Andmete edastamine

Tagame teie teabe kaitse ja rakendame kehtivate seaduste kohaselt abinõusid. Turvalisuse, sh meie tehtud ja teie potentsiaalselt tehtavate turvalisussammude kohta lisateabe saamiseks lugege dokumenti Turvalisus Yahoos.

Isikuandmete edastamine EEA-st 

Verizon Media võib töödelda Euroopa Majanduspiirkonnas („EEA“) asuvate üksikisikutega seotud isikuandmeid ja edastada sellist teavet Verizon Mediai privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel väljaspoole EEA-d asuvatesse riikidesse. Ameerika Ühendriikide ja teiste mitte-EEA riikide seadused, mis reguleerivad andmekaitset ja valitsuse juurdepääsu teabele, on erinevad. Kui te asute EEA-s ja teie andmed viiakse koduriigist mõnda EEA-st väljaspool asuvasse kolmandasse riiki, ei pruugi sellistes kolmandates riikides olla teie koduriigiga võrdväärseid andmekaitsemehhanisme. 

Teie teabe väljaspoole EEA-d edastamise ulatuses toetub Verizon Media teie andmete edastamisel eraldi, alternatiivselt ja sõltumatult järgmistele õiguslikele alustele. 

Standardsed lepingutingimused. Euroopa Komisjon on võtnud vastu standardsed andmekaitseklauslid, mis tagavad kaitse väljaspoole EEA-d viidud isikuandmetele. Isikuandmete väljaspole EEA-d, sh meie filiaalidesse, edastamisel kasutame me sageli neid klausleid. Standardsete lepinguklauslite koopia saate endale taotleda siit.

Lepinguline vajadus. Teil on võimalik valida, kas te soovite meie teenuseid kasutada või mitte. Kui te tahate meie teenuseid kasutada, tuleb teil nõustuda meie teenusetingimustega, mis on sätestatud meie ja teie vahelises lepingus. Me tegutseme üle terve maailma asuvates riikides, sh Ameerika Ühendriikides, ja me kasutame teenuste teieni toimetamiseks neis riikides asuvat tehnilist taristut. Meievahelise lepingu kohaselt võib meil tekkida vajadus edastada teie teavet teistesse jurisdiktsioonidesse. Meil ei ole võimalik ilma andmeid üle maailma liigutamata teile teenuseid osutada.
Osa Privacy Shieldi ettevõtteid, kellele me võime teie andmeid Ameerika Ühendriikides edastada, võib olla Privacy Shieldi programmi kohaselt teie teabe vastuvõtmiseks sertifitseeritud.