Adatok tárolása és névtelenítése

Termékei és szolgáltatásai biztosításához az Verizon Media adatokat gyűjt és tárol a felhasználói fiókok regisztrációjáról, valamint a webhely- és alkalmazáshasználatról. A webhely- és alkalmazáshasználattal kapcsolatban gyűjtött adatokra általában felhasználói naplóadatokként hivatkozunk.

Az Verizon Media irányelveinek megfelelően a kereséssel kapcsolatos felhasználói naplóadatokat az adatgyűjtés időpontjától számított 18 hónapon belül azonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve néhány, például a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges esetet.

A különböző célokból gyűjtött adatok mellett a más típusú (azaz nem a kereséshez kapcsolódó) naplóadatokat (például a hirdetések és az oldalak megjelenítésével, illetve az azokra történő kattintásokkal kapcsolatos adatokat) hosszabb ideig is megőrizzük, hogy felhasználhassuk azokat az innovatív termékfejlesztés, a személyre szabott szolgáltatások biztosítása, valamint a biztonsági rendszereink felkészítése céljából a csalások észlelésére és az azokkal szembeni védelemre.  A tárolt adatokról és az eljárásainkról részletes tájékoztatást olvashat itt.

Az Verizon Media termékein és szolgáltatásain keresztül megadott adatait is módosíthatja.

Fiókadatok

  • Amikor Verizon Media-fiókot regisztrál, vagy információkat ad meg az Verizon Medianak, az adatokról rutinszerűen másolatot készítünk a számítógépes vagy felhasználói hibából adódó esetleges adatvesztés megelőzése érdekében, illetve rendszereink belső elemzése és kiszolgálása érdekében.
  • Amíg fiókkal rendelkezik, az Verizon Media megőrizheti fiókadatait, hogy azonnali hozzáférést biztosíthasson a személyes beállításaihoz minden alkalommal, amikor felkeresi az Verizon Media oldalait.
  • Ha Verizon Media-fiókja törlését kéri, a legtöbb esetben fiókját deaktiváljuk, majd egy hónapon belül töröljük a felhasználói regisztrációs adatbázisból, hacsak ezt technikai, jogi, visszaélések észlelésével és megelőzésével kapcsolatos vagy egyéb akadályok meg nem gátolják.  Az alábbi országokban regisztrált fiókokra hosszabb megőrzési időszakok érvényesek: Ausztrália, Új-Zéland és India (kb. 90 nap), illetve Brazília, HongKong és Tajvan (kb. 180 nap), hacsak ezt technikai, jogi vagy egyéb akadályok meg nem gátolják. Ez a késleltetés azért szükséges, hogy megakadályozzuk az esetleges visszaéléseket.
  • Ha ezt jogszabály írja elő, a fiókadatokat hosszabb ideig is megőrizhetjük.  Például a fizetős Fantasy Sports-termékek esetén lehetséges, hogy egyes országokban a jogszabályi előírások miatt hosszabb ideig is meg kell őriznünk a fiókinformációkat és a felhasználók tevékenységtörténetét.  
  • Érdemes megjegyezni, hogy az általunk másolt adatokat a törlési kérést követően bizonyos ideig megőrizhetjük biztonsági másolatként. Ez akkor is előfordulhat, ha a fiókadatok már nem szerepelnek az aktív felhasználók adatbázisaiban.
  • Ha törli Verizon Media-fiókját, bizonyos tartalmakat megőrzünk (például bejegyzéseket és megjegyzéseket), de olyan állapotban, amely az Ön személyazonosságának megállapítására észszerű módon nem alkalmas.

Szervernaplófájlok

  • Az Verizon Media tartalmakat és hirdetéseket szolgáltató számítógépei (szerverei) nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel és tárolnak mindennap. Az így keletkező számítógépes nyilvántartásokat naplófájloknak nevezzük.
  • A naplófájlokat a fent leírtaknak megfelelően elemzési, kutatási, ellenőrzési és más célokra használjuk fel. Az adatok felhasználását követően eltároljuk őket. Amíg az adatok a tárolóba nem kerülnek, Verizon Media-azonosítója szerepelhet a szervereink aktív naplófájljaiban.

Névtelenítés

  • Az Verizon Media névtelenítési irányelvei kizárólag a Yahoo Keresés naplóadataira vonatkoznak.  Ezeket az adatokat az Verizon Media legfeljebb 18 hónapig tárolja azonosítható formában.
  • A Yahoo kereséssel kapcsolatos felhasználói naplóadatokban szereplő IP-címeket a gyűjtésük időpontjától számított 6 hónapon belül névtelenítjük vagy töröljük.

Az adatvédelmi irányelvekből bővebben is megtudhatja, mennyi ideig tárolja az Verizon Media a személyes adatait.