Vítejte u Zásad pro ochranu soukromí společnosti Verizon Media

Poslední aktualizace: Říjen 2019

 1. O Verizon Media
  1. Společnost Verizon Media, až doposud známá pod názvem Oath je dceřinou společností ve výhradním vlastnictví společnosti Verizon. Skrze naše portfolio digitálních platforem, produktů a služeb, poskytujeme v rámci AOL, Yahoo a dalších značek služby spotřebitelům, partnerům, inzerentům a talentovaným jednotlivcům.
  2. Poskytujeme ovládací prvky, které vám umožňují správu vašeho zážitku s námi. Pokud již máte účet Yahoo nebo AOL, bude třeba souhlasit s těmito Zásadami pro ochranu soukromí. Pokud jste s těmito Zásadami pro ochranu soukromí doposud nevyslovili souhlas, stále pro váš účet platí původní Zásady pro ochranu soukromí Yahoo nebo původní Zásady pro ochranu soukromí Oath (pro AOL). Pro produkty nebo služby společnosti Verizon Media, ke kterým je přistupováno bez přihlášení k účtu, platí tyto Zásady ochrany pro ochranu soukromí s účinností od 25. května 2018. Pokud si vytváříte nový účet, budou podmínky uvedené níže platit od dnešního dne.
 2. Náš závazek v oblasti ochrany soukromí
  1. Zavazujeme se k tomu, že uživatele budeme klást na první místo.  Usilujeme o to, abychom byli transparentní, pokud jde o způsob sběru a používání vašich informací, aby byly v bezpečí a abychom vám nabídli smysluplné možnosti.  
  2. Účelem těchto Zásad pro ochranu soukromí je pomoci vám porozumět, jaké informace shromažďuje společnost Verizon Media, její afilace a její skupina globálních značek, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Pokud žijete v Evropě, na Středním východě nebo v Africe („EMEA“), vztahují se na vás tyto zásady.  Stanoví, jak společnost Verizon Media řídí vaše informace a zachází s nimi v rámci svých značek, webů, aplikací, reklamních služeb, produktů, služeb nebo technologií (souhrnně je označujeme jako „naše služby“).  
  3. Kromě případů uvedených níže, pokud se budeme odkazovat na společnost „Verizon Media“, myslíme tím v Irsku založenou společnost Verizon Media EMEA Limited, která vám poskytuje služby (a vystupuje jako správce osobních údajů, které společnost Verizon Media shromažďuje, když používáte tyto služby). Pokud jste uživatelem služeb HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail or BT | Yahoo Mail, může pojem „Verizon Media“ odkazovat na různé entity v souvislosti s tím, kdo řídí vaše osobní údaje. Uživatelé služeb HuffPostUK, Sky | Yahoo Mail or BT | Yahoo Mail mohou nalézt další informace kliknutím sem.  Doplňující postupy pro ochranu soukromí pro určité služby najdete v části Podrobnosti pro konkrétní produkty a služby.  
  4. Tyto Zásady pro ochranu soukromí se nevztahují na postupy u afilací nebo společností v rámci skupiny Verizon Media, které společnost Verizon Media nevlastní nebo nad kterými nemá kontrolu.
 3. Vaše možnosti řízení a právo na soukromí
  1. Věříme, že byste nad svými informacemi měli mít kontrolu. V některých případech si  informace z vašeho účtu, včetně vašich předvoleb pro marketing, dat o poloze, možností pro mobilní zařízení, nastavení reklamy, historie hledání a ovládacích prvků pro odstranění účtu, můžete prohlédnout a upravit v Ovládacím panelu pro ochranu soukromí. Některé naše služby nabízejí další možnosti řízení.  Nahlédněte prosím do části Podrobnosti pro konkrétní produkty a služby.
  2. V mnoha případech, kdy zpracováváme vaše informace, máte také právo omezit nebo zakázat různé způsoby, kterými vaše informace používáme.  Za určitých okolností, kdy při zpracování informací vycházíme z legitimních zájmů, jak je popsáno níže v části Právní základy, máte také právo vznést proti našemu zpracování vašich informací námitky.
  3. Můžete také požádat, abychom ve vašich informacích provedli opravu.  Můžete požádat, abychom odstranili vaše informace, a společnost Verizon Media tomuto vašemu požadavku vyhoví, pokud se neobjeví určité výjimečné důvody, které společnosti Verizon Media dovolují zachování určitých informací o vás.
