מבצעים של Verizon Media

מבצעים, כגון הגרלות, תחרויות או חלוקת מתנות המופעלים על-ידי Verizon Media עשויים להיות ממומנים על-ידי Verizon Media, על-ידי גורמי צד שלישי או ממומנים במשותף על-ידי Verizon Media וגורמי צד שלישי. Verizon Media עשויה גם לממן או לממן במשותף מבצעים המופעלים על-ידי גורמי צד שלישי. כאשר אתה משתתף במבצע, אתה כפוף לכללים הרשמיים שלו, העשויים להכיל מידע אודות תנאי הפרטיות המשויכים אליו.

נוהלי האיסוף והשימוש במידע

  • בנוסף לדרישות הזכאות הכלולות בכללים הרשמיים של המבצע, אנו עשויים לדרוש ממך לספק מידע נוסף, כגון שמך, כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח דואר ומספר טלפון כתנאי להשתתפותך במבצע זה.
  • אנו או נציגינו עשויים ליצור אתך קשר בנוגע למבצע אליו נכנסת, כדי לנהל את המבצע, לספק עדכוני סטטוס או למטרות אחרות המצוינות בכללים הרשמיים של המבצע.

נוהלי שיתוף וגילוי מידע

  • ייתכן שיהיה עלינו לשתף את המידע שלך בנוגע למבצע. לפרטים נוספים, עיין בכללים הרשמיים של כל מבצע.
  • אם אתה בוחר לשתף מידע, תקבל הודעה לפני מועד איסוף המידע ו/או שיתופו. ההודעה עשויה להיות מסופקת בטופס הכניסה ו/או בכללים הרשמיים של המבצע.
  • גורמי צד שלישי המפעילים מבצעים עשויים לאסוף ולהשתמש במידע שלך בנפרד או בשיתוף עם Verizon Media. אם המידע נאסף ונעשה בו שימוש על-ידי צד שלישי, סקור את מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי כדי ללמוד אודות אופן הטיפול שלו במידע.