Browser Apps

Tato stránka popisuje naše aktuální postupy v oblasti ochrany soukromí u prohlížečových aplikací, jako jsou rozšíření, doplňky a plug-iny. Příkladem je Yahoo Toolbar a produkty společnosti ClarityRay Solutions, která patří do skupiny Verizon Media.

Postupy při sběru a používání informací

 • Prohlížečové aplikace produktů a služeb Verizon Media jsou rozšířením těchto služeb. Stránka s informacemi o ochraně soukromí pro každou z nich bude odrážet naše postupy v oblasti ochrany soukromí, jako byste ve webovém prohlížeči používali tuto službu.
 • Klikání v našich prohlížečových aplikacích sledujeme z různých důvodů, mezi které patří vylepšování našich produktů a služeb.
 • Aplikace pro nástrojovou lištu jsou tlačítka, která umožňují interakci s webovými službami poskytovanými společností Verizon Media a třetími stranami.
  • Pokud pomocí aplikace pro nástrojovou lištu přistupujete k nějaké službě třetí strany, jako je Facebook, nebude společnost Verizon Media sledovat aktivity na panelu, na kterém tuto třetí službu používáte. Naopak daná třetí strana může během vaší interakce s jejími službami informace z tohoto panelu shromažďovat.
 • Využívání webu
  • Některé prohlížečové aplikace, mezi které patří Yahoo Toolbar, můžou se společností Verizon Media sdílet informace o navštívených webech a o vašem zařízení, podle kterých nelze určit vaši identitu. Cílem je personalizovat vaše online prostředí, detekovat malware a jiný software, který vkládá nebo blokuje reklamy, a vylepšovat naše produkty a služby.
  • Když je tato funkce zapnutá, posílá aplikace do společnosti Verizon Media informace o navštívených webových stránkách. Tyto informace můžou zahrnovat úplné webové adresy (URL) všech vámi navštívených webů, odkazující nebo přesměrované webové adresy, webové adresy IFrame, volání skriptů, názvy a webové adresy překryvných oken, jedinečné identifikátory pro Toolbar, data o výkonu produktů, jako je rychlost načítání stránek, dopady softwaru na blokování nebo vkládání reklam na tyto webové stránky, ID zařízení a další informace poskytnuté vašim prohlížečem, včetně cookies z domény yahoo.com.
  • Pokud je tato funkce zapnutá, posílá nám váš prohlížeč automaticky všechny cookies z domény yahoo.com. Společnost Verizon Media zaznamenává jenom určité cookies z domény yahoo.com s daty o využívání konkrétní aplikace Verizon Media a neukládá cookies, které obsahují ID účtů Yahoo nebo jsou k nim přidružené.
  • Nastavení této funkce je nezávislé na jiných předvolbách ochrany soukromí, které jste si nastavili ve službách Verizon Media nebo ve svém prohlížeči. Toto nastavení například nezmění volby, které jste vybrali ve Správci reklamy podle zájmů, a naopak volby vybrané ve Správci neovlivní shromažďování informací prostřednictvím této funkce. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v nastaveních prohlížečové aplikace, kterou používáte. V příslušných správcích rozšíření klikněte na Předvolby (ve Firefoxu) nebo na Možnosti (v Chromu). Pokud používáte Yahoo Toolbar, můžete taky kliknout na ozubené kolečko napravo a zvolit nabídku nastavení.
 • Detekce softwaru
  • Některé z našich prohlížečových aplikací automaticky detekují jiný software nainstalovaný na vašem zařízení, a to mimo jiné kvůli identifikaci softwaru, který vkládá nebo blokuje reklamy, ověřování, zda software neslouží k podvodným činnostem, a hledání softwaru, který představuje nebezpečí pro zabezpečení sítě. Aplikace bude o tomto softwaru shromažďovat identifikující charakteristiky a další podrobnosti.
  • Shromážděné informace můžeme použít pro lepší diagnostiku problémů našich produktů a služeb a jejich vylepšování. Můžeme taky pomáhat jiným společnostem poskytováním podrobností o rozsahu a povaze problému, který na ně měl dopad; tyto podrobnosti ale nebudou zahrnovat informace umožňující identifikaci osob.

Aktualizace nebo mazání informací

 • Nastavení Yahoo Toolbaru se standardně ukládají na počítač, na kterém je tato aplikace nainstalovaná. Přihlaste se do Toolbaru a nastavení si uložte na účet, abyste ho mohli používat na všech prohlížečích nebo zařízeních.

Jak postupovat při odinstalaci

 • Prohlížečové aplikace, které už nechcete používat, můžete odinstalovat. Odinstalace aplikace nemá dopad na váš účet, nezmění vaše cookies ani neomezí váš přístup ke službám Verizon Media.
 • Firefox
  • Navštivte správce rozšíření ve Firefoxu. V horní nabídce přejděte na Nástroje > Správce doplňků > Rozšíření nebo do adresního řádku Firefoxu zkopírujte toto: about:addons
 • Chrome
  • Navštivte správce rozšíření v Chromu. V nabídce Chromu přejděte na Další nástroje > Rozšíření nebo do adresního řádku zkopírujte toto: chrome://extensions/
 • Internet Explorer
  • Odinstalaci proveďte pomocí Ovládacích panelů ve Windows.
 • Další informace najdete na našich stránkách nápovědy.

Jiné

 • Tato stránka popisuje aktuální postupy společnosti Verizon Media s ohledem na tuto konkrétní službu. Tyto informace se můžou měnit spolu s tím, jak bude společnost Verizon Media tuto službu upravovat přidáváním nebo odebíráním funkcí nebo využíváním jiných poskytovatelů služeb. Pokud chcete zjistit, jak společnost Verizon Media zpracovává vaše osobní údaje, nahlédněte do našich Zásad pro ochranu soukromí.