Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες

Αυτή η σελίδα περιγράφει τις συνδεδεμένες εταιρείες της Verizon Media EMEA Limited. Ως «συνδεδεμένη εταιρεία» ορίζεται οποιαδήποτε εταιρεία ελέγχει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες, ή ελέγχεται από κοινού με άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες.  

Η Verizon Media EMEA Limited έχει δύο διακριτούς ομίλους συνδεδεμένων εταιρειών, τους οποίους προσδιορίζουμε στην Πολιτική απορρήτου μας: Verizon Media Group και Verizon Communications. Ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούμε και λαμβάνουμε δεδομένα αναφορικά με αυτούς τους ομίλους συνδεδεμένων εταιρειών διαφέρει όπως περιγράφεται παρακάτω.

Verizon Media Group

Ο όμιλος Verizon Media Group είναι ένα τμήμα της Verizon Communications που εστιάζει στα ψηφιακά μέσα και στη διαφήμιση. Στις επωνυμίες μας που απευθύνονται στους καταναλωτές περιλαμβάνονται οι Yahoo και AOL. Αυτές οι επωνυμίες παρέχουν υπηρεσίες περιεχομένου, εμπορίου και αλληλογραφίας μέσω των μας σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Επίσης, παρέχουμε λύσεις διαφήμισης και τεχνολογίας μέσω , όπως είναι οι Verizon Media Ad Platforms, Flurry και Ryot, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εκδοτών, διαφημιζόμενων και άλλων συνεργατών.

Όπως ορίζεται στην Πολιτική απορρήτου μας, η Verizon Media EMEA Limited θα κοινοποιεί δεδομένα εντός του ομίλου Verizon Media Group για διάφορους λόγους, όπως για να σας παρέχει τα που ζητήσατε, για να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα συστήματά μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, καθώς και για να σας παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες και διαφημίσεις. Στις κύριες οντότητες εντός του ομίλου Verizon Media Group στις οποίες κοινοποιούμε τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται οι εξής:

Oath Inc.
Oath Holdings Inc.
Verizon Media Inc.
Oath (UK) Limited
Yahoo! Taiwan Inc.

Verizon Communications

Η Verizon Communications είναι ένας από τους παγκοσμίως κορυφαίους παρόχους επικοινωνιών, πληροφοριών και προϊόντων και υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και κρατικές οντότητες. H Verizon Communications έχει δύο στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες: Τους ομίλους Verizon Consumer Group και Verizon Business Group.  

Ο όμιλος Verizon Consumer Group παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών σε καταναλωτές και νοικοκυριά. Ο όμιλος Verizon Business Group παρέχει στους δημόσιους και ιδιωτικούς επιχειρηματικούς τομείς υπηρεσίες ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών, καθώς και άλλες υπηρεσίες βίντεο και δεδομένων, λύσεις εταιρικής δικτύωσης, υπηρεσίες δικτύου ασφάλειας και υπηρεσίες διαχειριζόμενου δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του χώρου του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT).  

Οι όμιλοι Verizon Consumer Group και Verizon Business Group λειτουργούν παράλληλα με τον όμιλο Verizon Media Group, αλλά ξεχωριστά από αυτόν. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι λειτουργούν, επίσης, στο πλαίσιο της Πολιτικής απορρήτου της Verizon, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δικαιοδοσία και είναι διακριτή από την Πολιτική απορρήτου της Verizon Media. Τυχόν δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιούμε στη Verizon Communications θα κοινοποιούνται σύμφωνα με στοιχεία ελέγχου χρήστη που παρέχονται από εμάς, τη Verizon Media EMEA Limited, και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Verizon Communications.