Časté dotazy ke komunikačním službám a analýze fotografií, příloh a dalšího obsahu 

 1. Co znamená „relevantní reklama“ v souvislosti se službami Verizon Media?

  Věříme, že naše reklamy mohou být součástí atraktivního, poutavého prostředí. A k tomu od nás dostáváte možnost ovlivnit, jaké reklamy se vám zobrazí, aby byly co nejrelevantnější. Aby pro vás byly reklamy užitečnější, snažíme se na základě vaší aktivity na stránkách značek, na webech, v aplikacích, produktech, službách nebo technologiích společnosti Verizon Media (budeme je dále nazývat „naše služby“) informovaně odhadnout vaše zájmy a zároveň poskytovat reklamu, která je kontextově relevantní pro stránku, na níž se zobrazí. Automatizované systémy společnosti Verizon Media analyzují veškerý obsah (jako je obsah služeb Mail a Messenger včetně rychlých zpráv a zpráv SMS) s cílem detekovat v něm mimo jiné určitá slova a fráze (říkáme jim „klíčová slova“). Tato analýza se týká veškerého obsahu při jeho odeslání či přijetí nebo během jeho ukládání, a to včetně obsahu komunikací ze služeb synchronizovaných s vaším účtem. Výsledkem může být, že se vám ve službě Mail bude zobrazovat reklama související s těmito klíčovými slovy.  Tato klíčová slova mohou navíc přispívat k určení kategorií zájmů, které přiřadíme vám, vašemu prohlížeči nebo zařízení pro zajištění reklamy na základě zájmů.
 2. Jak se provádí analýzy?

  ​Naše automatizované systémy provádějí analýzu veškerého obsahu komunikace (například obsahu služeb Mail a Messenger, včetně rychlých zpráv a SMS zpráv) a všech fotografií a dalšího obsahu odeslaného na váš účet pro následující účely:
  • k poskytování, údržbě a zdokonalování funkcí produktů, obsahu a služeb,
  • k plnění vašich požadavků a s vaší autorizací, 
  • k vylepšování našich služeb, 
  • k přiřazování a předkládání cílené reklamy (na zařízeních a v našich službách i mimo ně) a k poskytování relevantní reklamy vycházející z dat o aktivitách v zařízení, z odvozených zájmů a polohy.  Další informace najdete v článku o nástroji pro ovládání voleb týkajících se reklamy založené na zájmech,  
  • k provádění výzkumu a podpoře inovací u atraktivních služeb, 
  • k přípravě sestav pro interní i externí subjekty, například partnery, třetí strany a veřejnost, zejména anonymní sestavy o trendech a populárním obsahu (například oblíbené aktuální zprávy ve službě Yahoo Mail), a k analýzám použití našich služeb a reklam, 
  • k poskytování služeb, reklam, výsledků hledání a dalšího obsahu založeného na informacích o poloze, které jsou co nejpříhodnější ve vztahu k vaší poloze a
  • k vylepšování našich systémů zabezpečení v oblasti detekce podvodných nebo urážlivých aktivit a ochrany před nimi.
  • Tato analýza se může týkat veškerého obsahu při jeho odeslání či přijetí nebo během jeho ukládání, a to včetně obsahu komunikací ze služeb synchronizovaných s vaším účtem. Například za účelem vývoje nástrojů pomáhajících s automatizovaným procesem kontroly, zlepšením rozdělení uživatelů do segmentů a dalších automatizovaných funkcí a z důvodu vytvoření obecných šablon odpovídajících dokumentů (např. provedení identifikace prvků na stvrzence od letecké společnosti pomocí běžného jazyka) můžeme po automatickém odstranění jakékoli informace, která by sama o sobě mohla přiměřeně identifikovat příjemce, ručně zkontrolovat některé komerční komunikace. Zaměstnanci společnosti Verizon Media mohou tyto šablony přezkoumat s cílem vylepšit naše služby a přizpůsobit vaše prostředí.
  • Automatizovaná analýza a ukládání veškerého obsahu může zahrnovat informace v obsahu nebo o obsahu, který poskytujete. Jde například o fotografie, přílohy a další komunikaci.  Můžeme shromažďovat informace o odeslaných fotografiích a videích, včetně dat EXIF. Data EXIF (Exchangeable Image File Format) představují záznam nastavení a dalších relevantních metadat vložených fotoaparátem nebo zařízením v okamžiku, kdy jste fotku nebo video pořídili. Mimo jiné obsahují informace o typu fotoaparátu nebo zařízení, cloně, času expozice, ohniskové vzdálenosti a zeměpisné poloze.
  • Pokud data EXIF ve svém fotoaparátu nebo zařízení nevypnete ani je neodeberete ze snímku před jeho odesláním, přiložením nebo sdílením, naše služba údaje přijme a uloží. Některé fotoaparáty nebo zařízení mohou do záhlaví dat EXIF u fotografie ukládat souřadnice GPS (polohu). 
  • Pro účely uvedené výše také používáme algoritmy rozpoznávání obrázků. Tyto algoritmy dokážou například identifikovat a označovat scény, barvu, nejlepší souřadnice pro ořez, text, akce, objekty nebo osobnosti veřejného života.
 3. Jak společnost Verizon Media nakládá s informacemi od finančních institucí?

