ברוך הבא למדיניות הפרטיות של Verizon Media

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2019

1. אודות Verizon Media           

 1. Verizon Media, לשעבר Verizon Media, היא חברת בת בבעלות מלאה של Verizon. אנו משרתים את הצרכנים והשותפים שלנו באמצעות שלל פלטפורמות דיגיטליות, מוצרים ושירותים המוצעים תחת המותגים AOL, Yahoo ואחרים אשר בבעלותנו.

 2. אנו מספקים כלים המאפשרים לנהל את חווית השימוש שלך במוצרים ובשירותים שלנו. המשך השימוש בחשבון Yahoo או AOL שברשותך כפוף להסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם טרם נתת את הסכמתך למסמך זה, מדיניות הפרטיות הקודמת של Yahoo או של Verizon Media (עבור חשבונות AOL) תמשיך לחול לגבי החשבון שלך. עבור מוצרי ושירותי Verizon Media אשר הגישה אליהם אינה מחייבת יצירת חשבון, מדיניות פרטיות זו תחול החל מיום 25 במאי 2018. אם אתה יוצר חשבון חדש, חשבונך יהיה כפוף לתנאים האמורים במסמך זה.   

2. המחויבות שלנו לפרטיות          

 1. המחויבות שלנו היא להציב את המשתמשים בראש סדר העדיפויות שלנו.  אנו שואפים להיות שקופים לגבי האופן שבו אנו אוספים את המידע שלך ומשתמשים בו, לשמור על אבטחת המידע שלך ולהעמיד לרשותך אפשרויות בחירה משמעותיות.

 2. מדיניות פרטיות זו מיועדת לסייע לך להבין איזה מידע Verizon Media,,‏ חברות הבת שלה ובית המותגים העולמיים שלה אוספים, מדוע אנו אוספים אותו ומה אנו עושים בו. אם אתה מתגורר באירופה, במזרח התיכון או באפריקה (EMEA) מדיניות זו חלה עליך.  היא מפרטת כיצד Verizon Media שולטת ונוהגת במידע שלך במותגים, באתרים, באפליקציות, בשירותי הפרסום, במוצרים, בשירותים או בטכנולוגיות שלנו (ביחד ה"שירותים").  

 3. אלא אם צוין אחרת במפורש בהמשך, כאשר אנו מתייחסים ל-Verizon Media, הכוונה היא ל-Verizon Media EMEA Limited, החברה האירית המספקת לך את השירותים (ופועלת כבעלת השליטה במידע האישי ש-Verizon Media אוספת אוספת כשאתה משתמש בשירותים אלה. (אם אתה משתמש של HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail או BT | Yahoo Mail, ‏Verizon Media עשויה להתייחס לגופים שונים בקשר למי ששולט במידע האישי שלך. משתמשים של HuffPost UK,   Sky | Yahoo Mail או BT | Yahoo Mail או  יכולים למצוא מידע נוסף בלחיצה כאן.  כמו כן, ניתן למצוא נהלי פרטיות  נוספים עבור שירותים מסוימים בפרטים על מוצרים ושירותים ספציפיים.  

 4. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על הפעילות של חברות הקשורות ל- Verizon Media  או של חברות שאינן נמצאות בבעלותה או בשליטתה    

3. אמצעי שליטה וזכויות הפרטיות שלך          

 1. אנו מאמינים שצריכה להיות לך אפשרות לשלוט במידע שלך. במקרים מסוימים, באפשרותך לעיין או לערוך את פרטי החשבון שלך, כולל העדפות השיווק, פרטי המיקום, האפשרויות העומדות לרשותך במכשירים ניידים, הגדרות הפרסום והיסטוריית החיפושים וכן מחיקת חשבון, בדף העדפות הפרטיות‏. חלק משירותינו מספקים אמצעי שליטה נוספים.  עיין בפרטים לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים‏.‏

 2.  במקרים רבים שבהם אנו מעבדים את המידע שלך, עשויה להיות לך גם זכות להגביל את הדרכים שבהן אנו משתמשים במידע.  במצבים מסוימים, כשאנו מסתמכים על 'אינטרסים לגיטימיים' כדי לעבד את נתוניך כפי שמתואר בסעיף 'בסיסים חוקיים', יש לך גם זכות להתנגד לכך שנעבד את המידע שלך    

 3.  באפשרותך גם לבקש מאתנו לתקן את המידע שלך.  באפשרותך לבקש שנמחק את המידע שלך ו-Verizon Mediaתבצע בקשה זו, אלא במקרה שסיבות מסוימות ויוצאות דופן יתירו ל-Verizon Media לשמור מידע מסוים אודותיך.   

