כללי הקהילה של Verizon Media

Verizon Media היא חברה במשפחת החברות של Verizon, המתגאה בתמהיל מגוון עם נוכחות עולמית של מותגים בתחומי תוכן דיגיטלי ותוכן למכשירים ניידים, לרבות Yahoo ו-AOL. הקהילות של Verizon Media כוללות אנשים ממגוון רחב של חוויות, רקעים ודעות ואנו מציעים מגוון רחב של מוצרים, שירותים וחוויות מקוונות. כללים אלה חלים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים של Verizon Media והם יסייעו לך ולשאר החברים בקהילת Verizon Media ליהנות מחוויה מהנה. חפש כללים נוספים העשויים לחול על מוצרים או שירותים ספציפיים ופעל לפיהם.

כמשתמש ב-Verizon Media, אתה ממלא תפקיד חשוב בשמירה על הקהילות שלנו תוססות ובטוחות לכלל המשתמשים. אנו מעריכים מאוד את עזרתך כדי להבטיח שהמוצרים והשירותים שלנו ימשיכו להוות את נקודת המפגש החיובית, המגוונת ומסבירת הפנים שאנו מתאמצים מאוד לטפח.

בקצרה

  • היה אזרח טוב.צור אינטראקציה, התחבר והתייחס לאחרים בכבוד.
  • אל תסטה מהדיון.שמור על הרלוונטיות של התוכן שלך ושנה אותו בהתאם לכללים.
  • הכר את הכללים.הפעילות שלך ב-Verizon Media כפופה לכללי הקהילה הללו, לתנאי השירות של Verizon Media וכן לכללים ייחודיים למוצר.
    • אם אתה נתקל בתוכן שמפר את כללי הקהילה, דווח עליו באמצעות הכלי לדיווח על שימוש לרעה, הכלול בכל אחד מהמוצרים שלנו.  
    • אם לא תפעל בהתאם לכללים אלה, אנו עשויים לנקוט פעולה בחשבון שלך. פעולה זו עשויה לכלול הסרת תוכן, השעיית הרשאות תגובה, אזהרות, השעיה ו/או סיום פעילות החשבון. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח תוצאות הוגנות, אך שומרים לעצמנו בכל מקרה את הזכות להשעות חשבונות או להסיר תוכן, ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא, אך במיוחד כדי להגן על השירותים, התשתיות, המשתמשים והקהילה שלנו.  אומנם כללים אלה אינם מחייבים אותנו במסגרת חוזית לנהוג בדרך מסוימת, אך אנו עושים כמיטב יכולתנו לאכוף כללים אלה בהתאם לעקרונות ולערכים שלנו.
    • בקר במרכז העזרה שלנו כדי לקבל מידע נוסף אודות האופן שבו אנו אוכפים כללים אלה ואודות הזדמנויות ייחודיות למוצר שמאפשרות לערער על החלטה שקיבלנו להסיר את התוכן שלך.

שמירה על בטיחות המוצרים שלנו

איומים באלימות. איומים באלימות המופנים כלפי אנשים או קבוצות, לרבות אישי ציבור, הינם אסורים, וכאשר הדבר מוצדק, הם ידווחו לרשויות אכיפת החוק. תוכן אשר מקדם אלימות או התנהגות פלילית דומה, מסית להן או תומך בהן אסור גם הוא (לדוגמה, עידוד אחרים לבצע מעשה אלימות באדם או בקבוצה, או הבעת תמיכה במעשים הפליליים של מי שביצע מעשה אלימות).

פעולות טרור. אסור בתכלית האיסור לפרסם תוכן שמקדם או שמעודד פעולות טרור בינלאומיות או מקומיות או שמסית להן. איסור זה כולל פרסום תוכן התומך בארגוני טרור, במנהיגיהם או בפעילויות אלימות הקשורות בהם או המהלל אותם וכן תוכן שנועד לגיוס אנשים לארגוני טרור.