  4. Máte rovněž právo získat kopii svých informací ve snadno přístupném formátu.  Za určitých okolností nás také můžete požádat o předání části těchto informací třetím stranám.  
  5. Závěrem máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s naším zpracováváním vašich informací a s vaším používáním našich služeb. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s použitím a sdílením vašich informací pro účely stanovené v těchto Zásadách pro ochranu soukromí, nebudete moci využívat přístup ke všem (nebo k některým) z našich služeb a my vám nebudeme moci poskytovat všechny (nebo některé) ze služeb, na které se vztahují tyto Zásady pro ochranu soukromí a naše Podmínky poskytování služeb. V určitých případech můžeme nadále zpracovávat vaše informace poté, co odvoláte svůj souhlas, pokud k tomu máme právní základ nebo pokud bylo odvolání souhlasu omezeno na určité činnosti v rámci zpracování. Například si můžeme informace ponechat, pokud je to pro nás stanoveno jako právní povinnost, případně při řešení sporů či vynucování s námi uzavřených smluv.
  6. V případě otázek ohledně vašeho soukromí nebo, pokud byste se chtěli domáhat některého ze svých práv, včetně práva na přístup, práva vznést námitku a práva na výmaz, vyplňte prosím formulář ochrany osobních údajů ke kontaktování odborníka.
  7. Tato důležitá práva můžete také uplatnit následujícími způsoby:
   1. Kontaktováním našeho týmu zákaznické podpory dopisem na adrese:

    Verizon Media EMEA Limited
    Upozornění: Customer Care – Privacy Policy issues
    5-7 Point Square
    North Wall Quay
    Dublin 1, Ireland
   2. Kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů dopisem na adrese:

    Verizon Media EMEA Limited
    Upozornění: Data Protection Officer
    5-7 Point Square
    North Wall Quay
    Dublin 1, Ireland
 4. Sběr a používání informací – Obecná ustanovení
  1. Určité kategorie informací shromažďované společností Verizon Media jsou pro používání našich služeb nezbytné, například informace, které musíte poskytnout při registraci do některých služeb.  Jakmile pracujete se službami Verizon Media, můžeme shromažďovat a skládat dohromady informace uvedené níže.
  2. Informace, které nám poskytnete. Shromažďujeme informace, které nám poskytnete, abyste nám umožnili provozovat naše služby a poskytovat vám je, například:   
   1. Když si vytvoříte účet u služby nebo značky Verizon Media. (Mějte prosím na paměti, že když používáte naše služby, můžeme vás nebo vaše zařízení rozpoznat, i když nejste k našim službám přihlášení.)  
   2. Společnost Verizon Media může využívat ID zařízení, soubory cookie a další signály, včetně informací získaných od třetích stran k tomu, aby k vám přiřadila účty a/nebo zařízení.  
   3. Když naše služby využíváte ke komunikaci s jinými uživateli nebo k publikování, nahrávání či sdílení obsahu (jako jsou komentáře, fotografie, hlasový vstup, videa, e-maily, zprávy a přílohy).
   4. Když používáte naše služby nějakým jiným způsobem, například k zobrazení obsahu, který zpřístupníme, k zadávání vyhledávacích dotazů a k instalaci jakéhokoli softwaru Verizon Media, jako jsou moduly plug-in.
   5. Když se zaregistrujete do placených služeb, využíváte služby vyžadující vaše finanční údaje nebo s námi či našimi obchodními partnery uskutečníte transakce, můžeme shromáždit vaše platební a fakturační údaje, abychom vám tyto placené služby mohli poskytovat. Platební údaje, které jste zadali během předchozího nákupu placených služeb, si můžeme zapamatovat a poskytnout vám možnost použít je při nákupu nového produktu.
  3. Informace o zařízení. Shromažďujeme informace z vašich zařízení (počítačů, mobilních telefonů, tabletů atd.), abychom vám mohli poskytovat naše služby, a to včetně informací o vašich interakcích s našimi službami a se službami našich externích partnerů a informací, které nám umožňují rozpoznat a přiřadit vaše aktivity napříč zařízeními a službami.  Tyto informace zahrnují identifikátory pro konkrétní zařízení a informace, jako jsou IP adresy, informace ze souborů cookie, identifikátory mobilních zařízení a reklamní identifikátory, verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, informace o mobilní síti, nastavení zařízení a údaje o softwaru.  
