Αποθήκευση δεδομένων και ανωνυμοποίηση

Προκειμένου να παράσχει προϊόντα και υπηρεσίες, η Verizon Media συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες από εγγραφές λογαριασμών χρηστών και από τη χρήση ιστοτόπων και εφαρμογών. Αναφερόμαστε γενικά στις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τη χρήση ιστοτόπων και εφαρμογών ως «δεδομένα αρχείων καταγραφής χρηστών».

Η πολιτική της Verizon Media στοχεύει στην αφαίρεση των προσωπικών πληροφοριών από τα δεδομένα αρχείων καταγραφής αναζήτησης χρηστών της Yahoo εντός 18 μηνών από τη συλλογή τους, με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, όπως είναι η ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων.

Εκτός από τους άλλους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε πληροφορίες, κάποια αρχεία καταγραφής δεδομένων άλλων τύπων (μη σχετικών με την αναζήτηση, όπως π.χ. οι προβολές διαφημίσεων, τα κλικ σε διαφημίσεις, οι προβολές σελίδων και τα κλικ σε σελίδες) διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, την παροχή προσωποποιημένων και προσαρμοσμένων υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση των δυνατοτήτων των συστημάτων ασφαλείας μας να ανιχνεύουν παράνομη δραστηριότητα και να παρέχουν προστασία από αυτήν.  Περιγράφουμε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε με περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει στην Verizon Media μέσω των προϊόντων ή υπηρεσιών της Verizon Media που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε.

Πληροφορίες λογαριασμού

  • Όταν εγγράφεστε στην Verizon Media ή υποβάλλετε πληροφορίες στην Verizon Media, συνήθως δημιουργούνται προσωρινά αντίγραφα των πληροφοριών αυτών, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία απώλεια των πληροφοριών σας λόγω δυσλειτουργίας υπολογιστή ή ανθρώπινου λάθους και για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και συντήρησης των συστημάτων μας.
  • Ενόσω υπάρχει ο λογαριασμός σας, η Verizon Media ενδέχεται να διατηρεί τις πληροφορίες του, προκειμένου να παρέχει άμεση πρόσβαση στις εξατομικευμένες προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Verizon Media.
  • Αν ζητήσετε από την Verizon Media να διαγράψει τον λογαριασμό σας, στις περισσότερες περιπτώσεις ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων εγγραφής χρηστών εντός ενός μηνός, εκτός εάν η ενέργεια αποτραπεί λόγω τεχνικών ή νομικών περιορισμών, εντοπισμού και αποτροπής κατάχρησης ή άλλων περιορισμών.  Ισχύουν μεγαλύτερες χρονικές περίοδοι διατήρησης για λογαριασμούς που έχουν εγγραφεί στις παρακάτω χώρες: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία ή Ινδία (περίπου 90 ημέρες), Βραζιλία, Χονγκ Κονγκ ή Ταϊβάν (περίπου 180 ημέρες), εκτός εάν η ενέργεια αποτραπεί λόγω τεχνικών, νομικών ή άλλων περιορισμών. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι απαραίτητες για την αποθάρρυνση των χρηστών από εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.
  • Οι πληροφορίες του λογαριασμού ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον απαιτείται από τον νόμο.  Για παράδειγμα, τα προϊόντα με χρέωση Fantasy Sports ενδέχεται να χρειάζεται να διατηρούν τις πληροφορίες λογαριασμού και τα αρχεία δραστηριότητας των χρηστών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να τηρούνται οι νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις σε ορισμένες δικαιοδοσίες.  
  • Έχετε υπόψη ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν αντιγραφεί ενδέχεται να παραμείνουν αποθηκευμένες ως αντίγραφα ασφαλείας για ένα χρονικό διάστημα μετά το αίτημά σας για διαγραφή. Αυτό ενδέχεται να συμβεί ακόμη κι αν δεν διατηρείται στις βάσεις δεδομένων ενεργών χρηστών καμία πληροφορία λογαριασμού.
  • Όταν διαγράφετε τον λογαριασμό σας στην Verizon Media, κάποιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων και των σχολίων, ενδέχεται να παραμείνει, αλλά όχι σε κατάσταση με βάση την οποία θα μπορούσατε εύλογα να ταυτοποιηθείτε.

Αρχεία καταγραφής διακομιστών

  • Οι υπολογιστές της Verizon Media (ονομάζονται «διακομιστές») που σας αποστέλλουν περιεχόμενο και διαφημίσεις επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τεράστιο όγκο πληροφοριών κάθε μέρα. Αυτές οι εγγραφές υπολογιστή ονομάζονται «αρχεία καταγραφής».
  • Όπως περιγράφεται παραπάνω, τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται για ανάλυση, έρευνα, έλεγχο, καθώς και για άλλους σκοπούς. Αφού χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες, αποθηκεύονται. Μέχρι την αποθήκευση των πληροφοριών σας, η ταυτότητά σας στην Verizon Media ενδέχεται να παραμείνει στα ενεργά αρχεία καταγραφής στον διακομιστή μας.

Κατάργηση στοιχείων αναγνώρισης

  • Η πολιτική κατάργησης στοιχείων αναγνώρισης της Verizon Media εφαρμόζεται μόνο στα δεδομένα αρχείων καταγραφής αναζήτησης Yahoo.  Η Verizon Media αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για μέγιστο χρονικό διάστημα 18 μηνών.
  • Οι διευθύνσεις IP στα δεδομένα αρχείων καταγραφής αναζήτησης της Yahoo θα υποβληθούν σε κατάργηση των στοιχείων αναγνώρισης ή θα διαγραφούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία συλλογής τους.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρεί η Verizon Media τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου.