Komunikační produkty

Tyto zásady popisují aktuální postupy ochrany soukromí pro komunikační značky, weby, funkce, produkty, aplikace, software a další služby společnosti Verizon Media (dále jen „komunikační služby“).  Všechny shromážděné informace, informace poskytnuté společnosti Verizon Media nebo uložené na vašem účtu Verizon Media budou zpracovány, používány a chráněny v souladu se Zásadami pro ochranu soukromí u společnosti Verizon Media. Tyto informace se mohou měnit, jak bude společnost Verizon Media dané komunikační služby upravovat přidáním nebo odebráním funkcí nebo využitím jiných poskytovatelů služeb. Některé funkce komunikačních služeb jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Pokud máte dotazy k těmto komunikačním službám, nahlédněte prosím do nápovědy.

Tato stránka popisuje konkrétní postupy ochrany soukromí pro služby Yahoo Adresář, Yahoo Kalendář, Yahoo Skupiny, Yahoo Mail, AOL Mail, Yahoo Poznámkový blok, Yahoo Messenger a další služby pro rychlé odesílání zpráv. 

Postupy při sběru a používání informací 

 • Upozornění pro uživatele z EU/EHP: Pokud jste uživatel s bydlištěm v EU/EHP, je ke sběru dat a analýze komunikačních služeb pro jiné účely, než je fungování produktu, zabezpečení a prevence podvodů, nutný váš souhlas. Účely, pro které mohou být data z vašeho používání komunikačních služeb shromažďována, lze dále spravovat prostřednictvím našeho nastavení ovládání soukromí. Vaše data budou shromažďována a analyzována v souladu s našimi zásadami uvedenými níže, s vaším souhlasem a s přihlédnutím k vašemu výběru nastavení soukromí.

Obecné

 • Systémy společnosti Verizon Media analyzují a ukládají veškerý obsah komunikací, včetně obsahu příchozích i odchozích e-mailů a příchozích a odchozích zpráv z aplikací pro výměnu zpráv. 
 • Dále analyzujeme a ukládáme veškerý další obsah a informace, které nám poskytujete během používání komunikačních služeb. Mohou sem patřit informace uvedené v nebo o obsahu, který poskytujete, například fotografie, přílohy a jiná komunikace.
 • Naše systémy mohou analyzovat veškerý obsah komunikace (např. obsah ve službách Mail, Skupiny, Kalendář, Adresář a Messenger včetně rychlých zpráv a SMS) pro účely popsané na naší hlavní stránce Zásad pro ochranu soukromí. Pokud společnosti Verizon Media poskytnete přístup k vašim datům v Gmailu, můžete si kliknutím sem zobrazit více informací o tom, jak zacházíme s daty z Gmailu.
 • Tato analýza se týká veškerého komunikačního obsahu při jeho odeslání či přijetí nebo během jeho ukládání, a to včetně obsahu ze služeb synchronizovaných s vaším účtem. Například po automatickém pokusu o odebrání informací, které by samy o sobě mohly přiměřeně identifikovat příjemce, můžeme některé komunikace ručně zkontrolovat s cílem vylepšit funkce produktu, vyvinout nástroje pomáhající v automatizovaném procesu kontroly či zlepšit další automatizované funkce. Jako příklad může sloužit určení obvykle používaného jazyka na stvrzence některé z leteckých společností s cílem vytvořit obecné šablony, které vám lépe pomohou s organizací pošty, využitím našich služeb a přizpůsobením internetového prostředí. Za účelem zdokonalení naší obrany před nevyžádanou poštou může náš tým pro boj proti nevyžádané poště kontrolovat zprávy označené jako „nevyžádaná pošta“ (spam) nebo „legitimní pošta“ (not spam). Další informace najdete v nápovědě.
 • Naše komunikační služby mohou obsahovat interaktivní funkce od třetích stran, například službu cloudového úložiště (k odesílání velkých příloh vašim kontaktům) a inteligentní správce složek (k automatickému přesouvání všech účtenek do konkrétní složky nebo k poskytování sestav o výdajích).        
 • Podrobné informace o komunikačních službách se dozvíte na stránce častých dotazů ke komunikačním službám.

