Datalagring og anonymisering

For å kunne levere produkter og tjenester må Verizon Media samle inn og lagre informasjon fra brukerkontoregistreringer og bruk av nettsteder og apper. Informasjonen vi samler inn i forbindelse med nettsteds- og appbruk, refererer vi vanligvis til som «brukerloggdata».

Verizon Medias policy er å avidentifisere brukernes søkeloggdata innen 18 måneder etter innsamling, med begrensede unntak slik som for å oppfylle juridiske krav.

I tillegg til andre formål vi samler informasjon for, blir andre typer loggdata (data som ikke er knyttet til søk, blant annet annonsevisninger, annonseklikk, sidevisninger og sideklikk) beholdt i en lengre periode, for at vi skal få til nyskapende produktutvikling, personlig tilpassede tjenester, og forbedre sikkerhetssystemene våre for å påvise og beskytte mot svindelforsøk.  Vi beskriver dataene vi lagrer og prosessene våre i mer detalj her.

Du kan også modifisere informasjon du har gitt Verizon Media via produkter eller tjenester fra Verizon Media som du kan bruke.

Kontoinformasjon

  • Når du registrerer deg hos Verizon Media eller sender inn informasjon til Verizon Media, opprettes en kopi av denne informasjonen for å hindre utilsiktet tap av informasjon i forbindelse med en datamaskinfeil eller menneskelig svikt, og for å muliggjøre intern analyse og service på systemene våre.
  • Så lenge kontoen din eksisterer, kan Verizon Media beholde kontoinformasjonen din for å gi umiddelbar tilgang til de personlige innstillingene dine hver gang du besøker Verizon Media.
  • Dersom du ber Verizon Media om å slette Verizon Media-kontoen din, vil kontoen i de fleste tilfeller bli deaktivert og så slettet fra brukerregisterdatabasen vår i løpet av én måned, med mindre vi er forhindret av tekniske eller juridiske grunner, på grunn av oppdaging og forebygging av misbruk eller andre begrensninger.  Lengre oppbevaringsperioder er i bruk for kontoer registrert i: Australia, New Zealand eller India (ca. 90 dager) og Brasil,HongKong eller Taiwan (ca. 180 dager) med mindre vi er forhindret av tekniske eller juridiske grunner, på grunn av oppdaging og forebygging av misbruk eller andre begrensninger. Disse utsettelsene er nødvendige for å hindre brukere i å delta i ulovlig aktivitet.
  • Kontoinformasjon kan bli oppbevart i en lengre periode når det kreves av lovmessige grunner.  For eksempel kan de betalte Fantasy Sports-produktene våre være pålagt å beholde kontoinformasjon og registreringer av brukeraktiviteter i lengre perioder for å overholde juridiske og lovbestemte forpliktelser i visse jurisdiksjoner.  
  • Vær oppmerksom på at all informasjon som vi har kopiert, kan være tilgjengelig som en sikkerhetskopi i en viss periode etter forespørselen om sletting. Dette kan være tilfelle også selv om ikke noe kontoinformasjon er lagret i de aktive brukerdatabasene våre.
  • Når du sletter Verizon Media-kontoen, kan det hende at enkelte typer innhold beholdes, blant annet innlegg og kommentarer, men ikke i en tilstand som med sannsynlighet kan identifisere deg.

Serverloggfiler

  • Verizon Media-datamaskinene (kalt «servere») som sender deg innhold og annonser, behandler og lagrer en enorm mengde informasjon hver dag. Disse datamaskinfortegnelsene kalles «loggfiler».
  • Loggfiler brukes til analyse, forskning, kontroll og andre formål slik beskrevet ovenfor. Etter denne informasjonen er brukt, lagres den. Inntil informasjonen er lagret, kan Verizon Media-ID-en din bli værende i de aktive serverloggfilene våre.

Anonymisering

  • Verizon Medias retningslinjer for anonymisering gjelder bare for loggdata fra Yahoo Søk.  Verizon Media lagrer disse dataene i en identifiserbar form i opptil 18 måneder.
  • IP-adresser i en Yahoo Søk-brukers loggdata blir anonymisert eller slettet innen 6 måneder etter de ble samlet inn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvor lenge Verizon Media beholder de personlige opplysningene dine, kan du se retningslinjene for personvern.