Määritelmät

Tytäryritykset

Tytäryritys on yhtiö, joka on Verizon Media Inc:n valvonnassa yksin tai muun yksikön kanssa. Verizon Media on osa Verizon-konsernia, joihin kuuluu myös Yahoo Inc. Luettelo Verizon Median tärkeimmistä tuotemerkeistä on saatavilla kohdasta Verizon Median tuotemerkit. Voimme jakaa tietojasi Verizon Median tytäryrityksille eri puolille maailmaa tarkoituksissa, jotka on esitetty kohdassa Tietosuojakäytäntö. Jotkin hankittujen yhtiöiden palvelut ovat edelleen kyseisten yhtiöiden käyttöehtojen ja/tai tietosuojan alaisia. Jos haluat lisätietoja hankittujen yhtiöiden ja Yahoo-tuotemerkin alaisten tytäryritysten tietosuojapolitiikasta, joka toimii niiden oman tietosuojan alaisena, tutustu seuraaviin linkkeihin:

ONE by AOL -mainontapalvelut

Mainontapalvelumme, jonka palveluntarjoajana toimii ONE by AOL, sisältää tuhansia verkkosivustoja, sovelluksia ja muita online-palveluja, joiden kanssa teemme mainosyhteistyötä. Lisätietoja ONE by AOL -mainontapalveluista saa kohdasta Mainonta, analyysit ja tietosuoja.

Laitetunnistimet

Laitetunnistimet ovat kirjain- ja numerojonoja, joita voidaan käyttää erottamaan tietty laite toisista laitteista. Näitä tunnistimia (joita voidaan pitää henkilötietoinasi) voidaan käyttää eri tavoin ja eri tarkoituksiin, ja niitä voidaan yhdistää eri laitteiden linkitystä varten. Laitetunnistimia voidaan käyttää myös muistamaan verkkosivujen tai sovellusten valinnat analyysia varten tai mainostamiseen eri laitteilla. Applen iOS Advertising Identifier (IDFA), Googlen Android Advertising ID ja Verizon Wirelessin UIDH ovat esimerkkejä laitetunnistimista. Lisätietoja saa kohdasta Mobiililaitteita koskevat lisäkäyttöehdot ja tietosuoja.

Aliaksen tiedot

Aliaksen tiedot ovat tietoja, jotka on linkitetty yksilölliseen tunnistimeen.  Tämä voi tarkoittaa datasubjektin nimen ja muiden tunnistusominaisuuksien korvaamista toisella tunnisteella datasubjektin identiteetin hälventämiseksi.

Henkilötietojen depersonointi

Depersonoidut henkilötiedot ovat tietoja, jotka ovat alunperin sisältäneet henkilötietoja, mutta joita Verizon Media on käsitellyt niin, ettei datasubjekti ole enää tunnistettavissa kyseisistä tiedoista.