Gmaili andmed, mida jagate Oathiga

Olenemata selles privaatsuskeskuses esitatust, kui annate Verizon Mediaile juurdepääsu teie Gmaili andmetele, kehtivad nende andmete Verizon Mediai poolsele kasutamisele järgmised piirangud:

  • Verizon Media kasutab juurdepääsu ainult oma e-posti klientides olevate funktsioonide pakkumiseks, nagu võime koostada, saata, lugeda ja töödelda e-kirju (sealhulgas manuseid) ning ei edasta neid Gmaili andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui seda on vaja nende funktsioonide pakkumiseks ja täiustamiseks, kehtivate seaduste järgimiseks või varade ühendamise, omandamise või müügi osana.Verizon Media ei kasuta teie Gmaili andmeid reklaamide esitamiseks.Verizon Media ei luba inimestel teie Gmaili andmeid lugeda, välja arvatud juhul, kui 1) Verizon Mediail on teie nõusolek kindlate sõnumite jaoks, 2) see on vajalik turvalisuse eesmärgil (nt vea või väärkasutuse uurimine) või kehtivate seaduste järgimiseks, või 3) Verizon Mediai kasutus on piiratud ettevõttesiseste toimingutega ning andmed on koondatud ja anonüümseks tehtud.