 4. בנוסף, עומדת לך הזכות לקבל עותק של המידע שלך  בפורמט נוח לעיון.  במצבים מסוימים, באפשרותך גם לבקש מאתנו להעביר מידע מסוים זה לגורמי צד שלישי.   

 5. לבסוף, עומדת לך הזכות לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע שלך ולשימושך בשירותינו בכל עת. אם תבטל את הסכמתך לשימוש במידע שלך או לשיתופו למטרות המוגדרות במדיניות הפרטיות הזו, יתכן שלא תהיה לך גישה לכל שירותינו (או לחלקם) ויתכן שלא נוכל לספק לך את כל השירותים (או את חלקם) הכפופים למדיניות הפרטיות הזו ולתנאי השירות שלנו. במקרים מסוימים, אנו עשויים להמשיך לעבד את המידע שלך גם לאחר שביטלת את הסכמתך, אם יש לנו בסיס חוקי לעשות זאת, או אם ביטול הסכמתך היה מוגבל לפעילויות עיבוד מסוימות. לדוגמה, אנו עשויים לשמור מידע אם עלינו לעשות זאת כדי לעמוד בדרישות של מחויבות חוקית, כדי לפתור מחלוקות וכדי לאכוף את ההסכמים שלנו.   

 6. לכל שאלה בקשר עם פרטיותך, או אם תרצה לממש את זכויות הפרטיות שלך, לרבות זכות העיון, הזכות להתנגד לעיבוד מידע והזכות להימחק, אנא השלם את טופס הפרטיות.    

 7. אתה יכול גם לממש זכויות חשובות אלו על ידי:

  1.  פניה לשירות הלקוחות שלנו בדואר:

   Verizon Media EMEA Limited             
   Attention: Customer Care – Privacy Policy issues              
   5-7 Point Square            
   North Wall Quay             
   Dublin 1, Ireland

  2. פניה לממונה על הגנת המידע בדואר:

   Verizon Media EMEA Limited             
   Attention: Data Protection Officer                      
   5-7 Point Square             
   North Wall Quay             
   Dublin 1, Ireland                

4. איסוף מידע והשימוש בו – כללי

 1. קטגוריות מסוימות של מידע הנאסף על ידי Verizon Media הן חיוניות לצורך שימוש בשירותים שלנו, כגון המידע שעליך לספק בעת רישום לחלק מהשירותים.  כשאתה יוצר אינטראקציה עם שירותי Verizon Media, אנו עשויים לאסוף ולשלב מידע, כולל המידע המפורט להלן. 

 2. מידע שאתה מספק לנו. אנו אוספים את המידע שאתה מספק לנו על מנת לאפשר לנו להפעיל ולספק את שירותינו, כולל:     

  1. כשאתה יוצר חשבון באמצעות שירות או מותג של Verizon Media(לתשומת לבך, כשאתה משתמש בשירותינו, אנו עשויים לזהות אותך או את המכשירים שלך גם אם אינך רשום לשירותינו.    

  2. ‏Verizon Media עשויה להשתמש במזהי מכשירים, בקובצי Cookie ובאותות אחרים, כולל מידע שהתקבל מצדדים שלישיים, כדי לשייך אליך חשבונות ו/או מכשירים.  

  3. כשאתה משתמש בשירותים שלנו כדי לתקשר עם אחרים או כדי לפרסם, להעלות או לאחסן תוכן (כדוגמת תגובות, תמונות, קבצי קול, סרטוני וידאו, הודעות דוא"ל, שירותי שליחת הודעות וצרופות).

  4. כשאתה משתמש בשירותים שלנו, למשל לצורך צפייה בתוכן שאנו הופכים לזמין, לביצוע שאילתות חיפוש או להתקנת תוכנה של Verizon Media , כגון תוספים.