Funkce komunikačních služeb

 • Uživatelé, se kterými komunikujete, si mohou nastavit ukládání konverzací, přestože vy sami je mažete.
 • Pokud máte povolenu funkci přeposílání SMS, mohou být tyto zprávy uloženy v historii konverzací v daném zařízení.
 • Při vašem používání komunikačních služeb, jako jsou Mail, Adresář, kontakty v aplikaci Messenger, Skupiny, a v průběhu synchronizace dat z vašich zařízení (například telefonních kontaktů) ukládáme kontaktní údaje a informace z kalendáře.
  • Pokud nezakážete synchronizaci, může se stát, že odstraněné synchronizované kontakty ze služeb třetích stran se po další synchronizaci znovu zobrazí.

Sdílení a zpřístupnění informací třetím stranám 

 • Připojení vašeho účtu ke službě třetí strany může vyžadovat sdílení vašich informací s danou třetí stranou (například e-mailové adresy). Propojení účtu se třetími stranami lze zobrazit a zakázat otevřením části s účty v komunikačních službách, které používáte.
 • Některé údaje z vašeho účtu mohou být přístupné jiným. Jde například o vaše jméno, přezdívku, avatar, obrázek, pohlaví, město, stav online, kontaktní údaje přidružené k vašemu účtu Verizon Media či jiné informace, které jste nastavili jako veřejně přístupné.
 • Pokud publikujete na internetu informace, které jsou přístupné veřejnosti, může se stát, že obdržíte nevyžádané reakce od jiných subjektů.


Yahoo Mail

 Prémiové služby

 • Některé prémiové služby jsou k dispozici zdarma.
 • Pokud se zaregistrujete k prémiovým službám, budete požádáni o poskytnutí platebních údajů. Tyto údaje budeme používat pro účely fakturace a plateb, abychom vám byli schopni prémiové služby poskytnout. Společnost Verizon Media bere vaši bezpečnost velmi vážně. K šifrování přenosů vašich platebních údajů a dalších informací použitých při objednání prémiových služeb používáme odvětvový standard SSL (Secure Socket Layer).

Fakturace

 • Vámi objednané prémiové služby Yahoo si můžete prohlédnout, upravit nebo zrušit na stránce Informace k účtu prémiových služeb Yahoo. Najdete mezi nimi informace o službách, které aktuálně odebíráte, plán plateb i historii plateb.
 • Postupy při sběru a používání informací
 • Podle specifikace standardního protokolu internetu vkládá služba Yahoo Mail do záhlaví odchozích e-mailových zpráv IP adresu.
 • Tento údaj lze použít také pro reklamy založené na zájmech. Další informace najdete v článku o nástroji Yahoo pro ovládání voleb týkajících se reklamy založené na zájmech.
 • Za účelem vylepšení prezentovaného prostředí a poskytování cílené reklamy může společnost Verizon Media se třetími stranami sdílet klíčová slova, čísla pro sledování balíčků a identifikační čísla produktů.
 • Jakmile uživatel klikne na tlačítko Nevyžádaná pošta nebo Není nevyžádaná pošta, informace se odešle našemu týmu pro boj proti nevyžádané poště nebo jinému poskytovateli služeb boje proti nevyžádané poště ke kontrole. Prvky takové zprávy mohou být sdíleny s odesílatelem za účelem snížení počtu nevyžádaných zpráv.

Postupy související s vašimi možnostmi aktualizace nebo odstranění informací

 • Nastavení a předvolby účtu Yahoo Mail můžete upravit na stránce “Informace z účtu”.

Yahoo Kalendář

 Postupy při sběru a používání informací

 • Při ukládání schůzek v Yahoo Kalendáři můžete zadat takové množství informací o schůzce, jaké považujete za vhodné. Může to být například popis, datum, čas, pozvané osoby, místo, případně zda se jedná o opakující se událost nebo jen jednorázovou akci.

