הגדרות

שותפות

"שותפה" היא חברה שנשלטת על-ידי Verizon Media Inc.‎ או שנמצאת בשליטה משותפת שלה. Verizon Media היא חלק ממשפחת החברות של Verizon, אשר כוללת את Yahoo Inc.‎ לרשימה של מותגי התוכן העיקריים של Verizon Media, בקר בדף מותגי Verizon Media‏‏. אנו עשויים לשתף את הפרטים שלך עם ה שותפות של Verizon Media‏ ברחבי העולם למטרות שמתוארות במדיניות שמירת הפרטיות שלנו.
שירותים מסוימים המסופקים על-ידי חברות שנרכשו, נותרו כפופים לתנאים ו/או למדיניות שמירת הפרטיות של חברות אלה, בהתאמה. למידע על נוהלי הפרטיות של חברות שנרכשו ושל שותפות הפועלות במסגרת מדיניות שמירת פרטיות משל עצמן, בקר בקישורים הבאים:


שירותי הפרסום של ONE by AOL

שירותי הפרסום שלנו, המופעלים באמצעות ONE by AOL, כוללים אלפי אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים אחרים המשתפים אתנו פעולה למטרת פרסום. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של ONE by AOL, בקר בדף פרסום, ניתוח ופרטיות.


מזהי מכשירים

מזהי מכשירים הם מחרוזות המורכבות מאותיות וממספרים שבהן ניתן להשתמש לצורך הבחנה בין מכשיר אחד למכשירים אחרים. ניתן להשתמש במזהים אלה (שאליהם ניתן להתייחס כאל הפרטים האישיים שלך) במגוון דרכים ולמגוון מטרות, וניתן לשלב אותם לצורך קישור של מכשירים שונים. לדוגמה, ניתן להשתמש במזהי מכשירים כדי לזכור את ההעדפות שלך ביחס לאתר אינטרנט או לאפליקציה, למטרות ניתוח או כדי לספק מודעות רלוונטיות למכשירים השונים. מזהה הפרסום ב-iOS של Apple (‏IDFA)‏, מזהה הפרסום ב-Android של Google ומזהה UIDH של Verizon Wireless הם דוגמאות למזהי מכשירים. למידע נוסף, ראה את תנאי השירות ומדיניות שמירת הפרטיות הנוספים שלנו עבור מכשירים ניידים.


מידע בדוי

מידע בדוי הוא מידע המקושר למזהה ייחודי.  מידע זה עשוי לכלול החלפה של שם נושא הנתונים ותכונות מזהות אחרות במזהה אחר כדי לערפל את הזהות של נושא הנתונים.


מידע שאינו כולל פרטים אישיים

מידע שאינו כולל פרטים אישיים הוא מידע שהיה מורכב במקור מפרטים אישיים מסוימים שאותם Verizon Media עיבדה כדי להבטיח שלא ניתן יהיה עוד לזהות את נושאי הנתונים או לאפשר זיהוי שלהם באמצעות מידע זה.