  5. כשאתה נרשם לשירותים בתשלום, משתמש בשירותים אשר הפעלתם דורשת את פרטי התשלום שלך או עושה עסקאות איתנו או עם השותפים העסקיים שלנו, אנו עשויים לאסוף את פרטי התשלום והחיוב שלך כדי לספק לך שירותים מבוססי תשלום אלו. אנו עשויים לזכור את פרטי התשלום שהזנת במהלך רכישה קודמת של שירותים בתשלום ולאפשר לך להשתמש בפרטי תשלום אלה במהלך רכישת מוצר חדש.   

 3. מידע ממכשירים. אנו אוספים מידע מהמכשירים שלך (מחשבים, טלפונים ניידים, מחשבי טאבלט וכו') כדי לספק לך את שירותינו, כולל מידע על האופן שבו אתה יוצר אינטראקציה עם שירותינו ועם השירותים של שותפי צד שלישי שלנו ומידע שמאפשר לנו לזהות ולשייך את  הפעילות שלך במכשירים ובשירותים.  מידע זה כולל מזהים ייחודיים למכשיר ומידע כגון כתובת  IP‏פרטי קובצי  Cookie, מזהי מכשיר נייד ומזהי פרסום, גרסת דפדפן, סוג וגרסה של מערכת ההפעלה, פרטי רשת סלולרית, הגדרות מכשיר ונתוני תוכנה.  

 4. פרטי מיקום.  אנו אוספים פרטי מיקום ממגוון מקורות.  באפשרותך לקבל פרטים נוספים אודות הרשאות המיקום שלך ולנהל אותן בדף המיקומים שלנו או על ידי כניסה לכלי הגדרות המיקום במכשירים שלך.  

 5. מידע מקובצי Cookie ומטכנולוגיות אחרות.               

  1. אנו אוספים מידע כשאתה ניגש לתוכן, לפרסומות, לאתרים, לרכיבים גרפיים אינטראקטיביים, לאפליקציות ולמוצרים אחרים (בשירותינו וכן מחוץ להם), בהם קיימות טכנולוגיות איסוף נתונים של Verizon Media (כגון משואות רשת, כלי פיתוח, קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות וכו'). טכנולוגיות אלה לאיסוף נתונים מאפשרות לנו להבין את פעילותך בשירותינו וכן מחוץ להם ולאסוף ולשתף מידע כשאתה יותר אינטראקציה עם שירותים שאנו מציעים לשותפים.    
  2. מידע זה כולל את סוג התוכן או הפרסומות שהוצגו לך, שבהם צפית או שעליהם לחצת; את התדירות של פעילויותיך והזמן שהן נמשכו; את האתרים או האפליקציות שבהם השתמשת לפני שניגשת לשירותים שלנו ולאחר מכן; אם קיימת אינטראקציה עם תוכן ספציפי או פרסומות ספציפיות; ואם ביקרת באתר אינטרנט של מפרסם, הורדת אפליקציה של מפרסם, רכשת מוצר או שירות שפורסמו או ביצעת פעולות אחרות.     

 6. מידע מאחרים. אנו אוספים מידע אודותיך כשאנו מקבלים אותו ממשתמשים אחרים, מגורמי צד שלישי ומחברות קשורות, כגון:      

  1. כשאתה מחבר את חשבונך לשירותי צד שלישי או נכנס באמצעות שותף צד שלישי (כגון Facebook או Twitter).‏

  2. ממקורות הזמינים באופן ציבורי.    

  3. ממפרסמים, לגבי החוויות או האינטראקציות שלך עם ההצעות שלהם.

  4. כשאנו מקבלים מידע מצדדים שלישיים או מחברות אחרות,כגון אלה המשתמשות בשירותים שלנו. מידע זה עשוי לכלול את הפעילויות שלך באתרים אחרים ובאפליקציות אחרות וכן מידע שצדדים שלישיים אלה מספקים לך או לנו.    

  5. במידע שאנו מקבלים מ-Verizon ייעשה שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של Verizon. 

5. כיצד אנו משתמשים במידע זה    

 1. כדי לספק, להתאים אישית ולשפר את שירותינו, אנו משלבים  ומשתמשים במידע אודותיך (כולל מידע שאנו מקבלים בשירותים שלנו ומחוץ להם) כדי להבין כיצד אתה משתמש בשירותינו ויוצר אינטראקציה אתם ועם האנשים או הדברים שאליהם אתה מקושר ושבהם אתה מתעניין. אנו גם עשויים להשתמש במידע אודותיך בדרכים הבאות ולמטרות הבאות:

  1. כדי לספק, לתחזק, לשפר ולפתח מאפיינים, תוכן ושירותים רלוונטיים.    

