Прехвърляне на данни

Ние се ангажираме да гарантираме, че Вашите данни ще бъдат защитени чрез необходимите предпазни мерки в съответствие с приложимото законодателство. За да научите повече за защитата, включително стъпките за защита, които сме предприели, както и стъпките за защита, които можете да предприемете, прочетете Защита в Yahoo.

Прехвърляне на лични данни от ЕИП 

Verizon Media може да обработва лична информация, свързана с физически лица в Европейското икономическо пространство (ЕИП), и може да прехвърля тази информация на държави извън ЕИП за целите, описани в Политиката за поверителност на Verizon Media
САЩ и други държави извън ЕИП имат различни закони за защита на данните и правила във връзка с достъпа на правителството до информация. Ако се намирате в ЕИП, когато данните Ви се прехвърлят от родната Ви държава в трета държава извън ЕИП, някои от тези държави може да нямат същите предпазни мерки за защита на данните като Вашата държава. 

Доколкото се счита, че Verizon Media прехвърля информация за Вас извън ЕИП, Verizon Media се позовава отделно, алтернативно и независимо на следните правни основания, за да предаде информацията Ви: 

Стандартни договорни клаузи. Европейската комисия е приела стандартни Клаузи за защита на данните, които предоставят предпазни мерки за лични данни, които се прехвърлят извън ЕИП. Често използваме тези Клаузи, когато прехвърляме лични данни извън ЕИП, включително и на нашите свързани лица. Можете да заявите копие на нашите Стандартни договорни клаузи тук.
Договорна необходимост. Можете да изберете дали да използвате нашите Услуги или не. Ако обаче искате да използвате нашите Услуги, трябва да приемете нашите Условия за ползване, които определят условията на договора между нас и Вас. Тъй като работим в държави от цял свят (включително в САЩ) и използваме техническа инфраструктура в тези държави, за да можем да Ви предоставяме нашите Услуги в съответствие с договора помежду ни, може да се наложи да прехвърлим Вашата информация в други юрисдикции, където е необходимо. Не можем да Ви предоставим нашите Услуги, без да прехвърляме данните Ви по света.  
Privacy Shield Някои компании в САЩ, на които можем да прехвърлим информацията Ви, може да са сертифицирани да получат Вашата информация под Програмата Privacy Shield.