Хранилище за данни и анонимизиране

При предоставянето на своите продукти и услуги Verizon Media събира и съхранява информация от регистрацията на потребителските акаунти, както и данни за употребата на сайтове и приложения. Информацията, която събираме във връзка с употребата на сайтове и приложения, обикновено наричаме „потребителски регистрационни данни“.

Политиката на Verizon Media е да деперсонифицира данните в потребителските регистри за търсения в Yahoo в рамките на 18 месеца от събирането им, като се прилагат само някои изключения с оглед съблюдаването на законовите разпоредби.

В допълнение към другите цели, за които събираме информация, други типове регистрационни данни (несвързани с търсенето, като например прегледани реклами, щраквания върху реклами, прегледани страници и щраквания върху страници) се съхраняват от нас за по-дълго време, за да можем въз основа на тях да разработваме по-иновативни продукти, да предоставяме персонализирани и уместни услуги и да подобряваме нашите защитни системи в откриването на злонамерени дейности и защитата срещу тях.  Подробно описание на събираните от нас данни и на използваните за целта процеси можете да намерите тук.

Можете също така да променяте информацията, която сте предоставили на Verizon Media, през продуктите и услугите на Verizon Media, които можете да използвате.

Информация за акаунт

  • Когато се регистрирате в Verizon Media или подавате информация към Verizon Media, обичайно се създава копие на тези данни, което предотвратява непреднамереното им загубване в случай на компютърен проблем или човешка грешка и се осигурява вътрешен анализ и обслужване на нашите системи.
  • Докато акаунтът Ви съществува, Verizon Media може да пази информацията за акаунта Ви, за да може да Ви предоставя незабавен достъп до Вашите персонализирани предпочитания при всяко Ваше посещение на Verizon Media.
  • Ако поискате Verizon Media да изтрие Вашия акаунт в Verizon Media, в повечето случаи профилът Ви ще бъде деактивиран и след това изтрит от нашата база данни с потребителските регистрации в рамките на един месец освен в случай на възпрепятстване поради технически, юридически, откриване и предотвратяване на злоупотреби или други ограничения.  Има по-дълги периоди на задържане за акаунти, регистрирани в: Австралия, Нова Зеландия или Индия(около 90 дни); Бразилия, Хонг Конг или Тайван (приблизително 180 дни) освен при възпрепятстване поради технически, юридически или други ограничения. Тези забавяния се налагат с цел обезкуражаване на потребителите от използване на услугите за измамни дейности.
  • Информацията за акаунта може да бъде запазена за по-дълъг период, когато това се изисква от закона.  Например може да се изисква нашите платени продукти „Фентъзи спорт“ да съхраняват информация за акаунта и записи на потребителската дейност за по-дълги периоди, за да отговорят на законовите и регулаторните задължения в определени юрисдикции.  
  • Обърнете внимание, че всякаква копирана от нас информация може да остане в нашето архивно хранилище в рамките на известен период от време, след като сте подали своята заявка за изтриване. Това може да се случи дори когато не е останала информация за акаунта в нашите активни потребителски бази с данни.
  • Когато изтриете акаунта си в Verizon Media, определено съдържание, включително публикации и коментари, може да останат, но не и в състояние, което може да Ви идентифицира.

Сървърни регистрационни файлове

  • Компютрите на Verizon Media (наричани „сървъри“), които Ви изпращат съдържание и реклами, всекидневно обработват и съхраняват огромен обем информация. Тези компютърни записи се наричат „регистрационни файлове“.
  • Регистрационните файлове се използват за анализ, проучване, одит и други цели, както е описано по-горе. След използването на тази информация тя се съхранява. Докато информацията бъде съхранена, Вашият ИД в Verizon Media може да остане в нашите активни сървърни регистрационни файлове.

Деперсонифициране

  • Политиката за деперсонифициране се прилага само за данни в регистри за търсения в Yahoo.  Verizon Media съхранява тези данни във вид, позволяващ установяване на самоличността, за период от максимум 18 месеца.
  • IP адресите в данните за потребителските регистри за търсения на Yahoo се деперсонифицират или изтриват в рамките на 6 месеца от момента на събирането им.

За допълнителна информация относно това колко дълго Verizon Media запазва Вашата лична информация посетете нашата Политика за поверителност.