  2. כדי לנתח את התוכן שלך ומידע אחר (כולל הודעות דוא"ל נכנסות ויוצאות, הודעות מיידיות, פוסטים  תמונות, קבצים מצורפים וסוגי תקשורת אחרים) על מנת לשמור על שירותינו בטוחים ומאובטחים. ניתוח זה מסייע לנו גם בהפיכת התוכן, השירותים והפרסומות שאנו מציגים לך ליותר מותאמים אישית (מלבד ב-‏‎BT | Yahoo Mail‏. ) באפשרותך לסקור סוגים שונים של מידע המקושרים לחשבונך ב- Verizon Media  ולשלוט בהם באמצעות הגדרות הפרטיות.

  3. כדי למלא את בקשותיך וכאשר נתת את הרשאתך לכך.    

  4. כדי לעזור לחבר בין מפרסמים ובעלי אתרים, על מנת להציע פרסום רלוונטי באפליקציות ובאתרים שלהם.

  5. כדי להתאים ולהציג פרסום ממוקד (במכשירים שונים, בשירותינו ומחוץ להם) ולספק פרסום ממוקד על סמך פעילות המכשיר שלך, תחומי עניין משתמעים ומידע לגבי מיקום.  

  6. כדי לפנות אליך בקשר עם מידע על חשבונך או לשלוח לך הודעות שיווקיות, שגם על כך יש באפשרותך לשלוט‏.    

  7. כדי לשייך בין פעילותך בשירותינו השונים ובין המכשירים השונים שלך, וכן כדי לשייך בין כל החשבונות שבאמצעותם אתה משתמש בשירותי Verizon Media. אנו עשויים לשייך פעילות וחשבונות תחת מזהה משתמש יחיד.    

  8. כדי לבצע קידומי מכירות או לתמוך בהם.    

  9. כדי לערוך מחקר ולתמוך בחדשנות.    

  10. כדי ליצור ניתוחים ודוחות עבור גורמים חיצוניים, כולל שותפים, בעלי אתרים, מפרסמים, אפליקציות, צדדים שלישיים והציבור, לגבי השימוש בשירותים ובפרסומות שלנו וכן לגבי מגמות הנוגעות להם, כולל הצגת מגמות לשותפים לגבי העדפות כלליות, האפקטיביות של פרסומות ומידע על החוויות של משתמשים. הניתוחים והדוחות עשויים לכלול מידע אגרגטיבי או פסאודו-אנונימי (מידע שאינו כולל מזהים ישירים)

  11. כדי לספק שירותים מבוססי מיקום, פרסומות, תוצאות חיפוש ותוכן אחר בהתאם להגדרות המיקום שלך.    

  12. כדי לשלב מידע שיש לנו עליך עם מידע שאנו מקבלים משותפים עסקיים או מחברות אחרות, כגון הפעילויות שלך באתרים אחרים ובאפליקציות אחרות, כדי להבטיח שהפרסומות, השירותים והתוכן שאנו מציגים לך יתאימו יותר לתחומי העניין שלך.    

  13. כדי לאתר הונאות, פעילויות פוגעניות או פעילויות בלתי חוקיות ולהגן מפניהן, וכדי לשמור על הבטיחות והאבטחה של שירותינו.     

 2. אנו מספקים לך אמצעי שליטה לניהול החוויה שלך עמנו. כדי לבדוק ולנהל את הגדרות הפרטיות שלך, בקר בדף  העדפות הפרטיות.      

