IP adresa

Když si vaše zařízení vyžádá webovou stránku nebo e-mail z jiného počítače připojeného k internetu, automaticky mu poskytne adresu, na kterou má informace odeslat. Tato adresa se označuje jako IP adresa (IP je zkratka pro „Internet Protocol“) a lze ji považovat za váš osobní údaj.  

Postupy při sběru a používání informací

 • Společnost Verizon Media získává IP adresy obecně od uživatelů všech značek, webů, aplikací, reklamních služeb, produktů, služeb a technologií (dále jen jako „naše služby“).
 • Během registrace u společnosti Verizon Media se v našich databázích uživatelských registrací uloží vaše IP adresa.
 • IP adresy se mohou používat pro různé účely, mezi které patří: 
  • diagnostika problémů služeb nebo technologií ohlášených našimi uživateli nebo techniky, které jsou přidruženy k IP adresám řízeným konkrétní společností nebo poskytovatelem internetových služeb (ISP),
  • odesílání nejvhodnější reklamy na základě zeměpisné oblasti nebo informací odvozených z vaší IP adresy,
  • přidružení uživatelů, zařízení a účtů k sobě navzájem a k těm, která se nacházejí na podobném místě, například v určité domácnosti,
  • vykázání souhrnných informací nebo informací odvozených z IP adres našim inzerentům.  Údaje, které lze samostatně přiměřeně použít k vaší identifikaci nebo kontaktování (například vaše jméno nebo e-mailová adresa), nesdílíme;
  • určení odhadu celkového počtu uživatelů navštěvujících služby Verizon Media z konkrétních zemí nebo oblastí světa,
  • pomoc při sledování návštěv a nákupů v našich obchodech a nákupních službách pro příslušné obchodníky,
  • snadnější určování, kteří uživatelé mají přístupová oprávnění k určitému obsahu, jejž poskytujeme,
  • detekce a prevence podvodů a zneužití,
  • zjišťování a vyšetřování potenciální trestné činnosti.

Další informace

 • Při vyžádání služby Verizon Media se příslušný požadavek zaznamená na našich serverech s informacemi obsahujícími i IP adresu zařízení, které požadavek odeslalo.
 • Služba Yahoo Mail zahrnuje IP adresy v záhlaví odchozích poštovních zpráv podle specifikace standardního protokolu Internet Protocol.
 • Služba Yahoo Messenger při svém fungování někdy využívá připojení typu peer-to-peer – například když tuto aplikaci využíváte pro rychlé zprávy (textové konverzace), sdílení souborů a streamování z webové kamery. Připojení typu peer-to-peer znamená, že se vaše zařízení připojí přímo k zařízení druhého účastníka konverzace, aniž by data musela proudit přes servery Verizon Media. Z tohoto důvodu je uživatelům, se kterými tímto způsobem přímo komunikujete, dostupná vaše IP adresa.