Tervetuloa Verizon Median Tietosuojakäytäntöön

Viimeksi päivitetty: lokakuussa 2019

 1. Tietoa Verizon Mediasta
  1.  Verizon Media, joka aiemmin tunnettiin nimellä Oath, on Verizonin koko-naisuudessaan omistama tytäryhtiö.  Palvelemme asiakkaitamme, liike-kumppaneitamme, mainostajia ja lahjakkuutta digitaalisten alustojen port-foliomme, tuotteidemme ja palveluidemme kautta, joita tarjoamme AOL:n, Yahoon sekä muiden brändiemme alla, 
  2. Tarjoamme hallintatyökaluja, joiden avulla voit hallita kokemustasi kans-samme. Mikäli sinulla on olemassaoleva Yahoo- tai AOL-tili, sinun tulee hyväksyä tämä Tietosuojakäytäntö. Mikäli et ole vielä hyväksynyt ja anta-nut suostumustasi tämän Tietosuojakäytännön noudattamiseen, aikaisem-paa Yahoon tietosuojakäytäntöä tai aikaisempaa Oathin tietosuojakäytän-töä (AOL:ää varten) sovelletaan tiliisi edelleen. Niihin Verizon Median tuot-teisiin tai palveluihin, joita voidaan käyttää tilille kirjautumatta, tätä Tieto-suojakäytäntöä sovelletaan alkaen 25.5.2018. Mikäli luot uuden tilin, alla esitettyjä ehtoja sovelletaan tästä päivästä lukien. 
 2. Yksityisyydensuojasitoumuksemme

  1. Haluamme asettaa käyttäjät etusijalle. Pyrimme avoimuuteen sen suhteen, miten keräämme ja käytämme tietojasi, pidämme tietosi suojassa ja tarjoamme sinulle mielekkäitä valintoja.  
  2. Tämän Tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja Verizon Media, sen tytäryritykset ja sen kansainväliset brändit keräävät, miksi niitä kerätään ja mitä voimme niillä tehdä. Jos sijaintisi on Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa (”EMEA”), tämä käytäntö koskee sinua. Siinä selitetään, miten Verizon Media valvoo ja käsittelee tietojasi brändeissään, verkkosivuillaan, sovelluksissaan, mainospalveluissaan, tuotteissaan, palveluissaan tai tekniikoissaan (kutsumme näitä yhteisellä nimellä ”Palvelut”).  

  3. Seuraavassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ”Verizon Media” tarkoittaa Verizon Media EMEA Limitediä, joka on Irlannissa sijaitseva yritys ja joka toimittaa sinulle palveluja (sekä toimii Verizon Median keräämien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjänä, kun käytät näitä palveluja). Jos käytät HuffPost UK-, Sky | Yahoo Mail- ja BT | Yahoo Mail- palvelua, ”Verizon Media” saattaa viitata eri entiteetteihin siinä mielessä, että kuka henkilökohtaisia tietojasi käsittelee. HuffPost UK-, Sky | Yahoo Mail- ja BT | Yahoo Mail- ‑käyttäjät saavat lisätietoja napsauttamalla tästä.  Lisäksi tiettyjä palveluita koskevia tietosuojamenettelyjä on saatavilla kohdasta Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista ja palveluista.  

  4. Tämä Tietosuojakäytäntö ei koske Verizon Median tytäryhtiöiden tai sellaisten yritysten käytäntöjä, joita Verizon Media ei omista tai hallitse.

 3. Hallinta- ja tietosuojaoikeutesi

  1. Mielestämme sinun pitää saada hallita omia tietojasi. Joissakin tapauksis-sa voit tarkastella tai muokata tilitietojasi, mukaan lukien markkinointiase-tuksia, sijaintitietoja, mobiilivalintoja, mainosasetuksia ja hakuhistoriaa se-kä tilien poistamisen asetuksia vierailemalla kohdassa Tietosuojan hallin-tapaneeli. Osa palveluistamme edellyttää lisähallinta-asetuksia. Tutustu kohtaan Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista ja palveluista.

  2. Monissa tapauksissa, joissa käsittelemme tietojasi, sinulla on myös oikeus rajoittaa tapoja, joilla käytämme tietojasi. Tietyissä olosuhteissa, joissa käsittelemme tietojasi alla olevan Lailliset perusteet  kohdan mukaisesti niin sanotun oikeutetun edun perusteella, sinulla on myös oikeus vastus-taa tietojesi käsittelyä.

