„Verizon Media“ reklama

„Verizon Media“ rengiamos reklaminės akcijos, tokios kaip totalizatoriai, konkursai arba dalybos veltui, gali būti remiamos „Verizon Media“, trečiųjų šalių arba „Verizon Media“ ir trečiųjų šalių tuo pačiu metu. „Verizon Media“ taip pat gali remti trečiųjų šalių vykdomas reklamines akcijas. Jei dalyvaujate reklaminėje akcijoje, jums taikomos oficialios tos akcijos taisyklės. Šiose taisyklėse gali būti pateikta informacija apie praktinius privatumo principus, susijusius su ta reklamine akcija.

Informacijos rinkimo ir naudojimo praktika

  • Be tinkamumo reikalavimų, pateiktų oficialiose akcijos taisyklėse, galime pareikalauti papildomos informacijos, pavyzdžiui, jūsų vardo ir pavardės, el. pašto adreso, įprastinio pašto adreso ir telefono numerio. Tai gali būti privalomos dalyvavimo reklaminėje akcijoje sąlygos.
  • Dėl reklaminės akcijos, kurioje dalyvaujate, su jumis galime susisiekti mes arba mūsų atstovai. Tai gali būti daroma akcijos administravimo tikslais, pranešant naujienas apie akcijas arba kokiais nors kitais tikslais, kurie nurodyti oficialiose akcijos taisyklėse.

Informacijos bendrinimo ir atskleidimo politika

  • Dėl reklaminės akcijos mums gali prireikti bendrinti jūsų informaciją. Daugiau informacijos apie tai žr. oficialiose atitinkamos akcijos taisyklėse.
  • Jei nuspręsite informaciją bendrinti, prieš renkant ir (arba) perduodant duomenis bus pateiktas pranešimas. Pranešimas apie tai gali būti pateiktas įrašų forma ir (arba) oficialiose akcijos taisyklėse.
  • Trečiosios šalys, rengiančios akcijas, gali rinkti ir naudoti jūsų informaciją pačios arba drauge su „Verizon Media“. Jei informaciją renka ir tvarko trečioji šalis, sužinoti apie jos taikomus informacijos praktinius principus galite peržiūrėję šios šalies privatumo taisykles.