Tutkimus

Voimme aika ajoin kutsua käyttäjiä osallistumaan käyttötestaukseen, kyselyihin ja muuhun laadulliseen tai määrälliseen tutkimukseen. Tämä auttaa meitä kehittämään sivustoamme, suunnittelemaan tuotteisiimme ja palveluihimme lisättäviä uusia ominaisuuksia sekä ymmärtämään paremmin käyttäjiemme haluja ja tarpeita. Verizon Media toteuttaa tutkimuksia myös käyttämällä hyväkseen sisäisten rekisteriensä tietoja.

 

Tutkimuspaneelit

  • Verizon Media etsii tutkimuksiin osallistujia monin eri tavoin kuten mainoksilla, sähköpostiviesteillä tai markkinatutkimusyritysten avulla.
  • Tutkimuksiin osallistujien on usein allekirjoitettava erilliset tietosuoja- ja salassapitosopimukset, ja heille saatetaan antaa korvaus heidän käyttämästään ajasta. 

Sisäiset tiedot

  • Myös sinua ja yleisöjä koskevaa sekä Verizon Median omien lokitiedoston ja käyttäjätietokantojemme sisältämää tietoa voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin osana jatkuvaa tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä.

Tietojen jakaminen ja luovutus

  • Tutkimusten avulla tuotettuja tilastotietoja voidaan jakaa olemassa oleville tai mahdollisille yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan jakaa myös mainostajille niin, että näiden tietojen tunnisteet on poistettu tai tiedot tasattu usean käyttäjän kesken.