  3. Voit myös pyytää meiltä tietojesi oikaisemista. Voit pyytää, että poistamme tietosi, ja Verizon Media toteuttaa tämän pyynnön, ellei ole olemassa tietty-jä poikkeuksellisia syitä, joiden vuoksi Verizon Media säilyttää sinusta tiet-tyjä tietoja.

  4. Sinulla on myös oikeus saada kopio tiedoistasi helposti käytettävässä muodossa. Tietyissä tilanteissa voit myös pyytää meitä siirtämään osan tiedoistasi kolmansille osapuolille.

  5. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja lopettaa Palveluiden käyttö milloin tahansa. Huomioithan, että mikäli peruutat suos-tumuksesi tietojen käyttämiseen tai jakamiseen tässä Tietosuojakäytän-nössä ilmoitettuihin tarkoituksiin, et välttämättä pääse käyttämään kaikkia (tai mitään) Palveluitamme, emmekä ehkä pysty tarjoamaan kaikkia (tai mi-tään) Palveluistamme tämän Tietosuojakäytännön Käyttöehtojemme mu-kaisesti. Joissakin tapauksissa voimme jatkaa tietojesi käsittelyä, kun olet peruuttanut suostumuksesi, jos meillä on laillinen syy tehdä niin tai jos suostumuksen peruuttaminen rajoittuu tiettyihin käsittelytoimiin. Voimme esimerkiksi säilyttää tietoja, jos tarvitsemme niitä lakisääteisten velvoittei-den noudattamiseen, riitojen ratkaisemiseen tai sopimuksiemme toimeen-panoon.

  6. Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää tieto-suojaan liittyviä oikeuksiasi, kuten oikeutta päästä tietoihin, vastustamisoi-keutta tai oikeutta tietojen poistamiseen, pyydämme sinua täyttämään tie-tosuojalomakkeen ottaaksesi yhteyttä asiantuntijaan. 

  7. Voit käyttää tärkeitä oikeuksiasi myös:

   1. Ottamalla yhteyttä Asiakaspalveluumme postitse:

        Verizon Media EMEA Limited
        Attention: Customer Care – Privacy Policy issues
        5-7 Point Square
        North Wall Quay
        Dublin 1, Ireland

   2. Ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme postitse:

        Verizon Media EMEA Limited
        Attention: Data Protection Officer
        5-7 Point Square
        North Wall Quay
        Dublin 1, Ireland

 4. Tietojen kerääminen ja käyttö – yleistä

  1. Tietyt tietoluokat, joita Verizon Media kerää, ovat välttämättömiä Palvelu-jemme käytön kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot, jotka sinun on annettava rekisteröityessäsi osaan Palveluista. Voimme kerätä ja yhdistää tietoja, kun käytät Verizon Median Palveluita, mukaan lukien seuraavassa kuvatut tiedot.

  2. Tiedot, joita annat meille. Keräämme antamasi tietoja, jotta voimme toimia ja tarjota Palveluitamme seuraavasti:

   1. Kun luot tilin Verizon Median Palveluun tai -brändiin. (Huomaa, että kun käytät Palveluitamme, voimme tunnistaa sinut tai laitteesi, vaikka et olisi sillä hetkellä kirjautuneena sisään Palveluumme.) 

   2. Verizon Media voi käyttää laitteiden tunnuksia, evästeitä ja muita signaaleja, mukaan lukien kolmansien osapuolten antamia tieto-ja, ja yhdistää niiden perusteella sinuun tilejä ja/tai laitteita. 

   3. Kun käytät Palveluitamme viestimiseen muiden käyttäjien kanssa, tai teet julkaisun, lataat tai tallennat sisältöä (kuten kommentteja, valokuvia, äänisyötteitä, videoita, sähköposteja, viestipalveluja ja liitteitä).

   4. Kun muuten käytät Palveluitamme, kuten tarkastelet käyttöösi an-tamaamme sisältöä, teet hakukyselyjä tai asennat Verizon Median eri ohjelmistoja, esimerkiksi laajennuksia.