6. מה הם הבסיסים החוקיים לשימוש במידע

 1. אנו מסתמכים בעיקר על שלושה בסיסים נפרדים כדי לעבד את המידע שלך על פי החוק. ראשית, עלינו לעבד את המידע שלך בדרכים מסוימות כדי לספק לך את שירותינו, בהתאם לתנאי השירות שלנו. עיבוד זה נחוץ כדי לבצע את החוזה בינך לבינינו - תנאי השירות שלנו מציינים בבירור שעיבוד המידע שלך למטרות של תוכן ופרסומות מותאמות אישית מהווה חלק חיוני מהשירותים שאנו מספקים. שנית, אם הענקת לנו את הסכמתך להשתמש במידע שלך בדרכים מסוימות, אנו נסתמך על הסכמתך. שלישית, במקרים מסוימים, אנו עשויים לעבד את המידע שלך כשהדבר נחוץ לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צדדים שלישיים, במקרים שבהם הזכויות או האינטרסים שלך אינם גוברים על אינטרסים לגיטימיים אלה.  מדי פעם, Verizon Media עשויה להסתמך על בסיסים חוקיים אחרים כדי לעבד את המידע שלך, למשל כדי להגן על אינטרסים חיוניים של משתמש (למשל, כשקיים סיכון לפגיעה ממשית) או כדי לעמוד בדרישה של מחויבות חוקית. בקר בדף הבסיסים החוקיים שלנו.    

7. כיצד אנו משתפים מידע זה     

 1. Verizon Media משתפת מידע עם המותגים והחברות הקשורים אליה, כמו גם עם Verizon. בנוסף, אנו משתפים מידע אודותיך בהתאם למדיניות פרטיות זו, כולל כדי לספק שירותים שביקשת (כולל בעת התקשרות עם אפליקציות ורכיבים גרפיים של צדדים שלישיים). איננו מוכרים, מעניקים רישיון או משתפים מידע שמזהה באופן אישי את לקוחותינו לחברות, לארגונים או ליחידים מחוץ ל Verizon Media, אלא במקרים הבאים:

  1. בהסכמתך. אנו נשתף מידע עם חברות, ארגונים או יחידים מחוץ ל- Verizon Media  כאשר תעניק לנו את הסכמתך לכך.

  2. עם Verizon.‏ כחלק מ-Verizon, עשויה Verizon Media , ככל שהדבר מותר על פי חוק ובהתאם להעדפות המשתמש, לשתף מידע עם  Verizon  ועם החברות הקשורות לה. השימוש במידע זה יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של Verizon.    

  3. במסגרת Verizon Media.‏ יתכן שהמידע ישותף גם בתוך Verizon Media , כולל עם שירותים אחרים של Verizon Media וכן עם החברות הקשורות שלה. החברות הקשורות של Verizon Media עשויות להשתמש במידע באופן התואם למדיניות הפרטיות שלהן.

  4. עם שותפים. אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם חברות שאינן קשורות, שהן:        

   • ספקי שירות מהימנים. אנו מספקים מידע של משתמשים לספקי שירותים שהם ספקים מהימנים, הפועלים בשם Verizon Media, על פי ההנחיות שלנו ובהתאם לאמצעי שמירת סודיות מתאימים. לפרטים נוספים.‏

   • פרסום, ניתוחים ושותפים עסקיים. אנו עשויים לשתף מידע אגרגטיבי או פסאודו-אנונימי (כולל פרטים דמוגרפיים) עם שותפים כגון בעלי אתרים, מפרסמים, ניתוחי מדידה, אפליקציות או חברות אחרות. לדוגמה, אנו עשויים לספר למפרסם על מידת ההצלחה של הפרסומות שלו או לדווח על מספר האנשים שהתקינו אפליקציה לאחר צפייה במבצע. איננו משתפים מידע המזהה אותך באופן אישי (מידע המאפשר זיהוי אישי כולל את שמך או כתובת דוא"ל) עם שותפים אלה    

   • כשאתה משתמש באפליקציות, באתרי אינטרנט או במוצרים אחרים של צדדים שלישיים המשולבים בשירותינו, הם עשויים לאסוף מידע אודות הפעילויות שלך בכפוף לתנאים ולמדיניות הפרטיות שלהם.

   • אנו מאפשרים לחברות אחרות המציגות פרסומות בדפי האינטרנט או באפליקציות שלנו לאסוף מידע מהדפדפנים או מהמכשירים שלך. השימוש של חברות אחרות בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות לאיסוף מידע כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו. בדומה לחברות רבות, אנו עשויים לאפשר התאמת קובצי Cookie עם שותפים נבחרים. עם זאת, שותפים אלה אינם מורשים לגשת לקובצי ה-Cookie של Verizon Media. 

