Pievienotie un salāgotie dati

Lai lietotājiem nodrošinātu pēc iespējas interesantāku un atšķirīgāku pieredzi, mēs, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā, drīkstam apkopot informāciju, tajā skaitā e-pasta adresi, tālruņa numuru, ierīces identifikatorus, informāciju par atrašanās vietu, informāciju par jūsu iesniegto saturu un informāciju par jūsu interesēm, kad reģistrējat kontu mūsu pakalpojumos, izmantojat mūsu zīmolus, vietnes, lietotnes, reklāmas pakalpojumus, produktus, pakalpojumus vai tehnoloģijas (turpmāk — Pakalpojumi), noteiktu partneru vietnes vai lietotnes vai piedalāties akcijās. Mēs drīkstam apvienot šos datus ar informāciju, ko iegūstam no mūsu saistītajiem uzņēmumiem un citiem avotiem, un izmantot to, lai piedāvātu jums atbilstošu, interesantu un personalizētu saturu un reklāmas.

Informācijas apkopošanas un lietošanas prakses

  • Mēs drīkstam iegūt informāciju no mūsu partneriem un pievienot to esošajai lietotāju informācijai, lai labāk izprastu lietotāju intereses un piedāvātu piemērotāku saturu un reklāmas. Šo partneru vidū var būt: 
  • Mēs par jums drīkstam pievienot informāciju, kas ir publiski vai komerciāli pieejama vai ko nodrošināja mūsu partneri. Šī informācija var ietvert, piemēram, informāciju par vidējo mājsaimniecības lielumu, mājsaimniecības ienākumu diapazonu vai pasta indeksu. Šī informācija var būt saistīta ar citu mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, tai skaitā e-pasta adresi, fizisko adresi, pilnu vārdu vai tālruņa numuru.

Salāgotā informācija, kas paredzēta reklāmdevējiem

  • Dažos gadījumos mūsu reklāmdevēji ar mums drīkst kopīgot informāciju, tai skaitā personas datus, lai identificētu savus klientus un rādītu viņiem piemērotākās reklāmas. Mēs izmantojam šo informāciju tikai tā reklāmdevēja vārdā, kurš nodrošināja šo informāciju, un neizmantojam to citiem nolūkiem, kurus nav norādījis reklāmdevējs. Mēs drīkstam salāgot šo informāciju ar mūsu esošo lietotāja informāciju vai arī šajā procesā izmantot trešās personas piegādātāja pakalpojumus. Trešās personas piegādātājs nedrīkst izmantot Verizon Media informāciju jebkādiem neatkarīgiem nolūkiem. Plašāku informāciju par jūsu datiem, kurus mēs saņemam no citiem, lūdzu, skatiet lapā Privātuma politika

Jūsu izvēles un vadīklas

Uzziniet vairāk par izvēles iespējām un to, kā varat kontrolēt savu informāciju, apmeklējot lapu Privātuma kontrole.

Plašāku informāciju par to, kā uzņēmums Verizon Media apstrādā jūsu personas datus, skatiet mūsu Privātuma politikā.