   5. Kun kirjaudut maksullisiin palveluihin, käytät palveluita, jotka edellyttävät maksutietoja, tai teet kauppoja meidän tai liikekump-paneidemme kanssa, voimme kerätä maksu- ja laskutustietosi, jotta voimme tarjota sinulle nämä maksulliset palvelut. Voimme pi-tää ennen ostostasi tai sen aikana antamasi maksutiedot muistis-sa ja tarjota mahdollisuuden käyttää näitä maksutietoja uuden tuotteen ostamisenyhteydessä. 

  3. Laitetiedot. Keräämme tietoja laitteistasi (tietokoneet, matkapuhelimet, tab-letit jne.), jotta voimme tarjota sinulle Palveluitamme, mukaan lukien tiedot siitä, kuinka käytät meidän Palveluitamme ja kolmannen osapuolen kump-paneidemme palveluita, sekä tiedot, joiden avulla voimme tunnistaa ja liit-tää aktiviteettisi eri laitteisiin ja Palveluihin.  Nämä tiedot sisältävät laite-kohtaisia tunnisteita ja tietoja, kuten IP-osoitteen, evästetiedot, mobiililait-teiden ja mainosten tunnisteet, selainversiot, käyttöjärjestelmän tyypin ja version, mobiiliverkon tiedot, laiteasetukset ja ohjelmatiedot.  

  4.  Sijaintitiedot. Keräämme sijaintitietoja eri lähteistä.  Voit lukea lisää sijainti-tietojen käytöstä ja hallita sijaintitietojen käyttöoikeuksia Sijainnit-sivulla tai käymällä laitteesi sijaintitietojen asetustyökalussa.  

  5. Tietoja evästeistä ja muista tekniikoista.     

   1. Keräämme tietoja, kun katsot sisältöä tai mainontaa ja käytät si-vustoja, interaktiivisia widget-pienoisohjelmia, sovelluksia ja mui-ta tuotteita (sekä Palveluissamme että sen ulkopuolella), joissa on Verizon Mediantietojenkeruumenetelmiä (kuten verkkojäljitteitä, kehitystyökaluja, evästeitä tai muuta tekniikkaa). Nämä tiedonke-ruumenetelmät antavat meille mahdollisuuden ymmärtää toimin-tojasi Palveluissa ja niiden ulkopuolella sekä kerätä ja tallentaa tietoja, kun suoritat toimintoja kumppaneille tarjoamiemme palve-luiden kanssa.

   2. Nämä tiedot sisältävät tarjotun, katsellun tai napsautetun sisällön tai mainosten tyypin, toimintojesi keston ja välin, sivustot tai sovel-lukset, joita käytit ennen kuin käytät Palvelujamme ja minne siirryit seuraavaksi, oletko sitoutunut tiettyyn sisältöön tai mainoksiin ja oletko käynyt katsomassa mainostajan verkkosivuja, ladannut mainostajan sovelluksen, ostanut mainostetun tuotteen tai palve-lun tai ryhtynyt muihin toimiin.

  6. Muilta saadut tiedot. Keräämme tietoa sinusta, kun saamme sitä muilta käyttäjiltä, kolmansilta osapuolilta ja tytäryrityksiltä, esimerkiksi:     

   1. Kun liität tilisi kolmannen osapuolen palveluihin tai kirjaudut si-sään kolmannen osapuolen kumppanin avulla (kuten Facebook tai Twitter).

   2. Julkisista lähteistä.

   3. Mainostajilta, jotka jakavat tietoa kokemuksistasi tai toiminnoistasi heidän tuotteidensa suhteen.

   4. Kun saamme tietoja kolmansilta osapuolilta tai muilta yrityksiltä, kuten sellaisilta, jotka käyttävät Palveluitamme. Näihin saattavat kuulua myös toimintasi muilla sivustoilla ja sovelluksissa sekä tie-dot, joita kolmannet osapuolet tarjoavat sinulle tai meille.

