Turvalisus

Meie süsteemide ja kasutajate teabe kaitsmine on Verizon Mediai kaubamärkide, veebisaitide, rakenduste, reklaamiteenuste, toodete, teenuste või tehnoloogiate (“teenused”) turvalise kasutuskogemuse pakkumise ja kasutajate usalduse hoidmise tagamiseks suurima tähtsusega. Teie teabe kaitsmiseks rakendame me järgmisi meetmeid.

 • Transport Layer Security (TLS) 
  Kasutame TLS-krüptimist kindlat tüüpi teabe, nt finantsteenuste või makseteabe edastamisel. Enamikul brauseritel on TLS-seansside ajal kuvatud tabalukku meenutav ikoon.
 • Teine kinnitus sisselogimisel 
  Mõne Verizon Mediai teenuse puhul saate sisse lülitada seadistuse, mis nõuab peale parooli veel teist teabekildu, nt SMS-iga saadetud koodi, kui logite sisse oma kontole seadmest või asukohast, mida me ära ei tunne. Uurige lähemalt teise kinnituse kohta sisselogimisel.
 • Nõudeparoolid 
  Verizon Media pakub ka nõudeparoole. Kui seote kontoga oma mobiilsideseadme, lubate Verizon Mediail edastada endale nõudmisel parooli, mis saadetakse teie mobiiltelefoni, nii et te ei pea enam paroole meeles pidama. Uurige lähemalt nõudeparoolide kohta.
 • Tarnijad ja partnerid 
  Teie teabe turvalisuse ja privaatsuse kaitsmiseks võime edastada teavet partneritele ja tarnijatele, kes töötavad konfidentsiaalsuslepingute alusel meie nimel või koos meiega. 
 • Väljaõpe ja koolitused 
  ​Oleme kehtestanud ettevõtteülese turvalisuse väljaõppe- ja koolitusprogrammi Verizon Mediai töötajatele.

Pange tähele, et mitte mingisuguse Interneti-kaudse andmeedastuse ega ühegi teabe talletustehnoloogia puhul ei saa anda 100% kindlust. Jätkame turbetehnoloogia ja -tavade täienduste hindamist ning rakendamist.

Turvalisus tähendab tiimitööd

Ka teil endal tuleb turvalisusesse tõsiselt suhtuda. Tutvuge meie Turbekeskuse tööriistade ja nõuannetega selle kohta, kuidas olla valvel ja milliseid samme ise astuda, et aidata kaitsta oma teavet ja vähendada volitamata juurdepääsu riske.

Turvalisusega seotud juhtumitest teatamine

Teavet turvaintsidentidest teatamise kohta leiate meie Turbekeskusest.