Postupy při sdílení a sdělování informací

 • Svůj Yahoo Kalendář můžete nastavit jako veřejně přístupný, zobrazitelný vybrané skupině uživatelů nebo soukromý (nezobrazitelný).
 • Pokud se rozhodnete svůj kalendář zpřístupnit jiným uživatelům, můžete určit, zda skryjete všechny schůzky, zda se budou zobrazovat jako „Obsazené“ nebo zda se zobrazí se všemi podrobnostmi. Výchozí nastavení oprávnění pro události lze změnit v Yahoo Kalendáři na stránce „Volby“. Změna nastavení oprávnění k událostem se bude vztahovat na jakoukoli událost, kterou přidáte po provedení změny nastavení. Nastavení událostí přidaných před změnou zůstane beze změny. Nastavení oprávnění pro každou jednotlivou událost můžete také upravit ze stránky úprav konkrétní události.

Yahoo Messenger

Postupy při shromažďování a používání informací

 • Pokud používáte aplikaci Yahoo Messenger, shromažďujeme o vás informace. Informace shromažďujeme přímo od vás, například vaše telefonní číslo, e-mailovou adresu, fotografie a s vaším souhlasem také informace o kontaktech ve vašem zařízení. Dále o vás automaticky shromažďujeme informace, když používáte aplikaci Yahoo Messenger, například IP adresu, polohu, analytické údaje o používání aplikací, ID a typ zařízení a mobilního operátora.
 • Při používání aplikace Yahoo Messenger se obsah komunikace ukládá na naše servery, které vám poskytují prostředky pro hledání vámi požadovaného obsahu na našich platformách.

Postupy při sdílení a sdělování informací

 • Některé produkty mohou obsahovat funkce, které na vaši přítomnost nebo aktivitu v určitém kanálu, týmu nebo skupině upozorní další uživatele.  
 • Při komunikaci pomocí aplikace Yahoo Messenger podporujeme sdílení komunikace s přáteli. Pro snadnější vyhledání uživatelů aplikace Yahoo Messenger a komunikaci s nimi můžeme s vaším souhlasem synchronizovat data z vašich zařízení. Ostatní uživatelé, kteří mají vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, vás mohou v aplikaci Yahoo Messenger vyhledat a vidět určité údaje. Jde například o vaše jméno, přezdívku, avatar, obrázek, stav online, kontaktní údaje přidružené k vašemu účtu Verizon Media či jiné informace, které jste nastavili jako veřejně přístupné.
 • Své přátele můžete pozvat k používání aplikace Yahoo Messenger a k přímým nebo skupinovým rozhovorům. Pozvánky mohou obsahovat obsah zprávy, například vaše jméno a fotografie.

Zrušení odeslání zpráv, fotografií a obrázků GIF

 • V některých případech můžete zrušit odeslání obsahu komunikace. Pro účely auditu a evidence nebo na základě povinností vyplývajících ze zákona si však můžeme ponechat kopie komunikací a protokoly. Další informace najdete v Zásadách pro ochranu soukromí u společnosti Verizon Media (‘Zabezpečení informací a uchovávání dat’).
 • Funkce zrušení odeslání má určité výjimky, například:
  • Uživatelé, kteří vaše zprávy nebo jakýkoli jiný obsah obdrží, si je mohou uložit nebo zkopírovat, včetně možnosti pořízení snímku obrazovky nebo využití jiné metody či technologie pro zachycení obrazu. Rovněž platí, že pokud si uživatelé obsah (včetně fotografií) uloží nebo zkopírují dřív, než dojde ke zrušení jeho odeslání, může být pro ně nadále přístupný, a to i s možností jeho sdílení.
  • Nabízená oznámení týkající se nových zpráv se nezruší, takže uživatelé mohou mít nadále možnost si v nich číst úryvky ze zpráv, jejichž odeslání bylo zrušeno.
  • Odeslání zprávy nelze zrušit, pokud váš kontakt nadále používá starší verzi aplikace Yahoo Messenger nebo přejde do režimu offline dřív, než operaci zrušení odeslání provedete.
 • Sdílení obsahu pečlivě zvažujte! Zprávy se odesílají okamžitě. Neexistuje žádná záruka, že příjemci zprávu neuvidí ještě předtím, než její odeslání zrušíte.