   5. Verizonilta saamiamme tietoja käytetään Verizonin tietosuojakäy-täntöä noudattaen.    

 5. Kuinka käytämme näitä tietoja?

  1. Yhdistelemme ja käytämme sinusta keräämiämme tietoja palvelujen tarjoamiseksi, personoimiseksi ja parantamiseksi (koskee sekä Palveluistamme että muualta saatuja tietoja), jotta voimme ymmärtää, miten käytät palvelujamme ja mistä ihmisistä tai asioista olet kiinnostunut tai mihin liityt. Voimme myös käyttää sinua koskevia tietoja seuraavilla tavoilla ja seuraavissa tarkoituksissa:

   1. Luodaksemme, ylläpitääksemme ja parantaaksemme sisältöä ja Palveluita ja kehittääksemme tuoteominaisuuksia.  

   2. Analysoidaksemme tuottamiasi sisältöjä ja muita tietoja ( mukaan lukien lähtevät ja saapuvat sähköpostiviestit, pikaviestit, julkaisut valokuvat, liitteet ja muu viestintä) Palvelujemme turvaamiseksi ja pitämiseksi tietoturvallisina. Lisäksi analysointi auttaa meitä tekemään tarjoamistamme sisällöistä, palveluista ja mainoksista henkilökohtaisempia (ei koske BT | Yahoo Mail ‑palvelua).  Voit tarkastella ja hallita Verizon Media-tiliisi liitettyjä tiettyjä tietotyyppejä Yksityisyydenhallinta-asetuksista.

   3. Kun vastaamme pyyntöihisi sekä muulloin, kun annat luvan tietojen käyttöön.

   4. Auttaaksemme mainostajia ja julkaisijoita liittämään sopivia mainoksia sovelluksiinsa ja verkkosivustoilleen.

   5. Käyttääksemme keräämiämme tietoja kohdennettuun mainontaan (eri laitteilla sekä Palveluissamme että niiden ulkopuolella) laiteaktiivisuutesi, pääteltyjen kiinnostuksenkohteidesi ja sijaintitietojen perusteella.  

   6. Kun otamme yhteyttä sinuun käyttäjätiliisi liittyen tai lähettääksemme markkinointiviestejä, joiden lähettämistä voit niin ikään hallita.

   7. Yhdistääksemme toimintasi palvelujemme ja eri laitteidesi välillä sekä yhdistääksemme tilit, joita voit käyttää Verizon Median eri Palveluissa. Voimme liittää toimintoja ja tilejä yhden käyttäjätunnuksen alle.

   8. Tukikampanjoiden toteuttamiseksi tai tukemiseksi.

   9. Tehdäksemme tutkimusta ja tukeaksemme innovointia.

   10. Laatiaksemme analyyseja ja raportteja ulkopuolisille osapuolille, kuten kumppaneille, julkaisijoille, mainostajille, sovelluksille, kolmansille osapuolille ja suurelle yleisölle, palvelujemme ja mainosten käytöstä ja kehityksestä, mukaan lukien trendien osoittaminen kumppaneille koskien yleisiä mieltymyksiä, mainosten tehokkuutta ja tietoa käyttäjäkokemuksista. Analyysit ja raportit voivat sisältää yhteen koottuja tai pseudonymisoituja tietoja. Tarjotaksemme sijaintiin perustuvia palveluita, mainoksia, hakutuloksia ja muuta sisältöä sijaintiasetustesi mukaisesti.

   11. Yhdistääksemme meillä sinusta olevia tietoja tietoihin, joita saamme liikekumppaneiltamme tai muilta yrityksiltä, esimerkiksi tietoihin toiminnastasi muilla sivustoilla ja sovelluksissa, jotta voimme varmistaa, että sinulle tarjoamamme mainokset, palvelut ja sisältö sopivat sinulle mahdollisimman hyvin.

   12. Tunnistaaksemme vilpillisen, loukkaavan ja laittoman toiminnan ja suojautuaksemme sitä vastaan ja pitääksemme Palvelumme suojattuina ja tietoturvallisina.   

  2. Tarjoamme sinulle asetusvaihtoehtoja, joiden avulla voit hallita käyttökokemustasi. Jos haluat tarkastaa tietosuoja-asetuksesi tai muuttaa niitä, siirry Tietosuojan hallintapaneeliin.  

