Verizon Media reklāmas pasākumi

Uzņēmums Verizon Media vai trešās puses var būt Verizon Media viesoto reklāmas pasākumu, piemēram, totalizatoru, sacensību vai reklāmas akciju, sponsors vai līdzsponsors. Turklāt uzņēmums Verizon Media var rīkoties arī kā trešo pušu viesoto reklāmas pasākumu sponsors vai līdzsponsors. Kad piedalāties reklāmas pasākumā, jums ir saistoši attiecīgā reklāmas pasākuma oficiālie noteikumi, kas var ietvert informāciju par privātuma praksēm attiecībā uz šo reklāmas pasākumu.

Informācijas apkopošanas un lietošanas prakses

  • Papildus piemērotības prasībām, kas ir izklāstītas reklāmas pasākuma oficiālajos noteikumos, kā nosacījumu dalībai attiecīgajā reklāmas pasākumā mēs drīkstam jums lūgt norādīt papildu informāciju, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru.
  • Mēs vai mūsu pārstāvji drīkstam sazināties ar jums saistībā ar reklāmas pasākumu, kurā jūs reģistrējāties kā dalībnieks, ar nolūku pārvaldīt reklāmas pasākuma norisi, ziņot par statusa atjauninājumiem vai ar citu nolūku, kas norādīts attiecīgā reklāmas pasākuma oficiālajos noteikumos.

Informācijas koplietošanas un atklāšanas prakses

  • Iespējams, reklāmas pasākuma ietvaros mums būs jākoplieto jūsu sniegtā informācija. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet katra reklāmas pasākuma oficiālajos noteikumos.
  • Ja izvēlaties koplietot informāciju, pirms datu apkopošanas un/vai koplietošanas tiks sniegts paziņojums. Paziņojums var būt sniegts reklāmas pasākuma reģistrācijas veidlapā un/vai oficiālajos noteikumos.
  • Trešās puses, kuras vieso reklāmas pasākumus, drīkst apkopot un lietot jūsu informāciju patstāvīgi vai kopā ar uzņēmumu Verizon Media. Ja informācijas apkopošanu un lietošanu veic trešā puse, lūdzu, pārskatiet trešās puses privātuma politiku, lai noskaidrotu šīs puses prakses attiecībā uz informācijas lietošanu.