ניצול ילדים.אין לפרסם, לשלוח או לבקש תוכן שמתייחס לקטינים באופן מיני או כזה שמסייע להתעללות מינית בילדים או מקדם אותה. תוכן זה כולל תוכן שבוצעה בו מניפולציה דיגיטלית וסרטים מצוירים. החזקה, הפצה ובקשה של חומרי התעללות מינית בילדים מהווה פשע חמור שעליו אנו מדווחים לרשויות אכיפת החוק ברחבי העולם באמצעות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת (מוקד 105). 

דברי שנאה ופעילות שנאה. אנו אוסרים בתכלית האיסור על פרסום תוכן מכל סוג שהוא המסית לשנאה או המעודד נקיטת אלימות כלפי אדם או קבוצה על בסיס גזע בפועל או גזע נתפס, צבע, מוצא, דת, מין, זהות מגדרית, גיל, מעמד יוצא צבא, נטייה מינית, מוגבלות, מצב בריאותי, מחלה, השקפות פוליטיות או השתייכות פוליטית. אנו גם אוסרים על שימוש בשירותים שלנו על-ידי קבוצות וארגונים לצורך עידוד או השתתפות באלימות ובשנאה כלפי אחרים על סמך המאפיינים שתוארו לעיל (כגון שימוש בשירותים שלנו לקידום אירוע או התכנסות של קבוצת שנאה). קרא את עצות להתמודדות עם דברי שנאה אלה, מאת הליגה נגד השמצה.

התאבדות ופגיעה עצמית. אין לפרסם תוכן המקדם או המאדיר התאבדות או פגיעה עצמית. הדבר כולל תוכן שמעודד אחרים לפגוע בעצמם (כגון פרסום תוכן המקדם הפרעות אכילה).

דם, פציעות קשות והשחתת איברים. אסור בתכלית האיסור לפרסם תוכן שמתאר או מקדם פגיעה גופנית קשה, עינויים או השחתת איברים של בני אדם או בעלי חיים.

תוכן למבוגרים. אין לפרסם תוכן הכולל עירום, לרבות איברי מין זכריים או נקביים או שדיים נשיים חשופים, כולל הפטמות. אנו מכירים בחריגים לכלל זה לגבי פרסומים בעלי ערך אמנותי, חינוכי, פוליטי או מדעי ובמקרים אחרים שבהם התוכן לא נועד לעורר גירוי מיני (כגון הנקה, לידה ועירום מחאה). אין לפרסם תוכן שמתאר מעשים מיניים, נוזלי גוף או תפקודים גופניים למטרת גירוי מיני.

הטרדה ובריונות. התקפות אישיות על אחרים, במיוחד על משתמשי Verizon Media אחרים, אסורות בתכלית האיסור בפלטפורמות שלנו. איסור זה כולל פרסום תוכן שנועד להפחיד, לבייש, לבזות, להטריד מינית או לפגוע בכל דרך אחרת וכן תוכן שיש לו השפעה של דיכוי הדיון או הרחקת משתמשים מהפלטפורמות שלנו (כגון שימוש בשפה לצורך הטרדה והפחדה של אנשים עמם אתה לא מסכים באמצעות פרסומים חוזרים או פרסומים שאינם קשורים לדיון). אנו מכירים בכך שבריונות המופנית כלפי קטינים עלולה להיות מזיקה במיוחד ואנו מיישמים אמצעי בקרה קפדניים למניעת תוכן מזלזל המופנה כלפי קטינים מתחת לגיל 18.

סחר בבני אדם וזנות.אסור בתכלית האיסור להשתמש בשירותים של Verizon Media על מנת לסייע לסחר בבני אדם למטרות מין, לסייע בצורות אחרות של סחר בבני אדם או לסייע לפעילות מינית מסחרית. אם אתה נתקל בפעילות של סחר בבני אדם בשירותים של Verizon Media, דווח על כך ועודד את הקורבנות לפנות לרשויות אכיפת החוק.

סמים לא חוקיים.אסור בתכלית האיסור לפרסם תוכן המתאר צריכת סמים לא חוקיים ותוכן המתאר את אופן הייצור או הרכישה של סמים לא חוקיים. אסור בתכלית האיסור גם לרכוש ולמכור סמים מכל סוג שהוא בפלטפורמות שלנו.

