Lisatud ja vastendatud andmed

Selleks, et pakkuda oma kasutajatele kaasahaaravat ning isikupärastatud kogemust, võime koguda teie andmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber, seadme identifitseerimistunnused, asukohateave, teie pakutav sisuteave ja tuletatav teave teie huvide kohta), nagu on kirjeldatud meie privaatsuspõhimõtetes. Privaatsuspõhimõtted kehtivad, kui registreerute meie lehel, kasutate meie brände, veebilehti, rakendusi, (reklaami)teenuseid, tooteid või tehnoloogiaid („teenused“), aga ka kui kasutate teatud meie partnerite rakendusi või teenuseid või osalete kampaaniates. Võime kombineerida seda teavet teabega, mida saame oma sidusettevõtetelt ja muudest allikatest, ning kasutada seda, et pakkuda teile asjakohasemat, huvitavamat ja isikupärastatumat sisu ning reklaame.

Teabe kogumine ja kasutuspraktikad

  • Võime hankida teavet oma partneritelt ja lisada selle olemasolevale kasutajateabele, et kasutajate huve paremini mõista ning neile asjakohasemat sisu ja reklaame pakkuda. Nendeks partneriteks võivad olla järgmised. 
  • Võime lisada teie kohta teavet, mis on avalikult või kaubanduslikult kättesaadav, või teavet, mida saame oma partneritelt. See teave võib sisaldada nt leibkonna keskmist suurust, leibkonna sissetulekuvahemikku või sihtnumbrit. See teave võib olla seotud muu teabega, mis meil teie kohta on, sealhulgas teie e-posti aadress, füüsiline aadress, täisnimi või telefoninumber.

Reklaamijate jaoks vastendatud andmed

  • Mõnel juhul võivad meie reklaamijad jagada meiega teavet, sh isiklikku teavet, et tuvastada kliente ja edastada neile kõige asjakohasemaid reklaame. Sellist teavet kasutame ainult nende reklaamijate puhul, kes on meile teabe edastanud, ja me ei kasuta seda muul moel, kui reklaamijate juhtnööride järgi. Võime teavet vastendada meie olemasoleva kasutajateabega või kasutada selles protsessis kolmanda osapoole tarnija abi. Kolmanda osapoole tarnija ei tohi kasutada Verizon Media’i teavet ühelgi eraldiseisval eesmärgil. Lisateabe saamiseks selle kohta, millist teavet teistelt saame, tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega

Teie valikud ja juhtelemendid

Uurige lähemalt enda valikute ja selle kohta, kuidas kontrollida teid puudutavat teavet, tutvudes privaatsuse juhtelementidega.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Verizon Media teie isikuandmeid käitleb, tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.