   •  .7.1.5למטרות חוקיות.  אנו עשויים לגשת למידע, לשמור ולגלות אותו כדי לחקור, למנוע או לנקוט פעולה לגבי: (I) הליכים משפטיים, בקשות משפטיות ובקשות של רשויות ממשלתיות; (II) אכיפה של תנאי השירות שלנו;‏ (III) תביעות לגבי תוכן שמפר זכויות של צדדים שלישיים; (IV) בקשות לשירות לקוחות; (V) בעיות טכניות; (VI) הגנה על הזכויות, הקניין או הביטחון האישי של Verizon Media, משתמשיה או הציבור; (VII) ביסוס או מימוש הזכויות החוקיות שלנו או התגוננות מפני תביעות משפטיות; או (VIII) כפי שנדרש אחרת לפי חוק.                  

   • פעולה זו עשויה לכלול מענה לבקשות חוקיות של גופים ממשלתיים. לפרטים נוספים על האופן שבו אנו מעריכים ומגיבים לבקשות אלו.      

  5. בעלות חדשה.  אם הבעלות או השליטה ב-Verizon, ב- Verizon Media או בשירותים ספציפיים, במלואם או בחלקם, משתנה כתוצאה ממיזוג, מרכישה או ממכירה של נכסים, אנו עשויים להעביר את המידע שלך לבעלים החדש.   

8. פרטים לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים

 1. נהלים נוספים לשמירה על הפרטיות בשירותים מסוימים של Verizon Media כלולים כאן‏.

9. אבטחת ושמירת מידע

 1. ‏Verizon Media נוקטת באמצעי הגנה טכניים, מנהליים ופיזיים כדי לסייע בהגנה מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים של מידע של לקוחות שאנו אוספים או מאחסנים.

 2. לפרטים נוספים על אבטחה, כולל הפעולות שנקטנו ופעולות שאתה יכול לנקוט, קרא על האבטחה ב- Verizon Media ‏.‏  

 3. Verizon Media תשמור את המידע שלך רק לתקופה הנדרשת למטרות המוגדרות במדיניות פרטיות זו, לתקופה שבה חשבונך ב- Verizon Media פעיל או כפי שנדרש כדי לספק לך את שירותינו. אם אינך מעוניין עוד ש- Verizon Media תשתמש במידע שלך כדי לספק לך את השירותים, באפשרותך לסגור את חשבונך  ו- Verizon Media תמחק את המידע שיש לה אודותיך, אלא אם היא נדרשת לשמור את המידע ולהשתמש בו כדי לעמוד במחויבויות החוקיות שלנו, כדי לפתור מחלוקות וכדי לאכוף את ההסכמים שלנו.

10. הגנה על פרטיות של ילדים

 1.  שירותינו מיועדים לקהל הרחב. איננו אוספים, משתמשים או משתפים במודע מידע העשוי לשמש באופן סביר לזיהוי ילדים מתחת לגיל 16 בניגוד לחוק.

 11. עיבוד והעברת מידע

 1. כשאתה משתמש בשירותינו או יוצר אתם אינטראקציות, אתה מסכים לעיבוד ולשיתוף המידע שלך וכן להעברתו ולשימוש בו, כפי שמפורט במדיניות פרטיות זו.  ללא קשר למדינה בה אתה מתגורר, אתה מעניק לנו הרשאה להעביר, לעבד, לאחסן ולהשתמש במידע שלך במדינות אחרות פרט למדינת מגוריך, בהתאם למדיניות פרטיות זו, וכדי לספק לך שירותים.  יתכן שחלק ממדינות אלה לא יישמו את אותם אמצעים להגנה על נתונים כמו במדינת מגוריך.

 2. Verizon Media עשויה לעבד מידע הקשור לאנשים פרטיים באיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי, והיא עשויה להעביר את המידע ממדינות אלו דרך מנגנוני תאימות מגוונים, כולל הסכמי עיבוד נתונים המבוססים על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי/האזור הכלכלי האירופי.  בעת שאתה משתמש בשירותינו, אתה מעניק לנו את הסכמתך להעביר מידע עליך למדינות אלה.  בקר בדף העברת הנתונים שלנו לקבלת מידע נוסף.

 3. ‏Verizon Media היא חלק משירות עולמי ולכן היא משתפת מידע עם חברת כלולות ועם חברות אחרות שבסיסן מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA), למטרות המתוארות במדיניות שמירת הפרטיות הזו.