  4. Informace o poloze. Informace o poloze shromažďujeme z celé řady zdrojů.  Další informace o oprávněních týkajících se vaší polohy a možnosti jejich správy naleznete na naší stránce pro zjišťování polohy nebo v nástroji pro nastavení zjišťování polohy v zařízení.  
  5. Informace ze souborů cookie a dalších technologií.     
   1. Informace shromažďujeme, kdy přistupujete k obsahu, reklamě, webům, interaktivním widgetům, aplikacím a dalším produktům (v rámci našich služeb i mimo ně), v nichž jsou přítomny technologie společnosti Verizon Media pro sběr dat (jako jsou webové signály, nástroje pro vývojáře, soubory cookie a jiné technologie, apod.). Tyto technologie pro sběr dat nám umožňují porozumět vašim aktivitám v našich službách i mimo ně a shromažďovat a ukládat informace při vaši interakci se službami, které nabízíme partnerům.
   2. Mezi tyto informace patří druh zobrazeného, prohlíženého a „prokliknutého“ obsahu nebo reklam, četnost a trvání vašich aktivit, weby nebo aplikace, které jste použili před přístupem k našim službám, a kam jste přešli potom, zda jste reagovali na konkrétní obsah nebo reklamy a zda jste navštívili web inzerenta, stáhli si jeho aplikaci, koupili inzerovaný produkt nebo službu nebo provedli jiné akce.
  6. Informace od jiných stran. Shromažďujeme informace o vás, které obdržíme od jiných uživatelů, třetích stran a afilací, například:  
   1. Když svůj účet propojíte s externí službou nebo se přihlásíte prostřednictvím externího partnera (jako je Facebook nebo Twitter).
   2. Z veřejně dostupných zdrojů.
   3. Od inzerentů ohledně vašich zkušeností nebo interakcí s jejich nabídkami.
   4. Když obdržíme informace od třetích stran nebo jiných společností, například těch, které používají naše služby. To může zahrnovat vaše aktivity na jiných webech a v jiných aplikacích, jakož i informace, které tyto třetí strany poskytují vám nebo nám.
   5. Informace, které získáme od společnosti Verizon, se budou používat v souladu s jejími zásadami pro ochranu soukromí.
 5. Jak tyto informace používáme
  1. Abychom mohli poskytovat, přizpůsobovat a zdokonalovat naše služby, skládáme a využíváme informace, které o vás máme (což zahrnuje informace, které získáme v našich službách i mimo ně), abychom porozuměli vašemu způsobu používání a interakce s našimi službami a lidem či věcem, se kterými jste spojeni a o které se zajímáte. Informace, které o vás máme, můžeme také používat následujícími způsoby a pro následující účely:
   1. K poskytování, údržbě, zdokonalování a vývoji relevantních funkcí, obsahu a služeb.  
   2. K analýze vašeho obsahu a dalších informací (včetně příchozích a odchozích e-mailů, rychlých zpráv, příspěvků fotografií, příloh a jiného komunikačního obsahu) kvůli zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich služeb. Tato analýza nám také pomáhá zajistit lepší personalizaci obsahu, služeb a reklam, které vám poskytujeme (kromě služeb BT | Yahoo Mail).  Určité typy informací spojených s vaším účtem Verizon Media můžete kontrolovat a řídit pomocí ovládacích prvků pro nastavení soukromí.
   3. K plnění vašich požadavků a s vaší autorizací.
   4. Abychom inzerentům a vydavatelům umožnili propojení nutné k nabízení relevantní reklamy v jejich aplikacích a na jejich webech.
   5. K přiřazování a nabízení cílené reklamy (napříč zařízeními a v našich službách i mimo ně) a k poskytování cílené reklamy na základě aktivit na zařízení, odvozených zájmů a informací o poloze.  
   6. Abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s informacemi o vašem účtu nebo s reklamními sděleními, která můžete také řídit.
   7. K přiřazování vašich aktivit napříč našimi službami a různými vašimi zařízeními a k vzájemnému přidružení případných účtů, které používáte napříč službami Verizon Media. Aktivity a účty můžeme sdružit pod jedno ID uživatele.
   8. K realizaci a podpoře propagačních akcí.
   9. K provádění výzkumu a podpoře inovací.
   10. K vytváření analýz a zpráv pro externí subjekty, mezi které patří partneři, vydavatelé, inzerenti, aplikace, třetí strany a veřejnost, týkající se využití a trendů u našich služeb a reklam, včetně toho, že partnerům zpřístupníme trendy týkající se všeobecných preferencí, účinnosti reklamy a informací v uživatelských prostředích. Tyto analýzy a zprávy mohou zahrnovat agregované nebo pseudonymizované informace.
