Duomenų perdavimas

Įsipareigojame užtikrinti, kad jūsų informacija būtų apsaugota vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Norėdami daugiau sužinoti apie saugą, įskaitant saugos priemones, kurių ėmėmės, ir saugos priemones, kurių galite imtis, skaitykite puslapį „Yahoo“ sauga.

Asmens duomenų perdavimas iš EEE 

„Verizon Media“ gali tvarkyti asmeninę informaciją, susijusią su asmenimis iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE), ir tokią informaciją gali perduoti į EEE nepriklausančias šalis, „Verizon Media“ privatumo taisyklėse nurodytais tikslais. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose EEE nepriklausančiose šalyse gali būti taikomi skirtingi įstatymai, susiję su duomenų apsauga, ir taisyklės, kaip valdžia gali pasiekti informaciją. Jei gyvenate EEE, kai jūsų duomenys perkeliami iš jūsų šalies į trečiąją šalį, nepriklausančią EEE, kai kuriose iš šių šalių gali būti taikomos ne tokios pačios duomenų apsaugos priemonės, kaip jūsų šalyje. 

Tiek, kiek „Verizon Media“ perduoda informaciją apie jus už EEE ribų, „Verizon Media“ atskirai, alternatyviai ir nepriklausomai vadovaujasi šiuo teisiniu informacijos perdavimo pagrindu: 

standartinėmis sutarties sąlygomis. Europos Komisija yra įvedusi standartines duomenų apsaugos sąlygas, kuriomis numatomos asmens duomenų, perduodamų už EEE ribų, apsaugos priemonės. Šiomis sąlygomis dažnai vadovaujatės, perduodami asmens duomenis už EEE ribų, taip pat ir savo filialams. Mūsų standartinių sutarties sąlygų kopijos galite paprašyti čia .

Sutarties būtinybė. Galite pasirinkti, ar norite naudotis mūsų paslaugomis, ar ne. Vis dėlto, jei norėsite naudotis mūsų paslaugomis, turėsite sutikti su mūsų paslaugos sąlygomis, kurios nustato mūsų ir jūsų tarpusavio sutarties sąlygas. Kadangi veikiame visose pasaulio šalyse (įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas) ir naudojamės šių šalių technine infrastruktūra, kad galėtume jums teikti paslaugas, pagal mūsų tarpusavio sutartį mums gali prireikti perduoti jūsų informaciją į kitas jurisdikcijas, kai tai būtina. Negalime jums teikti savo paslaugų, neperduodami jūsų duomenų visame pasaulyje.  

Kai kurios „Privatumo skydo“ bendrovės, kurios gali perduoti jūsų informaciją į Jungtines Amerikos Valstijas, gali būti sertifikuotos gauti jūsų informaciją pagal Privatumo skydo programą.