 6. Tietojen käytön lailliset perusteet

  1. Pääasiassa käytämme kolmea erillistä perustetta, joiden mukaisesti käsittelemme tietojasi laillisesti. Ensinnäkin meidän on käsiteltävä tietojasi tietyillä tavoilla tarjotaksemme Palveluitamme Käyttöehtojemme mukaisesti. Tämä käsittely on välttämätöntä sinun ja meidän välisemme sopimuksen toimeenpanemiseksi, ja Käyttöehdoissamme mainitaan, että tietojesi käsittely on välttämätön osa tarjottavia Palveluita personoidunsisällön ja mainosten vuoksi. Toiseksi, jos olet antanut meille suostumuksen käyttää tietojasi tietyillä tavoilla, perusteemme tietojen käsittelyyn on  sinun suostumukseesi. Kolmanneksi, saatamme käsitellä tietojasi tarpeen mukaan omien oikeutettujen etujemme tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen mukaisesti, lukuun ottamatta tilanteita, joissa sinun oikeutesi tai etusi ylittävät ne.  Verizon Media voi ajoittain vedota muihin laillisiin perusteisiin tietojesi käsittelemiseksi esimerkiksi käyttäjän elintärkeiden etujen suojelemiseksi (kuten silloin, kun on olemassa välittömän haitan vaara) tai lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi. Katso sivu Lailliset perusteet, saadaksesi lisää tietoa.

 7. Kuinka jaamme näitä tietoja?

  1. Verizon Media jakaa tietoja siihen liittyvissä brändeissä ja yhtiöissä sekä Verizonin kanssa. Jaamme myös tämän Tietosuojakäytännön mukaisia tietoja sinusta muun muassa sellaisten Palveluiden tarjoamiseksi, joita olet pyytänyt (mukaan lukien tilanteet, kun olet yhteydessä kolmannen osapuolen sovelluksiin ja widget-pienoisohjelmiin). Emme myy, myönnä lisenssejä tai jaa Verizon Median ulkopuolisille yhtiölle, organisaatioille tai henkilöille sellaisia tietoja, jotka yksilöivät asiakkaitamme, ellei jompikumpi seuraavista olosuhteista päde:

   1. Meillä on sinun suostumuksesi. Jaamme tietoja Verizon Medianulkopuolisten yhtiöiden, organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, kun meillä on suostumuksesi.

   2. Jaamme tietoja Verizonin kanssa. Osana Verizonia, Verizon Mediavoi lain sallimissa rajoissa ja käyttäjän asetusten mukaisesti jakaa tietoja Verizonin ja Verizonin tytäryritysten kanssa. Tällöin tietoja käytetään Verizonin tietosuojakäytäntöä noudattaen.    

   3. Jaamme tietoja Verizon Median sisällä. Tietoja voidaan jakaa myös Verizon Median sisällä esimerkiksi muille Verizon Medianpalveluille ja tytäryrityksille. Verizon Mediantytäryritykset voivat käyttää tietoja tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

