Uuringud

Aeg-ajalt võib Verizon Media kutsuda kasutajaid osalema kasulikkuse uurimustes, küsitlustes ning muud tüüpi kvalitatiivsetes ja kvantitatiivsetes uurimustes, mis aitavad meil paremini kujundada oma saiti, kavandada toodetele ja teenustele lisamiseks uusi funktsioone ning mõista kasutajate soove ja vajadusi. Samuti viib Verizon Media läbi uuringu, milles kasutatakse andmeid meie sisekasutuseks mõeldud kirjetest.

Uuringupaneelid

  • Verizon Media kasutab uurimisteemadega tegelemiseks eri vahendeid, sh reklaame, meilisõnumeid ja turu-uurimisagentuure.
  • Uurimuses osalejatel palutakse tihti allkirjastada eraldi privaatsus- või konfidentsiaalsuslepingud ja kulutatud aeg võidakse neile kompenseerida. 

Siseteave

  • Verizon Media’i enda logifailidest ja kasutajate andmebaasidest pärit teavet teie ja kasutajaskonna ning liikluse kohta võidakse kasutada ka toodete ja teenuste täiustamiseks tehtava tööga seotud uurimise eesmärkidel.

Teabe jagamise ja avalikustamise tavad

  • Kui uurimustest saadud andmed on liidetud, muudetud ebaisikupäraseks või muudetud paljude kasutajate keskmisteks andmeteks, võime saadud statistikat jagada oma praeguste ja tulevaste partnerite või reklaamijatega.