IP-aadress

Kui teie seade esitab päringuid mõnele muule arvutile internetis, annab see automaatselt sellele arvutile aadressi, kuhu saata teavet. Seda nimetatakse seadme IP-aadressiks (IP tähendab interneti protokolli) ja seda võib pidada teie isikuteabeks.  

Teabe kogumine ja kasutuspraktikad

 • Verizon Media saab üldiselt kõikide kaubamärkide, veebisaitide, rakenduste, reklaamiteenuste, toodete, teenuste või tehnoloogiate („teenused“) kasutajate IP-aadressid.
 • Teie IP-aadress võidakse salvestada meie registreerimise andmebaasides, kui registreerute Verizon Media’i kasutajaks.
 • IP-aadresse võidakse kasutada eri eesmärkidel, sealhulgas järgmistel. 
  • Selliste teenuse- või tehnoloogiaprobleemide tuvastamiseks, millest meile on teatanud kasutajad või insenerid ja mis on seotud kindla veebiettevõtte või ISP kontrollitud IP-aadressidega.
  • Teile kõige asjakohasema reklaami saatmiseks, võttes aluseks teie geograafilise asukoha või teie IP-aadressist tuletatud teabe.
  • Kasutajate, seadmete ja kontode üksteisega sidumiseks või samas asukohas (nt ühes majapidamises) olevate kasutajate, seadmete ja kontode sidumiseks.
  • Reklaamijatele aruannetes sellise liidetud või muu teabe esitamiseks, mis on saadud IP-aadressidelt.  Me ei jaga teavet, mis võimaldab teie isikut tuvastada või teiega ühendust võtta (nt teie nimi või e-posti aadress).
  • Nende kasutajate koguarvu hindamiseks, kes külastavad Verizon Media’i teenuseid teatud riikides või maailma piirkondades.
  • Meie poodide ja ostuteenuste kaupmeestel külastuste ja müügitegevuse jälgimiseks nende poodides.
  • Aitamaks kindlaks määrata, millistel kasutajatel on juurdepääsuõigused teatud sisule, mida me hostime.
  • Pettuste ja kuritarvitamise tuvastamiseks ning tõkestamiseks.
  • Võimaliku kriminaalse tegevuse tuvastamiseks ja uurimiseks.

Muu

 • Verizon Media’i teenuse taotlemisel registreeritakse see taotlus meie serverites koos seadme IP-aadressi teabega (seadme, millelt taotlus saadeti).
 • Yahoo Mail lisab IP-aadressid väljuvate e-kirjade päisesse, nagu on määranud standardne internetiprotokoll.
 • Yahoo Messenger kasutab töötamise ajal vahel võrdõigusvõrkude ühendust, mh juhtudel, kui kasutate seda sõnumivahetuseks (tekstivestlusteks), failide jagamiseks ja veebikaamera pildi voogedastamiseks. Võrdõigusvõrk tähendab, et teie seade võtab otse ühendust teise kasutaja seadmega, ilma et liiklus peaks toimuma Verizon Media’i serverite kaudu. Sellisel juhul on teie IP-aadress kättesaadav kasutajatele, kellega võrdõigusvõrgu ühendust jagate.