Právní základy

Abychom vám mohli poskytovat naše Služby, zpracováváme různými způsoby a pro různé účely vaše informace. Níže podrobně popisujeme účely, pro které vaše informace zpracováváme, a primární právní základ pro každý z nich.

Společnost Verizon Media bude vaše informace zpracovávat tam, kde je to nezbytné pro naplňování smlouvy mezi vámi a námi. Společnost Verizon Media bude vaše informace zpracovávat, aby mohla provozovat a poskytovat své Služby, které jste si vyžádali. Základem mnoha našich Služeb je například personalizace. Mnohé z těchto Služeb můžeme poskytovat, jen když nám umožníte využívat vaše informace k personalizaci. K těmto informacím patří třeba obsah založený na vašich aktivitách na zařízení, odvozených zájmech, poloze a dalších informacích, které o vás máme.

Společnost Verizon Media bude vaše informace zpracovávat různými způsoby v případech, kdy k tomu dáte souhlas.

S vaším souhlasem budeme například provádět tyto činnosti:

  • Zobrazovat vám personalizované reklamy na základě vaši aktivit na zařízení, odvozených zájmů, údajů o poloze a dalších informací, které o vás máme.

  • Umožňovat našim důvěryhodným partnerům poskytovat vám v našich Službách personalizované reklamy.

  • Zpracovávat informace, u kterých uplatňujeme speciální ochranu, jako jsou informace o vašem zdraví.

Společnost Verizon Media bude vaše informace zpracovávat v případech, kdy je to nutné pro dodržení jejích zákonných povinností. Společnost Verizon Media může například mít zákonnou povinnost za určitých okolností v rámci právního procesu zpřístupnit vaše informace státním úřadům.

Společnost Verizon Media bude vaše informace zpracovávat v případech, kde je to nezbytné pro naplňování jejích legitimních zájmů nebo legitimních zájmů třetích stran, s výjimkou případů, kdy je před těmito zájmy třeba upřednostnit vaše práva, svobody nebo zájmy. Vaše informace budeme zpracovávat například pro tyto účely:

  • Provádění analytiky v našich Službách, abychom mohli naplňovat svůj legitimní zájem optimalizace výkonu našich Služeb a zdokonalování a vývoje inovativních a relevantních funkcí.

  • Detekce podvodných, urážlivých nebo nezákonných aktivit a ochrana před nimi a náš legitimní zájem spočívající v zajištění bezpečí a zabezpečení našich Služeb. Pokud se chcete o zabezpečení dozvědět víc, přečtěte si o zabezpečení ve společnosti Verizon Media.

  • Kontaktování vás v souvislosti s informacemi o vašem účtu nebo s přímými marketingovými sděleními v rámci našeho legitimního zájmu spočívajícího v propagaci našich Služeb.

  • Vytváření hlášení o aktivitě uživatelů a o trendech v našich Službách, abychom naplnili svůj legitimní zájem spočívající ve zvyšování atraktivity našich Služeb pro naše reklamní partnery.

  • Kombinování informací, které o vás máme, s informacemi, které získáme od obchodních partnerů nebo jiných společností, jako jsou vaše aktivity na jiných webech a v jiných aplikacích, v rámci našeho legitimního zájmu spočívajícího v zajištění toho, aby námi poskytované Služby lépe odpovídaly vašim zájmům.

Společnost Verizon Media může při zpracovávání vašich informací vycházet z jiných právních základů, jako je ochrana klíčových zájmů určitého uživatele (pokud mu například bezprostředně hrozí újma).

Na základě evropských zákonů na ochranu dat máte různá práva týkající se způsobu zpracovávání vašich informací. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak společnost Verizon Media používá vaše informace, navštivte naše Centrum soukromí. Pokud si chcete své nastavení ochrany soukromí projít nebo ho spravovat, navštivte náš Ovládací panel pro ochranu soukromí.