Õiguslikud alused

Selleks et saaksime teile oma teenuseid pakkuda, töötleme teie teavet eri viisidel ja eesmärkidel. Allpool kirjeldame üksikasjalikult teie teabe töötlemise eesmärke ja nende eesmärkide peamisi õiguslikke aluseid.

Verizon Media töötleb teie teavet, kui see on vajalik teie ja meie vahelise lepingu tingimuste täitmiseks. Verizon Media töötleb teie teavet, et pakkuda teile teie soovitud teenuseid. Näiteks on paljude meie teenuste keskseks kohaks isikupärastamine. Saame paljusid neist teenustest pakkuda ainult siis, kui kasutame teie teavet sellise isikupärastamise pakkumiseks, nagu teie seadme tegevusel põhinev sisu, tuletatud huvid, asukoht ja muu teave, mis meil teie kohta on.

Verizon Media töötleb teie teavet eri viisidel, mille jaoks küsime teie nõusolekut.

Näiteks teeme teie nõusolekul järgmist.

  • Pakume teile isikupärastatud reklaame teie seadme tegevuse, tuletatud huvide, asukoha ja muu teabe põhjal, mis meil teie kohta on.

  • Lubame oma usaldatud partneritel pakkuda teile meie teenustes isikupärastatud reklaame.

  • Kasutame automatiseeritud tehnoloogiat, et analüüsida teie sisu ja muud teavet (sh sissetulevaid ja väljaminevaid e-kirju, kiirsõnumeid, postitusi, fotosid, manuseid ja muud kommunikatsiooni), et muuta teile pakutav sisu, teenused ja reklaamid isikupärasemaks (välja arvatud teenuses BT | Yahoo Mail).

  • Töötleme erilise kaitsega teavet, nagu teave teie tervise kohta.

Verizon Media töötleb teie teavet, kui see on vajalik seadusjärgsete kohustuste täitmiseks. Näiteks võidakse Verizon Mediailt teatud tingimustel seadusega nõuda teie teabe avalikustamist riigiasutustele õiguslikult siduvate protsesside kohaselt.

Verizon Media töötleb teie teavet, kui see on vajalik meie õiguslike huvide või kolmandate osapoolte õiguslike huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid on teie õiguste, vabaduste või huvidega vastuolus. Näiteks töötleme teie teavet järgmistel eesmärkidel.

  • Meie teenuste analüüsimiseks meie õiguslike huvide tõttu seoses meie teenuste jõudluse optimeerimisega ning uuenduslike ja asjakohaste funktsioonide täiustamise ja väljatöötamisega.

  • Pettuste, kuritarvitamise ja seadusevastase tegevuse tuvastamiseks ja tõkestamiseks ning meie õiguslike huvide tõttu seoses meie teenuste turvalisuse ja ohutuse tagamisega. Turvalisuse kohta lisateabe saamiseks lugege jaotist Turvalisus Verizon Mediais.

  • Teiega ühenduse võtmiseks seoses teie konto või otseturunduse sõnumitega meie õigusliku huvi tõttu seoses meie teenuste reklaamimisega teile.

  • Aruannete loomiseks kasutajate kaasatuse ja trendide kohta meie teenustes meie õigusliku huvi tõttu seoses meie teenuste ahvatlevamaks muutmisega meie reklaamipartneritele.

  • Teie kohta saadud teabe kombineerimiseks teabega, mille saame äripartneritelt või teistelt ettevõtetelt (nagu teie tegevus teistel saitidel ja rakendustes) meie õigusliku huvi tõttu seoses tagamisega, et teile pakutavad teenused vastavad rohkem teie huvidele.

Verizon Media võib toetuda muudele seaduslikele alustele, mis lubavad teie teavet töödelda, näiteks kasutaja eluliste huvide kaitsmiseks (kui valitseb tõsise ähvaradava kahju oht).

Euroopa andmekaitseseaduse alusel on teil eri õigused seoses sellega, kuidas teie teavet töödeldakse. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Verizon Media kasutab teie teavet, külastage meie privaatsuskeskust. Privaatsusseadete ülevaatamiseks ja haldamiseks külastage meie privaatsuse töölauda.