Sidusettevõtted

Sidusettevõtted

Sellel lehel kirjeldatakse ettevõtte Verizon Media EMEA Limited sidusettevõtteid. Määratleme „sidusettevõtet“ kui mis tahes ettevõtet, mis juhib teist ettevõtet või ettevõtteid, mis on teise ettevõtte või ettevõtete juhtimise all või mis on teise ettevõtte või ettevõtetega ühise juhtimise all.  

Ettevõte Verizon Media EMEA Limited eristab oma privaatsuspoliitikas kahte eraldi sidusettevõtete rühma: Verizon Media Group ja Verizon Communications. Selles, kuidas me nende sidusettevõtete rühmadega andmeid jagame ja neilt andmeid saame, on erinevusi, mida on kirjeldatud allpool.

Verizon Media Group

Verizon Media Group on Verizon Communicationsi allüksus, mis tegeleb digitaalmeedia ja reklaamindusega. Meie kaubamärkide hulka kuuluvad Yahoo ja AOL. Nende kaubamärkide all pakutakse meie kaudu sadadele miljonitele kasutajatele veebisisu-, kaubandus- ja meiliteenuseid. Samuti pakume reklaamialaseid ning tehnoloogilisi lahendusi ülemaailmsele avaldajate, reklaamijate ja teiste partnerite võrgule kaudu, nagu Verizon Media reklaamiplatvormid, Flurry ja Ryot. &

Meie privaatsuspoliitika kohaselt jagab Verizon Media EMEA Limited andmeid Verizon Media Groupi siseselt erinevatel eesmärkidel, sh teile soovitud toodete pakkumiseks, meie süsteemide kaitsmiseks volitamata juurdepääsu või kasutuse eest ning teile isikupärastatud lahenduste ja reklaamide pakkumiseks. Põhilised Verizon Media Groupi üksused, millega me teie andmeid jagame, on järgmised.

Oath Inc.
Oath Holdings Inc.
Verizon Media Inc.
Oath (UK) Limited
Yahoo! Taiwan Inc.

Verizon Communications

Verizon Communications on üks maailma juhtivaid side-, teabe- ja meelelahutustoodete ning -teenuste pakkujaid tarbijatele, ettevõtetele ja valitsusasutustele. Verizon Communicationsil on kaks strateegilist äriüksust: Verizon Consumer Group ja Verizon Business Group.  

Verizon Consumer Group pakub tarbijatele ning majapidamistele traadita ja traadiga sideteenuseid ja -tooteid. Verizon Business Group pakub avalikule ja eraettevõttesektorile nii traadita ja traadiga sideteenuseid kui ka teisi video- ning andmeteenuseid, ettevõttevõrgu lahendusi, turbe- ja võrguhaldusteenuseid, sh asjade interneti (IoT) ruumi.  

Verizon Consumer Group ja Verizon Business Group tegutsevad kõrvuti Verizon Media Groupiga, kuid sellest eraldi. Need äriüksused lähtuvad oma tegevuses Verizoni privaatsuspoliitikast, mis võib erineda olenevalt jurisdiktsioonist ning on erinev Verizon Media privaatsuspoliitikast. Mis tahes andmete jagamisel Verizon Communicationsiga rakendatakse meie, Verizon Media EMEA Limited pakutud kasutajate kontrolli, ning andmete kasutamisel järgitakse Verizon Communicationsi privaatsuspoliitikat.