Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper

Denne siden beskriver Verizon Media EMEA Limiteds tilknyttede selskaper. Vi definerer et «tilknyttet selskap» som ethvert selskap som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med et annet selskap eller selskaper. 

Verizon Media EMEA Limited har to distinkte tilknyttede grupper som vi identifiserer i personvernreglene våre: Verizon Media Group og Verizon Communications. Måten vi deler og mottar data på med de tilknyttede gruppene, varierer som beskrevet nedenfor.  

Verizon Media Group

Verizon Media Group er en divisjon av Verizon Communications som fokuserer på digitale medier og reklame. Våre forbrukermerker inkluderer Yahoo, HuffPost, Autoblog, Engadget, TechCrunch og AOL. Disse varemerkene leverer innhold, handel og e-posttjenester gjennom våre til hundrevis av millioner brukere. Vi tilbyr også annonsering og teknologiløsninger gjennom som Verizon Media Ad Platforms, Flurry og Ryot til et globalt nettverk av utgivere, annonsører og andre partnere. 

Som beskrevet i vår personvernerklæringen, vil Verizon Media EMEA Limited dele data innen Verizon Media Group for en rekke formål, inkludert for å gi deg som du ba om, for å beskytte og forsvare systemene våre mot uautorisert tilgang eller bruk, og for å gi deg personlige opplevelser og annonser. De viktigste enhetene i Verizon Media Group, som vi deler dine data med, inkluderer:

Oath Inc.
Oath Holdings Inc.
Verizon Media Inc.
Oath (UK) Limited
Yahoo! Taiwan Inc.

Verizon Communications

Verizon Communications er en av verdens ledende leverandører av kommunikasjons-, informasjons- og underholdningsprodukter og tjenester til forbrukere, bedrifter og myndigheter. Verizon Communications har to strategiske forretningsenheter: Verizon Consumer Group og Verizon Business Group. 

Verizon Consumer Group leverer trådløse og kablede kommunikasjonstjenester og -produkter til forbrukere og husholdninger. Verizon Business Group leverer trådløse og kablede kommunikasjonstjenester, så vel som andre video- og datatjenester, bedriftsnettverksløsninger, sikkerhet og administrerte nettverkstjenester, inkludert i Internet of Things (IoT) plass til offentlig og privat næringsliv. 

Verizon Consumer and Business Groups opererer sammen, men adskiller seg fra Verizon Media Group. Disse forretningsgruppene opererer også under Verizons personvernerklæring , som kan variere etter jurisdiksjon og er forskjellig fra Verizon Medias. Alle data som vi deler med Verizon Communications vil bli delt i samsvar med brukerkontroller levert av oss, Verizon Media EMEA Limited og brukt i samsvar med Verizon Communications sine retningslinjer for personvern.