  Společnost Verizon Media chce nabízet produkty a služby, které naše uživatele zajímají. Proto může společnost Verizon Media analyzovat uživatelský obsah určitých interakcí s finančními institucemi.  Tímto způsobem je společnost Verizon Media schopná vytvářet funkce napomáhající v interakci s takovými institucemi a nabízet vhodnější reklamu v síti Verizon Media.  Společnost Verizon Media může využít informace, které jsou finanční instituce oprávněny posílat e-mailem (v souladu s předpisy o tom, co mohou finanční instituce posílat e-mailem při současném zajištění ochrany soukromí uživatelů).  Některé regulované finanční instituce musejí posílat citlivé údaje jinými prostředky, například v případě výkazů od makléřských společností.
 4. Jak funkce služby Yahoo Mail souvisí s aplikací Yahoo Messenger?

  Uvědomujeme si, že při svých aktivitách na internetu často měníte zařízení i komunikační média. Proto služba Yahoo Mail a nová aplikace Yahoo Messenger (číslo své verze zjistíte v nápovědě v položce O aplikaci) spolupracují zatím nejlépe v historii. Yahoo Mail a Yahoo Messenger sdílejí společnou vyhledávací platformu. To znamená, že na serverech společnosti Verizon Media můžete archivovat své rychlé zprávy společně s e-mailovými zprávami a prohledávat je (včetně hlasové pošty, SMS a dalších prvků) na široké škále zařízení a počítačových systémů.
 5. Sdílí služba Yahoo Mail mé zprávy automaticky s někým jiným?

  Vaše zprávy jsou sdíleny pouze s těmi, se kterými chcete. Některé konkrétní objekty ze zpráv můžeme anonymně sdílet s nějakou třetí stranou za účelem:   
  • poskytování, údržby a zdokonalování funkcí relevantních produktů, obsahu a služeb,
  • k plnění vašich požadavků a s vaší autorizací, 
  • vylepšování našich služeb, 
  • abychom inzerentům a vydavatelům umožnili propojení nutné k nabízení relevantní reklamy v jejich aplikacích a na jejich webech,
  • přiřazování a předkládání cílené reklamy (na zařízeních a v našich službách i mimo ně) a poskytování relevantní reklamy vycházející z dat o aktivitách v zařízení, z odvozených zájmů a polohy. Další informace najdete v článku o nástroji pro ovládání voleb týkajících se reklamy založené na zájmech,  
  • provádění výzkumu a podpory inovací u atraktivních produktů a služeb, 
  • přípravy depersonalizovaných sestav pro interní i externí subjekty, například partnery, třetí strany a veřejnost, zejména anonymních sestav o trendech a populárním obsahu (například oblíbené aktuální zprávy ve službě Yahoo Mail) a analýz použití našich služeb a reklam, 
  • k poskytování služeb, reklam, výsledků hledání a dalšího obsahu založeného na informacích o poloze, které jsou co nejpříhodnější ve vztahu k vaší poloze a
  • k vylepšování našich systémů zabezpečení v oblasti detekce podvodných nebo urážlivých aktivit a ochrany před nimi.
 6. Můžu používat službu Yahoo Mail a současně zrušit zobrazování reklamy na základě zájmů?

  Ano. Služba Yahoo Mail bude vaše rozhodnutí výslovně odmítnout reklamu na základě zájmů respektovat. Nezapomeňte, že se volba zrušení použije i na některé další produkty, které nabízíme, včetně analýzy obsahu komunikace pro reklamní účely a zobrazování obsahu na základě zájmů. V závislosti na vašem národním prostředí můžete snadno provést toto nastavení zde nebo ho můžete vyhledat prostřednictvím odkazů ve službě Yahoo Mail, případně pomocí odkazů v zápatí a ikonách, které jsou k dispozici ve všech produktech Verizon Media.
 7. Co dělá Mobile Uploader?

  Pokud zapnete funkci Mobile Uploader, budou se všechny fotografie a videa ze složky fotoaparátu či jiného úložiště fotografií ve vašem zařízení automaticky odesílat do služby Yahoo Mail. Tyto fotografie a videa se budou ukládat ve službě Yahoo Mail jako soukromé, dokud se nerozhodnete je sdílet. Funkci Uploader můžete kdykoli vypnout v nastavení aplikace. Funkce Mobile Uploader může shromažďovat informace o fotografiích a videích odeslaných do služby Yahoo Mail, jak je uvedeno výše u dotazu „Jak se provádí analýzy?“.