Pridėti ir atitaikyti duomenys

Siekdami, kad mūsų naudotojų patirtis būtų kuo labiau įtraukianti ir individualizuota, galime rinkti informaciją, apimančią jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, įrenginio identifikatorius, vietos informaciją, turinio informaciją, kurią teikiate, taip pat numanomą informaciją apie jūsų pomėgius, kaip aprašyta mūsų privatumo taisyklėse, kai registruojatės mūsų svetainėje, naudojatės mūsų prekių ženklais, svetainėmis, programomis, reklamos paslaugomis, produktais, paslaugomis ar technologijomis (kartu – „Paslaugomis“), naudojatės tam tikrų partnerių svetainėmis, programomis ar paslaugomis, arba dalyvaujate akcijose. Šią informaciją galime sujungti su informacija, kurią gauname iš savo filialų ir kitų šaltinių, taip pat naudoti ją tam, kad pasiūlytume jums aktualesnio, įdomesnio bei individualizuoto turinio ir reklamos.

Informacijos rinkimo ir naudojimo praktika

  • Galime gauti informacijos iš savo partnerių ir šią informaciją pridėti prie naudotojų informacijos, kurią jau turime. Tai darome siekdami geriau suvokti naudotojų interesus bei teikti geriau jų poreikius atitinkantį turinį ir reklamą. Tokie partneriai gali apimti: 
  • Galime pridėti informacijos apie jus, kuri pasiekiama viešai ar komerciškai, arba informacijos, kurią pateikė partneriai. Ši informacija gali apimti, pavyzdžiui, vidutinį šeimos dydį, pajamų intervalą arba pašto kodą. Ši informacija gali būti susieta su kita informacija, kurią turime apie jus, įskaitant jūsų el. pašto adresą, fizinį adresą, vardą ir pavardę ar telefono numerį.

reklamuotojams atitaikytą informaciją

  • Tam tikrais atvejais mūsų reklamuotojai gali su mumis bendrinti informaciją, įskaitant asmeninę, kad galėtume identifikuoti ir pateikti jų klientams aktualiausią reklamą. Šią informaciją naudojame tik reklamuotojo, kuris ją pateikė, vardu ir nenaudojame jos kitaip, nei nurodė reklamuotojas. Šią informaciją galime atitaikyti mūsų turimai naudotojo informacijai. Taip pat galime šiam tikslui pasitelkti trečiosios šalies teikėją. Trečiųjų šalių teikėjams nesuteikiama teisė naudotis „Verizon Media“ informacija jokiems kitiems tikslams. Daugiau apie informaciją, kurią gauname iš kitų, sužinosite apsilankę mūsų privatumo taisyklių puslapyje. 

Jūsų pasirinkimai ir valdymas

Daugiau apie savo pasirinkimus ir kaip galite valdyti savo informaciją, sužinosite apsilankę privatumo valdymo puslapyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „Verizon Media“ tvarko jūsų asmeninę informaciją, apsilankykite mūsų privatumo taisyklių puslapyje.