Tytäryritykset

Tytäryritykset

Tällä sivulla esitellään Verizon Media EMEA Limitedin tytäryritykset. Termillä ”tytäryritys” tarkoitamme mitä tahansa yritystä, jota hallitaan toisen yhtiön tai toisten yhtiöiden toimesta tai joka on yhteisessä hallinnassa toisen yhtiön tai toisten yhtiöiden kanssa.  

Verizon Media EMEA Limitedillä on kaksi erillistä tytäryritysryhmää, jotka määritämme tietosuojakäytännössämme: Verizon Media Group ja Verizon Communications. Tapa, jolla jaamme ja vastaanotamme tietoja tytäryritysryhmien kanssa, vaihtelee seuraavassa selostetulla tavalla.

Verizon Media Group

Verizon Media Group kuuluu osana Verizon Communicationsiin, jonka ydintoimintaa ovat digitaalinen media ja mainostaminen. Kuluttajabrändeihimme kuuluvat Yahoo, HuffPost, Autoblog, Engadget, TechCrunch ja AOL. Nämä brändit tarjoavat sisältö-, kaupankäynti- ja sähköpostipalveluja avulla sadoille miljoonille käyttäjille. Lisäksi tarjoamme mainos- ja teknologiaratkaisuja esimerkiksi Verizon Media Ad Platform-, Flurry- ja Ryot- avulla maailmanlaajuiselle julkaisijoiden, mainostajien ja muiden kumppanien verkostolle.  

Tietosuojakäytäntömme mukaisesti Verizon Media EMEA Limited luovuttaa tietoja Verizon Media Groupille monenlaisiin tarkoituksiin: asiakkaiden pyytämien toimittaminen, järjestelmiemme suojaaminen ja puolustaminen luvatonta pääsyä tai käyttöä vastaan sekä yksilöllisten kokemusten ja mainosten tuottaminen asiakkaille. Luovutamme tietojasi seuraaville Verizon Media Groupin pääyksiköille:

Oath Inc.
Oath Holdings Inc.
Verizon Media Inc.
Oath (UK) Limited
Yahoo! Taiwan Inc.

Verizon Communications

Verizon Communications on maailman johtavia tietoliikenne-, tieto- ja viihdetuotteiden ja -palvelujen toimittajia kuluttajille, yrityksille ja julkishallinnolle. Verizon Communicationsilla on kaksi strategista liiketoimintayksikköä: Verizon Consumer Group ja Verizon Business Group.  

Verizon Consumer Group tarjoaa langattomia ja kiinteitä tietoliikennepalveluja ja -tuotteita kuluttajille ja kotitalouksille. Verizon Business Group puolestaan tarjoaa langattomien ja kiinteiden tietoliikennepalvelujen lisäksi muita video- ja datapalveluja, yritysverkkoratkaisuja, tietoturva- ja verkonhallintapalveluja, mukaan luettuina esineiden internetiin (IoT) liittyvät palvelut, julkisen ja yksityisen sektorin yrityksille.  

Verizon Consumer Group ja Business Group toimivat yhdessä, mutta erillään Verizon Media Groupista. Nämä liiketoimintayksiköt toimivat myös Verizonin tietosuojakäytännön mukaisesti, jonka sisältö saattaa vaihdella sovellettavan lainsäädäntö mukaan ja joka poikkeaa Verizon Median tietosuojakäytännöstä. Tietoja, joita saatamme luovuttaa Verizon Communicationsille, luovutetaan Verizon Media EMEA Limitedin ylläpitämän käyttäjävalvonnan mukaisesti ja käytetään Verizon Communicationsin tietosuojakäytännön mukaisesti.