 4. לארצות הברית ולמדינות אחרות שאינן חברות ב-EEA יש חוקים שונים לגבי הגנת המידע וכללים שונים ביחס לגישה של הממשל למידע. אם אתה מתגורר ב-EEA, כשהמידע שלך מועבר ממדינת מגוריך למדינת צד שלישי מחוץ לגבולות EEA, ייתכן שבחלק ממדינות אלה לא יינקטו אותם אמצעי בטיחות להגנה על נתונים כמו במדינת מגוריך.

 5. ככל ש- Verizon Media נדרשת להעביר מידע אודותיך מחוץ לגבולות EEA, היא מסתמכת בנפרד, לחלופין ובאופן בלתי תלוי על הבסיסים המשפטיים הבאים לצורך העברת המידע שלך:             

  1. סעיפים חוזיים סטנדרטיים. הנציבות האירופית אימצה סעיפים חוזיים סטנדרטיים המספקים אמצעי בטיחות לגבי נתונים אישיים המועברים מחוץ לגבולות EEA. אנו משתמשים לעתים קרובות בסעיפים אלה בעת העברת נתונים אישיים מחוץ ל-EEA, כולל לחברות קשורות.

  2. נחיצות חוזית. באפשרותך לבחור אם ברצונך להשתמש בשירותים שלנו או לא. עם זאת, אם ברצונך להשתמש בשירותינו, עליך להסכים לתנאי השירות שלנו, המפרטים את תנאי החוזה בינינו לבינך. מכיוון שאנו פועלים במדינות מסביב לעולם (כולל בארצות הברית) ומשתמשים בתשתית טכנית במדינות אלה, כדי שנוכל לספק לך את השירותים שלנו בהתאם לחוזה בינינו, ייתכן שנצטרך להעביר את המידע שלך לשטחי שיפוט אחרים בעת הצורך. אין באפשרותנו לספק לך את השירותים שלנו ללא העברת הנתונים שלך ברחבי העולם.      

  3. Privacy Shield.ייתכן שחלק מהחברות שאליהן אנו עשויים להעביר את המידע שלך בארצות הברית מוסמכות לקבל את המידע שלך במסגרת התוכנית Privacy Shield‏. לפרטים נוספים, בקר בדף העברת הנתונים שלנו.    

12. מידע חשוב נוסף     

 1. מדיניות פרטיות זו חלה רקVerizon Media.‏ מדיניות שמירת פרטיות זו אינו חלה על הנהלים של חברות של-Verizon Media אין בעלות או שליטה עליהן, או על אנשים ש- Verizon Media אינה מעסיקה או מנהלת. בנוסף, למוצרים קשורים מסוימים עשויים להיות מסמכי פרטיות שונים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו.

13. שינויים     

 1. אנו עשויים לתקן או לעדכן את מדיניות שמירת פרטיות זו מעת לעת, לכן עליך לעיין בה מדי פעם.  אם נערוך שינויים משמעותיים, נמסור לך הודעה מתאימה על כך לפני החלת השינויים.             

14. שאלות והצעות             

 1. אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למידע שלך, או אם ברצונך להגיש תלונה, מלא טופס פרטיות או צור איתנו קשר בכתובת:  

  שירות לקוחות - נושאי מדיניות פרטיות
  Verizon Media EMEA Limited
  Attention: Customer Care – Privacy Policy issues‎5-7 Point Square
  ‏North Wall Quay‏
  ‏Dublin 1 ‏  
 2. לפניות הקשורות לעיבוד המידע שלך, תוכל גם ליצור קשר עם מנהל הגנת המידע שלנו בכתובת:

  Verizon Media EMEA Limited
  ‏Attention: Data Protection Officer‏
  ‎5-7 Point Square
  ‏North Wall Quay‏
  Dublin 1 ‏    
 3. בלי לפגוע בזכויות אחרות שעשויות להיות לך, יש לך גם זכות להגיש נגדנו תלונה אצל הנציב האירי להגנה על נתונים, שהנו הרשות המפקחת הראשית של Verizon Media. אתה גם יכול להתלונן בפני הרשות המפקחת במדינה באיחוד האירופי שבה אתה מתגורר. לחץ כאן כדי לאתר את הרשות המפקחת המקומית שלך.