Kādēļ šī reklāma?a

Patērētājiem

  • Jūsu izmantotās vietnes un lietotnes sadarbojas ar tiešsaistes reklāmas uzņēmumiem, lai sniegtu jums pēc iespējas atbilstošākas un derīgākas reklāmas. Personalizāciju var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, izmantotās vietnes vai lietotnes saturs, jūsu norādītā informācija, meklēšanas vēsture, draugu vai kontaktpersonu ieteikumi jums, ierīcē esošās lietotnes un jūsu pārējās intereses. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Verizon Media atlasa jums rādāmās reklāmas, lasiet par Verizon Media privātuma un reklāmas praksi.

Kurš publicēja šo reklāmu?

Kāpēc šī reklāma tika parādīta?

  • Jums rādāmās reklāmas var tikt atlasītas, ņemot vērā dažādus faktorus, piemēram, jūsu darbības, meklēšanas vaicājumus, demogrāfijas datus, ierīcē esošās lietotnes un atrašanās vietas informāciju.

Kādas ir manas izvēles iespējas?