Datu pārsūtīšana

Mēs apņemamies nodrošināt jūsu informācijas aizsardzību un īstenot aizsargpasākumus saskaņā ar piemērojamo likumu. Lai uzzinātu vairāk par drošību, tostarp par drošības darbībām, ko esam veikuši mēs un ko varat veikt jūs, lūdzu, izlasiet sadaļu Yahoo drošība.

Personas datu pārsūtīšana ārpus EEZ 

Verizon Media drīkst apstrādāt personas informāciju par fiziskām personām Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk — EEZ) un drīkst pārsūtīt šo informāciju uz valstīm ārpus EEZ nolūkiem, kas aprakstīti Verizon Media privātuma politikā

ASV un citās valstīs, kas neietilpst EEZ, ir spēkā citi tiesību akti par datu aizsardzību un noteikumi, kas regulē valsts iestāžu piekļuvi informācijai. Ja esat EEZ rezidents un jūsu dati tiek pārsūtīti no jūsu dzīvesvietas valsts uz trešo valsti ārpus EEZ, ievērojiet, ka datu aizsardzības aizsargpasākumi dažās no šīm valstīm var atšķirties no jūsu dzīvesvietas valstī spēkā esošiem. 

Pārsūtot informāciju par jums ārpus EEZ, uzņēmums Verizon Media savrupi, alternatīvi vai neatkarīgi rīkojas saskaņā ar tālāk norādīto juridisko pamatu. 

Līguma standartklauzulas. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi tipveida datu aizsardzības noteikumus, kuri paredz aizsargpasākumus, ko piemēro ārpus EEZ pārsūtāmajiem personas datiem. Mēs bieži piemērojam šos noteikumus, kad pārsūtam personas datus ārpus EEZ, tajā skaitā mūsu saistītajiem uzņēmumiem. Mūsu līguma standartklauzulu kopiju var pieprasīt šeit:.

Līgumslēgšanas nepieciešamība. Jūs varat izvēlēties lietot vai nelietot mūsu Pakalpojumus. Tomēr, ja vēlaties lietot mūsu Pakalpojumus, jums jāpiekrīt mūsu Apkalpošanas noteikumiem, kas nosaka līguma noteikumus starp mums un jums. Mēs darbojamies dažādās valstīs visā pasaulē (tostarp ASV) un šajās valstīs lietojam tehnisko infrastruktūru; lai nodrošinātu jums Pakalpojumus atbilstoši mūsu starpā noslēgtajam līgumam, mums var būt nepieciešams pārsūtīt jūsu informāciju uz citām jurisdikcijām. Mēs nevaram nodrošināt jums Pakalpojumus, nepārsūtot jūsu datus uz citām valstīm pasaulē.  

Privātuma aizsardzības programma. Daži uzņēmumi, kuriem mēs ASV teritorijā pārsūtam jūsu informāciju, var būt sertificēti saņemt informāciju saskaņā ar Privātuma aizsardzības programmu.