Проучване

Възможно е понякога Verizon Media да кани потребители да участват в изследвания на използваемостта, анкети и други типове количествени и качествени проучвания, които да ни помогнат да проектираме по-добре нашия сайт, да планираме нови функции, които да добавяме към нашите продукти и услуги, както и да разбираме по-добре изискванията и нуждите на нашите потребители. Verizon Media също така провежда проучване, използвайки данните от нашите вътрешни записи.

Панели за проучване

  • Verizon Media набира теми за проучване чрез разнообразни средства, включително реклами, имейл съобщения, както и чрез фирми за маркетингови проучвания.
  • От участниците в проучването често се изисква да подпишат отделни споразумения за поверителност и е възможно да бъдат компенсирани за отделеното време. 

Вътрешна информация

  • Информация относно Вас и аудиториите и трафика от собствените регистрационни файлове на Verizon Media и потребителски бази с данни може също да се използва за целите на проучването в процеса на непрекъснатото полагане на усилия за подобряване на нашите продукти и услуги.

Практики за споделяне и разкриване на информация

  • Статистическите данни от проучванията може да се споделят с нашите партньори, потенциални партньори или рекламодатели, когато тези данни се обобщят, деперсонализират или осреднят между много потребители.