   11. K poskytování služeb, reklamy, výsledků hledání a dalšího obsahu využívajícího informace o poloze v souladu s vaším nastavením pro zjišťování polohy.
   12. Ke skládání informací, které o vás máme, s informacemi, které získáme od obchodních partnerů nebo jiných společností, jako jsou vaše aktivity na jiných webech a v jiných aplikacích, s cílem zajistit, aby reklamy, služby a obsah, které vám poskytujeme, lépe odpovídaly vašim zájmům.
   13. K detekci podvodných, urážlivých nebo nezákonných aktivit a ochrany před nimi a k zajištění bezpečí a zabezpečení našich služeb.     
  2. Ve svých službách nabízíme ovládací prvky, které uživatelům umožňují správu uživatelských zkušeností. Pokud si chcete své nastavení ochrany soukromí projít nebo ho spravovat, navštivte náš Ovládací panel na ochranu soukromí.
 6. Jaké jsou naše právní základy pro používání informací

  Při zákonem povoleném zpracovávání vašich informací vycházíme především ze tří právních základů. Zaprvé potřebujeme zpracovávat vaše informace určitými způsoby, abychom vám mohli poskytovat naše služby v souladu s našimi Podmínkami poskytování služeb. Toto zpracování je nezbytné pro naplňování smlouvy mezi vámi a námi a z našich Podmínek poskytování služeb jasně vyplývá, že zpracování vašich informací pro účely zajištění přizpůsobeného obsahu a reklamy je nutnou součástí služeb, které poskytujeme. Zadruhé vycházíme z vašeho souhlasu tam, kde jste vyjádřili souhlas s používáním vašich informací určitými způsoby. Zatřetí, můžeme v určitých případech, kde je to nezbytné pro naplňování našich legitimních zájmů nebo legitimních zájmů třetích stran zpracovávat vaše informace, pokud vaše práva nebo zájmy nemají před těmito legitimními zájmy přednost.  Občas může společnost Verizon Media při zpracování vašich informací vycházet z jiných právních základů, například z ochrany klíčových zájmů určitého uživatele (pokud mu například bezprostředně hrozí újma) nebo z důvodu splnění zákonné povinnosti. Nahlédněte prosím na stránku Právní základy pro více informací. 

 7. Jak tyto informace sdílíme
  1. Společnost Verizon Media sdílí informace v rámci svých afilovaných značek a společností a se společností Verizon. Informace, které o vás máme, sdílíme také v souladu s těmito Zásadami pro ochranu soukromí, mimo jiné k poskytování služeb, které jste si vyžádali (týká se to i vašeho připojení k aplikacím a widgetům třetích stran). Informace, které by individuálně identifikovaly naše zákazníky, neprodáváme, nelicencujeme ani nesdílíme se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnosti Verizon Media, pokud nenastane některá z následujících okolností:
   1. Děje se tak s vaším souhlasem. Se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Verizon Media budeme informace sdílet, pokud získáme váš souhlas.
   2. Se společností Verizon. Jako součást společnosti Verizon smí společnost Verizon Media – v rozsahu povoleném zákonem a v souladu s uživatelským nastavením – sdílet informace se společností Verizon a jejími afilacemi. Tyto informace budou použity v souladu se Zásadami ochrany soukromí společnosti Verizon.    
   3. V rámci společnosti Verizon Media. Informace mohou být sdíleny také v rámci společnosti Verizon Media, mimo jiné s jinými službami a afilacemi společnosti Verizon Media. Afilace společnosti Verizon Media mohou tyto informace používat v souladu se svými zásadami pro ochranu soukromí.
   4. S partnery. Vaše informace můžeme sdílet s neafilovanými společnostmi, které působí v těchto rolích:     
    • Důvěryhodní prodejci . Uživatelské informace poskytujeme důvěryhodným prodejcům , kteří pracují jménem společnosti Verizon Media a podle našich pokynů a zároveň dodržují odpovídající opatření pro zajištění důvěrnosti. Přečtěte si další informace.
