Istraživanje

S vremena na vrijeme Verizon Media korisnike može pozvati da sudjeluju u neobaveznim ispitivanjima uporabljivosti, anketama i ostalim vrstama kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja koja će nam pomoći da bolje dizajniramo web-mjesto, planiramo nove značajke radi dodavanja u proizvode i usluge te da bolje razumijemo potrebe korisnika. Verizon Media provodi i istraživanja pomoću podataka iz internih zapisa.

Grupe za istraživanja

  • Verizon Media objekte istraživanja pronalazi na različite načine, uključujući oglase, poruke e-pošte i tvrtke za istraživanje tržišta.
  • Sudionici u istraživanju često moraju potpisati zasebni ugovor o povjerljivosti ili zaštiti privatnosti te mogu dobiti naknadu za utrošeno vrijeme. 

Interni podaci

  • Podaci o vama i vašoj publici te prometu iz datoteka zapisnika i korisničkih baza podataka tvrtke Verizon Media mogu se koristiti radi istraživanja radi neprekidnog unaprjeđivanja proizvoda i usluga.

Prakse dijeljenja informacija i otkrivanja podataka

  • Kada se statistički podaci dobiveni istraživanjem sažmu, deidentificiraju ili im se izračuna prosjek na većem broju korisnika, mogu se podijeliti s našim partnerima, potencijalnim partnerima ili oglašivačima.