Přenos dat

Naším cílem je zajistit ochranu vašich informací a využívat bezpečnostní opatření v souladu s platnými zákony. Další informace o zabezpečení, včetně kroků, které jsme provedli, a kroků, které můžete provést vy, si můžete přečíst v článku Zabezpečení u společnosti Yahoo.

Přenos osobních dat z EHP 

Společnost Verizon Media může zpracovávat osobní údaje osob z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a pro účely popsané v Zásadách pro ochranu soukromí u společnosti Verizon Media může tyto informace přenášet do zemí mimo EHP. 
USA a státy mimo EHP mají odlišné zákony na ochranu dat a jiná pravidla týkající se vládního přístupu k informacím. Pokud žijete v EHP a vaše data se přesunou z vaší domovské země do třetí země mimo EHP, některé z těchto třetích zemí nemusejí používat stejné bezpečnostní prvky jako vaše domovská země. 

V rozsahu, v jakém se má za to, že společnost Verizon Media přenáší vaše údaje mimo EHP, se společnost Verizon Media musí samostatně, eventuálně a nezávisle spoléhat na následující právní základy pro přenos vašich údajů: 

Standardní smluvní ustanovení. Evropská komise přijala standardní ustanovení týkající se ochrany osobních údajů, která poskytují bezpečnostní opatření pro přenos osobních dat mimo rámec EHP. Tato ustanovení často využíváme při přenosu osobních údajů mimo EHP například do našich afilací. O kopii našich standardních smluvních ustanovení si můžete zažádat zde.

Smluvní nezbytnost. Rozhodnutí, zda budete naše služby používat či nikoli, je na vás. Pokud však naše služby používat chcete, musíte souhlasit s našimi podmínkami poskytování služeb, které stanoví podmínky našeho vzájemného smluvního vztahu. Naše společnost podniká v zemích po celém světě (včetně USA). Abychom vám byli schopni poskytnout služby v souladu s uzavřenou smlouvou, používáme v těchto zemích technickou infrastrukturu, a proto je nutné v případě potřeby přenést vaše informace do jiných jurisdikcí. Naše služby vám nedokážeme poskytnout bez toho, aniž bychom přesouvali vaše data po světě.  
Program Privacy Shield. Některé společnosti, kterým přenášíme vaše data do USA, mohou mít certifikát k získávání vašich informací v rámci programu Privacy Shield.