    • Partneři nabízející reklamní nebo analytické služby a obchodní partneři. Můžeme sdílet agregované nebo pseudonymní informace (včetně demografických údajů) s partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti, společnosti analyzující měření nebo vyvíjející aplikace, případně jiné společnosti. Například můžeme inzerentovi sdělit, jaká byla úspěšnost jeho reklam, nebo ohlásit, kolik lidí si nainstalovalo aplikaci poté, co zaznamenali propagační akci. S partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti, společnosti provádějící analýzu měření nebo vyvíjející aplikace a jiné společnosti, nesdílíme informace, které vás osobně identifikují (informace umožňující identifikaci osob zahrnují jméno nebo e-mailovou adresu).
    • Když používáte aplikace, weby nebo jiné produkty třetích stran integrované s našimi službami, mohou tyto třetí strany shromažďovat informace o vašich aktivitách v souladu se svými vlastními podmínkami a zásadami pro ochranu soukromí.
    • Umožňujeme jiným společnostem, které zobrazují reklamy na našich webových stránkách nebo v našich aplikacích, aby shromažďovaly informace z vašich prohlížečů nebo zařízení. Používání souborů cookie a jiných technologií pro sběr dat ze strany jiných společností se řídí jejich vlastními zásadami pro ochranu soukromí. Jako mnoho jiných společností můžeme pro vybrané partnery povolit přiřazování souborů cookie. Tito partneři však nemají oprávnění k přístupu k souborům cookie společnosti Verizon Media.   
   5. Pro právní účely.  K informacím můžeme přistupovat a uchovávat je a zpřístupňovat v rámci vyšetřování, prevence nebo úkonů v souvislosti se: (i) zákonem danými procesy a požadavky právních institucí a státních úřadů; (ii) vymáháním dodržování těchto podmínek; (iii) stížnostmi, že nějaký obsah narušuje práva třetích osob; (iv) žádostmi o služby zákazníkům; (v) technickými problémy; (vi) ochranou práv, bezpečnosti majetku a osob u společnosti Verizon Media, jejích uživatelů a veřejnosti; (vii) stanovením nebo vykonáváním našich zákonných práv nebo obraně proti právním nárokům; nebo (viii) jinými zákonnými požadavky.        
   6. Nové vlastnictví.  Pokud se z důvodu fúze, akvizice nebo prodeje aktiv změní vlastnictví nebo kontrola nad celou společností Verizon nebo její částí, nad společnosti Verizon Media nebo konkrétní služby, smíme vaše informace předat novému vlastníkovi.
 8. Podrobnosti pro konkrétní produkty a služby
  1. Další postupy při ochraně soukromí u určitých služeb Verizon Media jsou uvedeny zde.
 9. Zabezpečení informací a uchovávání dat
  1. Pro zajištění ochrany před neoprávněným přístupem k informacím o zákaznících, které shromažďujeme a uchováváme, a před jejich zneužitím nebo zpřístupněním využívá společnost Verizon Media technické, administrativní a fyzické bezpečnostní mechanismy.
  2. Další informace o zabezpečení, včetně kroků, které jsme podnikli my a které můžete provést vy sami, si můžete přečíst na webu věnovaném zabezpečení ve společnosti Verizon Media.
  3. Společnost Verizon Media si vaše informace ponechá jen po dobu, která je nutná pro účely stanovené v těchto Zásadách pro ochranu soukromí, kdy je váš účet Verizon Media aktivní nebo jak je to nutné k tomu, abychom vám poskytovali naše služby. Pokud již nebudete chtít, aby společnost Verizon Media používala vaše informace k tomu, aby vám poskytovala služby, můžete uzavřít svůj účet a společnost Verizon Media odstraní informace, které o vás má, pokud je nepotřebuje zachovat a používat s cílem naplnit své zákonné povinnosti, řešit spory nebo vynucovat s námi uzavřené smlouvy.
 10. Ochrana soukromí dětí
  1. Naše služby jsou určeny pro širokou veřejnost. Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme ani nesdílíme informace, které je možné v přiměřené míře rozpoznat jako identifikující nezletilé osoby do 16 let nebo v případě, že to není v souladu s příslušnými zákony.
 11. Zpracování a přenosy dat
  1. Když používáte kteroukoli z našich služeb nebo s ní vstoupíte do interakce, vyjadřujete souhlas s datovým zpracováním, sdílením, přenosy a použitím vašich informací způsobem popsaným v těchto Zásadách pro ochranu soukromí.  Bez ohledu na to, ve které zemi žijete, nás opravňujete k přenosům, zpracování, ukládání a používání vašich informací v jiných zemích, než je vaše, a to v souladu s těmito Zásadami pro ochranu soukromí a s cílem, abychom vám mohli poskytovat naše služby.  Některé z těchto zemí nemusejí mít stejná pravidla ochrany osobních údajů jako země, ve které žijete.
