Propagační akce společnosti Verizon Media

Propagační akce, jako jsou výherní nabídky, soutěže nebo nabízené dárky, jejichž hostitelem je společnost Verizon Media, mohou být sponzorovány společností Verizon Media nebo třetími stranami, případně ve spolupráci s nimi. Společnost Verizon Media se může sponzorsky podílet (plně nebo částečně) na propagačních akcích pořádaných třetími stranami. Pokud se zúčastníte propagační akce, musíte se řídit jejími oficiálními pravidly, která mohou zahrnovat informace o postupech ochrany soukromí platných pro danou akci.

Postupy při shromažďování a používání informací

  • Kromě požadavků pro ověření nároku na účast, které jsou obsaženy v oficiálních pravidlech propagační akce, můžeme od vás jako podmínku pro zapojení do akce vyžadovat poskytnutí dalších informací, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.
  • My nebo naši zástupci vás můžeme v souvislosti s propagační akcí, do které jste se zapojili, kontaktovat, a to pro účely její správy či poskytování aktualizací o stavu nebo pro jiné účely stanovené v oficiálních pravidlech propagační akce.

Postupy při sdílení a sdělování informací

  • V souvislosti s propagační akcí může být pro nás nezbytné sdílet vaše údaje. Podrobnosti si prosím vždy zjistěte v oficiálních pravidlech každé propagační akce.
  • Pokud se rozhodnete informace sdílet, budete před shromažďováním a/nebo sdílením dat upozorněni. Upozornění může být uvedeno na přihlášce a/nebo v oficiálních pravidlech propagační akce.
  • Třetí strany pořádající propagační akce mohou vaše informace shromažďovat a používat samy nebo ve spolupráci se společností Verizon Media. Pokud informace shromažďuje a používá třetí strana, pročtěte si prosím jejích zásady ochrany soukromí, kde se můžete seznámit s jejími postupy zpracování informací.