העברת נתונים

אנו מחויבים להגנה על המידע שלך ונוקטים אמצעי בטיחות בהתאם לחוק. לפרטים נוספים אודות אבטחה, כולל פעולות האבטחה שנקטנו ופעולות האבטחה שאתה יכול לנקוט, קרא על אבטחה ב-Yahoo‏.

העברות של נתונים אישיים מהאיחוד האירופי 

Verizon Media עשויה לעבד פרטים אישיים הקשורים לאנשים באיחוד האירופי ("EEA") ואף עשויה להעביר מידע זה למדינות מחוץ לגבולות האיחוד האירופי למטרות המתוארות במדיניות שמירת הפרטיות של Verizon Media
לארצות הברית ולמדינות אחרות שאינן חברות באיחוד האירופי יש חוקים שונים לגבי הגנה על נתונים וכללים שונים ביחס לגישה של הממשל למידע. אם אתה מתגורר בתוך גבולות האיחוד האירופי, כשהנתונים שלך מועברים ממדינת הבית שלך למדינת צד שלישי מחוץ לגבולות האיחוד האירופי, ייתכן שבחלק ממדינות אלה לא יינקטו אותם אמצעי בטיחות להגנה על נתונים כמו במדינת הבית שלך. 

כש-Verizon Media נדרשת להעביר מידע אודותיך מחוץ לגבולות האיחוד האירופי, Verizon Media מסתמכת בנפרד, לחלופין ובאופן עצמאי, על הבסיסים המשפטיים הבאים לצורך העברת המידע שלך: 

סעיפים חוזיים רגילים. האיחוד האירופי אימץ סעיפים רגילים להגנה על נתונים המספקים אמצעי בטיחות לגבי נתונים אישיים המועברים מחוץ לגבולות האיחוד האירופי. אנו משתמשים לעתים קרובות בסעיפים אלה בעת העברת נתונים אישיים מחוץ לגבולות האיחוד האירופי, כולל לשותפות שלנו. באפשרותך לבקש כאן [הוסף קישור] עותק של הסעיפים החוזיים הרגילים שלנו.

נחיצות חוזית. באפשרותך לבחור אם ברצונך להשתמש בשירותים שלנו או לא. עם זאת, אם ברצונך להשתמש בשירותים שלנו, עליך להסכים לתנאי השירות שלנו, המפרטים את תנאי החוזה בינינו לבינך. מכיוון שאנו פועלים במדינות מסביב לעולם (כולל בארצות הברית), ומשתמשים בתשתית טכנית במדינות אלה, כדי שנוכל לספק לך את השירותים שלנו, בהתאם לחוזה בינינו, ייתכן שנצטרך להעביר את המידע שלך לשטחי שיפוט אחרים בעת הצורך. אין באפשרותנו לספק לך את השירותים שלנו ללא העברת הנתונים שלך מסביב לעולם.  
התוכנית Privacy Shield - ייתכן שחלק מהחברות שאליהן אנו עשויים להעביר את המידע שלך בארצות הברית מוסמכות לקבל את המידע שלך במסגרת התוכנית Privacy Shield‏.