  2. Společnost Verizon Media může zpracovávat informace týkající se jednotlivců v EU/EHP a může tyto informace přenášet mimo EU/EHP prostřednictvím různých mechanismů pro zajištění souladu s předpisy, včetně smluv o zpracování dat vycházejících ze standardních smluvních doložek vydaných pro EU/EHP.  Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s tím, že budeme informace o vás přenášet do těchto zemí. Další informace najdete na naší stránce věnované přenosu dat.
  3. Společnost Verizon Media je součástí globálních služeb, takže sdílí informace s afilacemi a jinými společnostmi se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) pro účely popsané v těchto Zásadách pro ochranu soukromí.
  4. USA a státy mimo EHP mají odlišné zákony na ochranu dat a jiná pravidla týkající se vládního přístupu k informacím. Pokud žijete v EHP a vaše data se přesunou z vaší domovské země do třetí země mimo EHP, některé z těchto třetích zemí nemusejí používat stejné bezpečnostní prvky jako vaše domovská země.
  5. V rozsahu, v jakém se má za to, že společnost Verizon Media přenáší vaše údaje mimo EHP, se společnost Verizon Media musí samostatně, eventuálně a nezávisle spoléhat na následující právní základy pro přenos vašich údajů:
   1. Standardní smluvní doložky. Evropská komise přijala standardní smluvní doložky, které poskytují bezpečnostní opatření pro přenos osobních dat mimo rámec EHP. Tato ustanovení často využíváme při přenosu osobních údajů mimo EHP, včetně přenosů do našich afilací.
   2. Smluvní nezbytnost. Rozhodnutí, zda budete naše služby používat či nikoli, je na vás. Pokud však naše služby používat chcete, musíte souhlasit s našimi Podmínkami poskytování služeb, které stanoví podmínky našeho vzájemného smluvního vztahu. Naše společnost podniká v zemích po celém světě (včetně USA). Abychom vám byli schopni poskytnout služby v souladu s uzavřenou smlouvou, používáme v těchto zemích technickou infrastrukturu, a proto je nutné v případě potřeby přenést vaše informace do jiných jurisdikcí. Naše služby vám nedokážeme poskytnout bez toho, aniž bychom přesouvali vaše data po světě.  
   3. Program Privacy Shield. Některé společnosti, kterým přenášíme vaše informace do USA, mohou mít certifikát k získávání vašich informací v rámci programu Privacy Shield. Další informace najdete na naší stránce věnované přenosu dat.
 12. Další důležité informace
  1. Tyto Zásady pro ochranu soukromí platí pouze pro společnost Verizon Media. Tyto Zásady pro ochranu soukromí se nevztahují na postupy společností, které společnost Verizon Media nevlastní ani nemá pod kontrolou, ani na činnost lidí, které společnost Verizon Media nezaměstnává ani neřídí. Kromě toho některé afilované produkty mohou uplatňovat odlišné zásady pro ochranu soukromí a postupy nepodléhající těmto Zásadám pro ochranu soukromí.
 13. Změny
  1. Tyto Zásady pro ochranu soukromí můžeme občas měnit nebo aktualizovat, takže byste je měli pravidelně kontrolovat.  Pokud provedeme změny s významnějšími reálnými dopady, zašleme vám předtím, než vstoupí v platnost, odpovídající upozornění.  
 14. Dotazy a návrhy
  1. Pokud máte otázky, návrhy nebo stížnosti týkající se vašich údajů, vyplňte formulář ochrany osobních údajů nebo nám napište na adresu:

   Verizon Media EMEA Limited
   Upozornění: Customer Care – Privacy Policy issues
   5-7 Point Square
   North Wall Quay
   Dublin 1, Ireland
  2. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich informací, můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) na adrese:

   Verizon Media EMEA Limited
   Upozornění: Data Protection Officer
   5-7 Point Square
   North Wall Quay
   Dublin 1, Ireland
  3. Bez dopadu na jakákoli další práva, která případně máte, máte rovněž právo podat na nás stížnost u úřadu Irish Data Protection Commission, který pro společnost Verizon Media představuje hlavní dohledový orgán.  Stížnost můžete podat i u dohledového orgánu v členské zemi EU, kde žijete. Klikněte sem a vyhledejte svůj místní dohledový orgán.