Definisjoner

Tilknyttede selskaper

Et «tilknyttet» selskap er ethvert selskap som er kontrollert av eller under felles kontroll med Oath Inc. Verizon Media er en del av Verizon-familien av selskaper, som inkluderer Yahoo Inc. Hvis du vil ha en oversikt over Verizon Medias viktigste innholdsmerker, kan du se Verizon Media-merker. Vi kan dele informasjonen din med selskaper tilknyttet Verizon Media over hele verden for slike formål som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern.Enkelte tjenester som tilbys av oppkjøpte selskaper forblir underlagt vilkårene og/eller retningslinjene for personvern som gjelder for de respektive selskapene. Hvis du vil ha mer informasjon om personvern for oppkjøpte selskaper og tilknyttede selskaper som driver forretninger under sine egne retningslinjer for personvern, kan du gå inn på følgende koblinger:

ONE by AOL-annonseringstjenester

Annonseringstjenestene våre, drevet av ONE by AOL, omfatter tusener av nettsteder, apper og andre nettjenester som har tilknyttet seg til oss av annonseringsgrunner. Hvis du vil ha mer informasjon om ONE by AOLs annonseringstjenester, kan du gå til siden om annonsering, analyser og personvern.

Utstyrskoder

Utstyrskoder er serier av bokstaver og tall som kan brukes til å skille én enhet fra andre enheter. Disse identifikatorene (som kan betraktes som din personlige informasjon) kan brukes på forskjellige måter og for mange formål, og kan kombineres for å knytte sammen forskjellige enheter. For eksempel kan identifikatorer i enheter (utstyrskoder) brukes for å huske preferansene dine i forbindelse med et nettsted eller en app, av analyseårsaker, eller for å levere relevante annonser til de forskjellige enhetene. Apples annonseidentifikator for iOS (IDFA), Googles annonserings-ID for Android og Verizon Wireless' UIDH er eksempler på slike utstyrskoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tilleggstjenestebetingelsene og retningslinjene for personvern for mobil.

Pseudonym-informasjon

Pseudonym-informasjon er informasjon som er koblet til en utstyrskode.  Dette kan inkludere erstatning av et datasubjekts navn og andre identifiserende funksjoner med andre identifikatorer for å vanskeliggjøre identifisering av datasubjektet.

Anonymisert informasjon

Anonymisert informasjon er informasjon som opprinnelig inneholdt bestemte personlige opplysninger som Verizon Media har behandlet for å sikre at datasubjektene ikke lenger kan identifiseres eller er identifiserbare ut fra de opplysningene.