Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Verizon Media võib paigutada või lugeda küpsiseid ja seadme identifikaatoreid, kui kasutate meie kaubamärke, veebisaite, rakendusi, (reklaami)teenuseid, tooteid või tehnoloogiaid (“teenused”) või kui külastate veebisaiti, rakendust või teenust, mis kasutab meie teenuseid. Küpsis on väike teabejupp, mis salvestatakse arvutisse või seadmesse ja mis võib sisaldada seadme identifikaatorit. Selle eesmärk on tuvastada teie brauserit, kui suhtlete teiste veebisaitidega. Seadme identifikaatorid võivad olla juhuslikult genereeritud või koostatud saadaolevatest süsteemielementidest, näiteks IP-aadress, brauseri verisoon, operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon, seadme tüüp ning seadistused, mobiiliseade ja reklaami identifikaatorid (nagu Apple’i Advertising ID, Apple'i Vendors ID, Google’i Android ID või Google'i Play Store Ad ID), traadita mobiilside tellija ISDN-i numbrid, Verizon Wireless UIDH, üldkasutatava kommuteeritava telefonivõrgu teave, mobiilivõrgu teave või tarkvara andmed. Küpsiseid, seadme identifikaatoreid ja sarnaseid tehnoloogiaid võidakse kasutada, et toetada Verizon Media’i teenuseid, nagu kasutaja eelistuste rakendamine, paremini kohandatud kasutuskogemuse pakkumine (nt isikupärastatud sisu ja reklaam), ning et seostada kasutajaid, seadmeid ja kontosid üksteisega või samas asukohas (nt ühes majapidamises) olevate kasutajate, seadmete ja kontodega. 

Verizon Media’i praktikad küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta

Verizon Media võib kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid koos muu teabega, mida säilitame mitmel põhjusel, kaasa arvatud järgmistel eesmärkidel.

 • Et pääseda ligi teie teabele, kui logite sisse, et saaksime pakkuda teile kohandatud sisu ja kogemusi või et pidada meeles viimast teie külastatud lehte Verizon Media’i teenuses. 
  • Teavet, mida Verizon Media kogub seoses teie tegevuse ja huvidega, haldab Verizon Media ning see seotakse Verizon Media’i küpsiste ning sarnaste tehnoloogiatega. Lisateavet Verizon Media’i andmesäilituse ja -talletuse tavade kohta leiate siit.
 • Et jätta alles teie seadistused ja tuvastada teie identiteeti, kui olete sisse logitud ning kasutate Verizon Media’i teenuseid. 
  • Kui logite sisse Verizon Media’i kontole, paigutatakse teie arvutisse (või muusse kasutatavasse seadmesse) küpsis ja/või seadme identifikaator, mis lingib teabele teie huvide kohta. See võimaldab Verizon Media’il seostada teie huvisid, tegevusi, eelistusi ja varasemat Verizon Media’i kasutust, kui logite Verizon Media’i kontole sisse teisest seadmest või kasutate muul moel eri seadmeid. See tähendab, et teie sirvimisharjumused või muu tegevus teie tööarvutis, raamatukogu arvutis või muus seadmes võivad edastada teavet teie Verizon Media’i kasutuskogemuse kohta koduarvutis või muudes seadmetes. 
 • Et esitada teie huvidele vastavaid reklaame ja sisu. 
  • Verizon Media kogub ja säilitab teavet teie huvide kohta, võttes aluseks teie Verizon Media’i teenuste, muude saitide, rakenduste ja teenuste kasutuse, mis kuuluvad Verizon Media’i võrku, aga ka muude meie partneriks olevate mitte-Verizon Media’i saitide, rakenduste ning teenuste kasutuse.  Verizon Media võib kombineerida seda teavet muu teabega, mida teie kohta kogume või saame.
 • Et teha analüüsi ja saada aruandeid. 
  • Verizon Media Analytics, Advertising Insights ja Flurry on süsteemid, mida Verizon Media kasutab, et koguda teavet Verizon Media’i ja meie klientide saitide, rakenduste, toodete, kaubamärkide ning teenuste külastajate kohta, mõistmaks, kuidas inimesed neid teenuseid kasutavad ja meie esitatud reklaamile reageerivad.
  • Et seostada teie huvisid ja tegevusi teie Verizon Media’i kontoga ja kombineerida seda teavet muu teabega, mida oleme teie kohta kogunud.
  • Et teha uuringuid ja mõõta efektiivsust, täiustamaks Verizon Media’i teenuseid (sh tehes kindlaks, milliseid Verizon Media’i e-kirju avate ning kuidas neile reageerite).
 • Et toetada turvameetmeid, näiteks taas-sisselogimise nõudmine Verizon Media’i tootesse või teenusesse pärast teatud aja möödumist.
 • Et aidata tuvastada võimalikke pettusi või kuritarvitamist.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Verizon Media teavet kasutab, tutvuge meie privaatsuspoliitikaga

 Muude ettevõtete küpsised Verizon Media’is

 • Peale selle, et Verizon Media kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid oma teenustes, lubame teatud kolmandatel osapooltel paigutada küpsiseid ning sarnast tehnoloogiat teie seadmetesse ja neile ligi pääseda. Nende ettevõtete kasutatud küpsistele ja sarnastele tehnoloogiatele kehtivad nende endi privaatsuspoliitikad, mitte Verizon Media’i privaatsuspoliitika.

Teie valikud ja juhtelemendid

Uurige lähemalt enda valikute ja selle kohta, kuidas kontrollida teid puudutavat teavet, tutvudes privaatsuse juhtelementidega.