פעילות בלתי חוקית. תוכן שמקדם פעילות בלתי חוקית או מסייע לה הינו אסור. פעילות זו כוללת את ההפצה, הרכישה והמכירה של פריטים בלתי חוקיים.

הגנה על פרטיות המשתמשים

מידע המאפשר זיהוי אישי (PII) וחשיפת מידע אישי רגיש ('דוקסינג' או 'אאוטינג'). אין לפרסם בפומבי מידע אישי רגיש הנוגע לעצמך או לאחרים. איסור זה כולל פרסום סיסמאות, מספרי תעודות זהות, פרטי חשבון בנק, תאריכי לידה, כתובות מגורים או עבודה ומידע אחר המאפשר זיהוי אישי (PII). בקר בדף העזרה שלנו לקבלת מידע נוסף אודות אבטחת החשבון שלך.  

חדירות לפרטיות. אין לפרסם תוכן המקדם את החדירה לרצון הלגיטימי של אדם אחר לפרטיות, המסייע לה או המתעד אותה. איסור זה כולל פרסום תיעוד מציצני, תמונות אינטימיות וסרטונים שפורסמו ללא הסכמה וכן איומים בפרסום פומבי של תמונות במטרה להביך או להטריד אחרים.  בקר בדף העזרה שלנו לקבלת מידע נוסף אודות הסרת תוצאות חיפוש.

שמירה על תקינות הפלטפורמה שלנו

התנהגות מטעה (פרסום מידע מוטעה, מידע כוזב והתחזות). אסור בתכלית האיסור לפרסם תוכן שנועד או שעשוי להטעות, להונות או להסב נזק למשתמשים אחרים. איסור זה כולל ניסיונות לשלילת זכות הבחירה של מצביעים או התערבות זדונית בבחירות. אינך רשאי לנסות לגרום לבלבול בינך לבין אדם, ארגון או חברה אחרים או להטעות משתמשים בנוגע למקור התוכן שאתה מפרסם או על הקשר שלך לאדם, לארגון או לחברה אחרים. עם זאת, חריגים מסוימים, כגון פרודיה וסטירה עשויים להיות מותרים אם הם מזוהים בבירור ככאלה.

הודעות זבל/שימוש לרעה במשאבים/תוכנות זדוניות. אינך רשאי להשתמש במוצרים שלנו לצורך שליחה מסיבית של הודעות שלא התבקשו או לצורך פרסום תוכן חוזר מכל סוג שהוא שאינו קשור לדיון או כזה שנועד להפנות פעילות מסחרית לאתר שאינו אתר של Verizon Media. אינך רשאי ליצור או להשתמש בחשבונות מרובים לצורך קידום או העלמה של תוכן שפורסם על-ידך או על-ידי אחרים או לצורך עקיפת כלי האבטחה והפיקוח על תוכן שבהם Verizon Media משתמשת.  אין להשתמש במוצרים שלנו למטרות דיוג (פישינג) או הפצת וירוסים, תוכנות זדוניות או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני. אין לבצע פעולות אשר יפריעו לתפעול השוטף של רשתות, שרתים או תשתיות אחרות השייכים ל-Verizon Media או לחברות אחרות.

חשבונות לא פעילים. אם לא נכנסת לחשבון שלך למעלה משנה, הפעלתו תהיה עשויה להיות מועמדת לביטול וכל התוכן שבחשבון שלך, לרבות הודעות דואר אלקטרוני מאוחסנות, עשוי להימחק.  בקר בדף העזרה שלנו לקבלת מידע נוסף אודות סגירה או ביטול של החשבון ואודות אופן הורדת הנתונים שלך. 

כיבוד קניין רוחני

זכויות יוצרים וקניין רוחני. אין לפרסם תוכן שמפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת שנמצאים בבעלותו של מישהו אחר. אנו נסיר כל תוכן כזה אם יזוהה על ידנו או בהתאם לבקשה של בעל הזכויות. למידע נוסף, עיין במדיניות שלנו להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני.

עודכן לאחרונה: 8 פברואר 2021