בסיסי החוק

על מנת לספק לך את שירותינו, אנו מעבדים את המידע שלך בדרכים שונות ולצורך מטרות שונות. בהמשך, אנו מפרטים את המטרות לצורכיהן אנו מעבדים את המידע שלך ואת ההצדקה החוקית העיקרית לכל אחת מהן.

‏Verizon Media תעבד את המידע שלך כשהדבר נחוץ לצורך ביצוע החוזה בינך לבינינו. ‏Verizon Media תעבד את המידע שלך כדי להפעיל ולמסור את השירותים שלנו שביקשת. לדוגמה, התאמה אישית נמצאת בלבם של רבים מהשירותים שלנו. אנו יכולים לספק רבים משירותים אלה רק על ידי שימוש במידע שלך כדי לספק התאמה אישית זו, כגון תוכן המבוסס על פעילות המכשיר שלך, תחומי עניין מוסקים, מיקום ומידע נוסף שיש לנו עליך.

‏לאחר שנקבל את הסכמתך, Verizon Media תעבד את המידע שלך בדרכים שונות.

לדוגמה, בהסכמתך:

  • נציג לךפרסומות מותאמות אישית לפי פעילות המכשיר שלך, תחומי עניין מוסקים, מיקום ומידע נוסף שיש לנו עליך.

  • נאפשר לשותפים המהימנים שלנו לספק לך פרסומות מותאמות אישית בשירותינו.

  • להשתמש בטכנולוגיה אוטומטית כדי לנתח את התוכן שלך ומידע אחר (כולל הודעות דוא"ל נכנסות ויוצאות, הודעות מיידיות, פוסטים תמונות, קבצים מצורפים ותקשורת אחרת) כדי להפוך את התוכן, השירותים והפרסומות שאנו מספקים לך למותאמים אישית (מלבד BT | Yahoo Mail ‏).

  • לעבד מידע עם הגנות מיוחדות, כגון מידע על בריאותך.

Verizon Media תעבד את המידע שלך כשהיא נדרשת לעשות זאת לצורך עמידה בהתחייבויותיה החוקיות. לדוגמה, Verizon Media עשויה להידרש על פי חוק, בנסיבות מסוימות, לחשוף את המידע שלך לסוכנויות ממשלתיות בהתאם לתהליך משפטי מחייב.

‏Verizon Media תעבד את המידע שלך כשהדבר נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו או האינטרסים הלגיטימיים של צדדים שלישיים, מלבד במקרים שבהם הזכויות, החירויות או האינטרסים שלך גוברים על אינטרסים אלה. לדוגמה, נעבד את הפרטים שלך כדי:

  • לבצע ניתוחים על שירותינו לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו למטב את הביצועים של השירותים ולשפר ולפתח תכונות חדשניות ורלוונטיות.

  • לאתר הונאות, פעילויות פוגעניות או פעילויות בלתי חוקיות ולהגן מפניהן, ולצורך האינטרס הלגיטימי שלנו לשמור על הבטיחות והאבטחה של שירותינו. למידע נוסף אודות אבטחה, קרא על האבטחה ב-Verizon Media‏.‏

  • ליצור אתך קשר עם מידע על חשבונך או עם הודעות שיווק ישיר לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו לקדם את השירותים שלנו כלפיך.

  • ליצור דוחות על מעורבות של משתמשים ועל מגמות במסגרת השירותים שלנו, לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו להפוך את השירותים שלנו לאטרקטיביים יותר לשותפי הפרסום שלנו.

  • לשלב מידע שיש לנו עליך עם מידע שאנו מקבלים משותפים עסקיים או מחברות אחרות, כגון הפעילות שלך באתרים אחרים ובאפליקציות אחרות, לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו להבטיח שהשירותים שאנו מספקים לך יהיו מתאימים יותר לאינטרסים שלך.

Verizon Media עשויה להסתמך על בסיסים חוקיים אחרים כדי לעבד את המידע שלך, למשל כדי להגן על אינטרסים חיוניים של משתמש (לדוגמה, כשקיים סיכון לפגיעה מיידית).

במסגרת חוק הגנת הנתונים האירופי, יש לך זכויות שונות לגבי אופן עיבוד המידע שלך. למידע נוסף אודות האופן שבו Verizon Media משתמשת במידע שלך, בקר במרכז שמירת הפרטיות שלנו. כדי לבדוק ולנהל את הגדרות הפרטיות שלך, בקר בלוח המחוונים של הפרטיות.