   4. Jaamme tietoja kumppaneillemme. Voimme jakaa tietojasi myös muille kuin tytäryrityksillemme. Tällaisia ovat:   

    • Luotetut myyjät. Tarjoamme käyttäjätietoja luotetuille myyjille, jotka työskentelevät Verizon Medianpuolesta noudattaen ohjeitamme ja asianmukaisia luottamuksellisuustoimia. Lisätietoja.
    • Mainonta-, analysointi- ja liiketoimintakumppanit. Voimme jakaa kerättyä tai pseudonymisoitua tietoa (mukaan lukien demografiset tiedot) kumppaneidemme kanssa. Tällaisia kumppaneita voivat olla julkaisijat, mainostajat, mittausanalysoijat, sovellukset tai muut yritykset. Voimme esimerkiksi kertoa mainostajalle, kuinka sen mainokset menestyvät tai raportoida, kuinka monta ihmistä on asentanut sovelluksen kampanjan nähtyään. Emme jaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja (mukaan lukien nimi tai sähköpostiosoite) tällaisten kumppanien kanssa, joita ovat esimerkiksi julkaisijat, mainostajat, mittausanalysoijat, sovellukset tai muut yritykset.
    • Kun käytät kolmannen osapuolen sovelluksia, verkkosivustoja tai muita Palveluihimme integroituja tuotteita, ne voivat kerätä tietoja toiminnastasi omien käyttöehtojensa ja tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.
    • Annamme muille yrityksille, jotka mainostavat verkkosivuillamme tai sovelluksissamme, luvan kerätä tietoa selaimiltasi tai laitteiltasi. Muiden yritysten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytössä sovelletaan heidän omia tietosuojakäytäntöjään, ei Verizon Median. Kuten monet yritykset, me sallimme evästeiden yhteensovituksen valittujen kumppaneiden kanssa. Näillä osapuolilla ei kuitenkaan ole pääsyä Verizon Median evästeisiin.    
   5. Oikeudellisiin tarkoituksiin. Voimme käyttää, säilyttää ja paljastaa tietoja tutkimis-, ennaltaehkäisy- ja toimeenpanotarkoituksissa seuraavissa tilanteissa: (i) oikeudellinen prosessi, lain edellyttämät ja viranomaispyynnöt (ii) käyttöehtojen toimeenpano (iii) väitteet, että jokin osa sisältöä rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia (iv) asiakaspalvelua koskevat pyynnöt (v) tekniset ongelmat (vi) Verizon Median, sen käyttäjien ja suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojeleminen (vii) laillisten oikeuksiemme käyttäminen tai oikeusvaateita vastaan puolustautuminen tai (viii) muut lainmukaiset vaatimukset.     
   6. Uusi omistajuus. Jos Verizonin, Verizon Median tai tietyn palvelun omistus tai määräysvalta muuttuu yritysfuusion, yrityskaupan tai omaisuuden myynnin seurauksena osittain tai kokonaan, voimme siirtää tietosi uudelle omistajalle.     

 8. Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista ja palveluista

  1. Tiettyjä Verizon Median Palveluita koskevat täydentävät tietosuojakäytännöt löytyvät täältä.

 9. Tietoturva ja tietojen palautus

  1. Verizon Medialla on käytössään teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä suojauskeinoja, jotka auttavat suojaamaan keräämiämme tai tallentamiamme asiakastietoja luvattomalta pääsyltä, käyttämiseltä tai paljastamiselta.

  2. Jos haluat lisätietoja tietoturvasta ja siitä, millaiset toimenpiteet ovat meidän tai sinun itsesi käytettävissä, lue kohta Verizon Median tietoturva.

  3. Verizon Media säilyttää tietojasi vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tämän Tietosuojakäytännön mukaisiin tarkoituksiin, niin kauan kuin Verizon Media-tilisi on aktiivinen tai kuin on tarpeen Palveluiden tarjoamiseksi. Jos et enää halua, että Verizon Media käyttää tietojasi voidakseen tarjota sinulle Palveluja, voit sulkea tilisi, ja Verizon Media poistaa hallussaan olevat tiedot, paitsi jos Verizon Median pitää säilyttää ja käyttää tietojasi noudattaakseen oikeudellisia velvoitteitaan, ratkaistakseen riitaisuuksia tai pannakseen täytäntöön sopimuksensa.

 10. Lasten yksityisyydensuoja

  1. Palvelumme on tarkoitettu suurelle yleisölle. Emme tietoisesti kerää, käytä tai jaa tietoja, joita voidaan kohtuudella käyttää alle 16-vuotiaiden lasten tunnistamiseen – tai miten kulloinkin sovellettava laki määrittää lapsen.

 11. Tietojen käsittely ja siirto

  1. Kun käytät mitä tahansa Palveluistamme, suostut tietojesi käsittelyyn, jakamiseen, siirtämiseen ja käyttämiseen tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.  Riippumatta siitä, missä maassa asut, valtuutat meidät siirtämään, käsittelemään, tallentamaan ja käyttämään tietojasi muissa kuin omassa maassasi tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti ja Palvelujen tarjoamiseksi.  Joissain näistä maista saattaa olla käytössä erilaiset tietosuojakäytännöt kuin siinä maassa, jossa itse asut.

  2. Verizon Media voi käsitellä EU-/ETA-kansalaisten tietoja ja siirtää niitä EU:n/ETA:n ulkopuolelle monien erilaisten menetelmien mukaisesti, mukaan lukien EU:n/ETA:n vakiosopimuslausekkeisiin perustuvat tiedonkäsittelysopimukset.  Käyttämällä palveluitamme ilmoitat hyväksyväsi, että voimme siirtää tietojasi näihin maihin. Lisätietoja saat Tiedonsiirto-sivulta.

