Местоположение

Настоящата страница описва практиките за поверителност на Verizon Media по отношение на Вашата информация за местоположение.

Събиране на информация

За да Ви предоставя по-персонализирани изживявания, Verizon Media може да събира Вашата информация за местоположение, включително:

 • Точно физическо местоположение
  Ако предоставите разрешение през Вашето устройство, браузъра си или директно на Verizon Media, Verizon Media може да получи информация за точното Ви физическото местоположение от технологии като GPS, Wi-Fi, Bluetooth или близостта до клетъчни кули.
 • Съдържание, което предоставяте 
  • Verizon Media може да събира информация за местоположението от предоставеното от Вас съдържание, включително прикачени файлове, снимки, видеоклипове и друга информация
 • Местоположения, които сте въвели 
  • Verizon Media може да събира местоположения, които сте търсили в някои марки, уеб сайтове, приложения, рекламни услуги, продукти, услуги или технологии („Услуги“) (като „Търсене“ и Maps).
  • Местоположенията, които сте добавили чрез страницата за настройки на местоположението, също се събират от Verizon Media.
  • Може да бъдете помолени да предоставите местоположение като пощенски код. Verizon Media може да използва тази информация, за да осигури начална точка на Услугите с използване на местоположение.
 • IP адрес
 • Verizon Media може да използва Вашия IP адрес, за да извлече информация за това къде обикновено се намира устройството Ви. Вижте IP адрес за повече информация.
 • Семейството компании на Verizon и информация за местоположението от партньори 
 • Като част от семейството компании на Verizon, Verizon Media и нейните свързани лица могат да споделят информацията за местоположението, която получават, с други свързани лица на Verizon Media, включително семейството компании на Verizon и други компании, които стават свързани лица.  Свързаните лица на Verizon Media използват информацията в съответствие със своите политики за поверителност. За повече информация относно начина, по който Verizon Media споделя информация със (и получава информация от) семейството компании на Verizon, посетете нашата Политика за поверителност
 • Verizon Media може да работи с избрани партньори, за да получава информация за местоположението, свързана с някои от нашите регистрирани потребители. За повече информация вижте Добавени и съгласувани данни.

Използване на информация

Verizon Media може да осъществява достъп, да съхранява и използва информацията за местоположението, описана по-горе, за да Ви предоставя Услуги, като например: подобрени услуги, базирани на местоположението, предлагане на реклами, насочени с оглед местоположението, резултати от търсения и друго съдържание. Възможно е Verizon Media да поддържа хронология на Вашите местоположения. Направете справка с раздела „Управление на вашата информация за местоположение“ по-долу за повече подробности относно Вашия контрол над тази информация.

Други начини на използване на информацията за местоположението може да включват определяне на подходящия език за представяне на уеб сайт, провеждане на анализи за продукти, както и подпомагане за откриване на измами и злоупотреби.

Verizon Media може да класифицира Вашето местоположение като „Текущо“ и/или „Любимо“. За още информация посетете страницата ни за помощ относно местоположението.

Споделяне на информация

 • С Ваше съгласие Verizon Media може да споделя информация за точното Ви местоположение, както и друга информация, която може да Ви идентифицира с трети лица. Обърнете внимание, че използването от трети лица на информацията за местоположението, която им предоставяте, е предмет на техните собствени политики за поверителност, а не на                                         Политиката за поверителност на Verizon Media.

Вашите избори

Научете повече за Вашите избори.
За допълнителна информация относно начина, по който Verizon Media третира Вашата лична информация, посетете нашата Политика за поверителност.