Ostatní možnosti

 • Používáním aplikace Yahoo Messenger berete na vědomí, že si ostatní uživatelé aplikace Yahoo Messenger mohou nastavit zasílání upozornění pro chvíle, kdy se přihlásíte, a mohou vám posílat rychlé zprávy a další informace nebo vám přes aplikaci Yahoo Messenger zavolat. Pokud si přejete funkci upozornění blokovat nebo nechcete dostávat od těchto uživatelů zprávy, máte možnost samostatně povolit funkci „Ignorovat“ případně jinou podobnou volbu. Společnost Verizon Media a jiní uživatelé mohou vaši schopnost posílat a dostávat rychlé zprávy a jiné informace zablokovat. Může tak dojít k částečnému nebo úplnému omezení vaší možnosti používat aplikaci Yahoo Messenger. Společnost Verizon Media nenese žádnou odpovědnost za vyhodnocení či řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z možnosti nebo nemožnosti ignorovat, odesílat zprávy nebo jiné informace či jinak používat aplikaci Yahoo Messenger z vaší strany či ze strany jiných uživatelů. 
 • Některé funkce dostupné v aplikaci Yahoo Messenger, například funkce „to se mi líbí“ a zrušení odeslání, nemusejí fungovat při komunikaci s přáteli používajícími starší verze aplikace Yahoo Messenger (verze vydané před 3. prosincem 2015).

Yahoo Skupiny

Postupy při sdílení a sdělování informací

 • Zprávy, které odešlete e-mailem do skupiny nebo které publikujete prostřednictvím webové stránky skupiny, budou vždy obsahovat vaši e-mailovou adresu.
  • Celé záhlaví e-mailových příspěvků uvidí každý, kdo má ke zprávám přes danou webovou stránku přístup.
 • Vaši celou e-mailovou adresu uvidí vlastník i moderátoři jakékoli skupiny, do které patříte.
  • Někteří vlastníci skupin se však mohou rozhodnout, že členům poskytnou možnost nepovolit zobrazení e-mailové adresy vlastníkovi a moderátorům. Využitím této volby může dojít k omezení vaší schopnosti publikovat a využívat další funkce dané skupiny.
 • Při používání služby Yahoo Skupiny a dalších jejích nástrojů můžete některé své informace zpřístupnit veřejnosti. Dále se můžete rozhodnout, že budete některé své informace sdílet s dalšími členy skupiny.
 • Pokud sdílíte soubory, publikujete zprávy, vytváříte průzkumy nebo přidáváte záložky do skupiny, do které patříte, mohou se u souboru, zprávy, průzkumu nebo záložky na webu Skupiny zobrazit určité informace. Jde například o vaše jméno, přezdívku, avatar, obrázek, stav online, kontaktní údaje přidružené k vašemu účtu Verizon Media a další informace, které jste se rozhodli zpřístupnit veřejnosti.
 • Osobní e-mailové adresy vlastníků a moderátorů skupin, kteří vyzvali členy k připojení se ke skupině přes nástroj pozvánky, budou viditelné příjemcům dané pozvánky.
 • Některé informace z vašeho profilu mohou být viditelné pro ostatní. Jde například o vaše jméno, pohlaví, město, stav online a další údaje, které jste se rozhodli zpřístupnit veřejnosti.
 • Pokud publikujete na internetu informace, které jsou přístupné veřejnosti, může se stát, že obdržíte nevyžádané reakce od jiných subjektů.

Postupy související s vašimi možnostmi aktualizace nebo odstranění informací

 • Pokud jste vlastníkem skupiny, můžete jakýkoli příspěvek nebo člena v dané skupině upravovat nebo je odstranit. Také můžete kdykoli odstranit celou skupinu. Možnost úprav a odstraňování příspěvků a členů skupiny mohou vlastníci skupin předat moderátorům.
 • Jako člen skupiny můžete své členství ve skupině a předvolby kdykoli upravit. Dále můžete ve skupině odstranit své vlastní zprávy.