Gmail-data, som du deler med Verizon Media

Uanset hvad der ellers måtte være angivet i dette Center til beskyttelse af personlige oplysninger, er Verizon Medias adgang til dine Gmail-data underlagt disse restriktioner, såfremt du giver Verizon Media adgang til dine data:

  • Verizon Medias adgang begrænses til kun at levere funktioner i sine e-mail-klienter, som f.eks. mulighed for at oprette, sende, læse og behandle e-mails (herunder vedhæftede filer), og disse Gmail-data overføres ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at kunne levere og forbedre funktionerne, overholde gældende lovgivning eller som en del af fusion, opkøb eller salg af aktiver.Verizon Media bruger ikke dine Gmail-data til at vise dig annoncer.Verizon Media giver ikke mennesker adgang til at læse dine Gmail-data, medmindre (1) Verizon Media har din tilladelse i forhold til bestemte beskeder, (2) det er nødvendigt med henblik på sikkerhedsformål (som f.eks. undersøgelse af en fejl eller misbrug) eller for at overholde gældende lovgivning, eller (3) Verizon Medias adgang er begrænset til intern drift, og dataene er blevet samlet og anonymiseret.