

Промоции, като например лотарии, състезания или раздавания на награди, може да се спонсорират от Verizon Media, трети лица, както и съвместно от Verizon Media и трети лица. Verizon Media може също да спонсорира или да участва в спонсорирането на промоции, организирани от трети лица. Когато участвате в промоция, Вие се подчинявате на официалните правила на тази промоция, които може да съдържат информация за практиките за поверителност, свързани с тази промоция.

Практики за събиране и използване на информация

  • В допълнение към изискванията за съответствие с условията, съдържащи се в официалните правила на промоцията, имаме право да изискаме от Вас да предоставите допълнителна информация, като например име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер, като условие за участие в тази промоция.
  • Ние или наши представители имаме право да се свързваме с Вас във връзка с промоция, в която участвате, с цел администриране на промоцията, предоставяне на актуализации за състоянието или за други цели, указани в официалните правила на промоцията.

Практики за споделяне и разкриване на информация

  • Може да е необходимо да споделяме Ваша информация във връзка с промоцията. Преглеждайте официалните правила на всяка промоция за подробна информация.
  • Ако изберете да споделите информация, ще бъдете уведомени преди момента на събиране и/или споделяне на информацията. Съобщението може да се съдържа във формуляра за участие и/или в официалните правила на промоцията.
  • Трети лица, които организират промоции, имат правото да събират и използват информацията Ви самостоятелно или съвместно с Verizon Media. Ако информацията е събрана и използвана от трето лице, прегледайте политиката за поверителност на това лице, за да научите повече за практиките му за информация.