  3. Verizon Media on osa maailmanlaajuista palvelua, joten se jakaa tietoja tytäryritystensä ja muiden Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevien yritysten kanssa tässä Tietosuojakäytännössä kuvatuissa tarkoituksissa.

  4. Yhdysvalloissa ja muissa ETA-alueen ulkopuolisissa maissa on erilaisia lakeja tietojen suojaamisesta ja erilaisia sääntöjä, jotka koskevat viranomaisten pääsyä tietoihin. Jos asut ETA-alueella, kun tietosi siirretään kotimaastasi toiseen maahan ETA-alueen ulkopuolelle, joissain näistä maista ei ehkä ole samaa tietosuojaa kuin kotimaassasi.

  5. Siinä määrin kuin Verizon Median pitää siirtää tietoja sinusta ETA-alueen ulkopuolelle, Verizon Media perustaa siirtämisen erikseen, vaihtoehtoisesti ja itsenäisesti seuraaviin oikeusperusteisiin tietojesi siirtämisessä:

   1. Vakiosopimuslausekkeet. Euroopan komissio on hyväksynyt tietosuojaa koskevat vakiosopimuslausekkeet, jotka suojaavat ETA:n ulkopuolelle siirrettäviä henkilötietoja. Käytämme usein näitä lausekkeita siirtäessämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle, mukaan lukien tytäryrityksillemme.

   2. Sopimusvelvoite. Voit valita, käytätkö Palveluita vai et. Jos haluat käyttää Palveluita, sinun on kuitenkin hyväksyttävä Käyttöehdot, joissa sinun ja meidän välisemme sopimuksen ehdot on esitetty. Koska toimimme maailman eri maissa (mukaan lukien Yhdysvallat) ja käytämme näiden maiden teknistä infrastruktuuria voidaksemme tarjota sinulle Palveluitamme, meidän välillämme olevan sopimuksen mukaisesti voimme joutua siirtämään tietojasi tarvittaessa muille lainkäyttöalueille. Emme voi tarjota Palveluitamme siirtämättä tietojasi eri puolille maailmaa.  

   3. Privacy Shield ‑tietosuojajärjestely. Osa yrityksistä, joille siirrämme tietojasi Yhdysvalloissa, voi olla sertifioitu Privacy Shield ‑tietosuojaohjelman mukaisesti. Lisätietoja saat Tiedonsiirto-sivulta.

 12. Muita tärkeitä tietoja

  1. Tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain Verizon Mediaa. Tämä Tietosuojakäytäntö ei koske sellaisten yhtiöiden toimintaa, joita Verizon Media ei omista tai hallitse tai henkilöitä, jotka eivät ole Verizon Median työntekijöitä tai johtamia. Lisäksi osa Verizon Mediaan liittyvistä tuotteista voivat noudattaa omia tietosuojakäytäntöjään, jotka eivät kuulu tämän Tietosuojakäytännön piiriin.

 13. Muutokset

  1. Voimme muuttaa tai päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä ajoittain, joten sinun on tarkistettava se säännöllisesti. Jos teemme olennaisia muutoksia, annamme sinulle asianmukaisen ilmoituksen asiasta ennen kuin muutokset tulevat voimaan.  

 14. Kysymykset ja ehdotukset

  1. Jos sinulla on omia tietojasi koskevia kysymyksiä tai ehdotuksia tai haluat tehdä valituksen, täytä tietosuojalomake tai ota meihin yhteyttä osoitteeseen:

       Verizon Media EMEA Limited
       Attention: Customer Care – Privacy Policy issues
       5-7 Point Square
       North Wall Quay
       Dublin 1, Ireland

  2. Tietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä myös tietosuojavastaavaamme:

       Verizon Media, EMEA Limited
       Attention: Data Protection Officer
       5-7 Point Square
       North Wall Quay
       Dublin 1, Ireland

  3. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus irlantilaiselle tietosuojavaltuutetulle, joka on Verizon Medianjohtava valvontaviranomainen, tämän kuitenkaan rajoittamatta muita lainmukaisia oikeuksiasi. Voit myös tehdä valituksen sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asut. Voit hakea paikallisen valvontaviranomaisen tiedot napsauttamalla tästä.