Dataoverføring

Vi er forpliktet til å sikre at informasjonen din er sikker og at vi iverksetter sikkerhetstiltak i henhold til gjeldende lov. Hvis du vil vite mer om sikkerhet, blant annet tiltak vi har iverksatt og som du kan iverksette, kan du lese om sikkerhet hos Yahoo.

Overføring av personlige data fra EØS 

Verizon Media kan behandle personlig informasjon relatert til individer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS») og kan overføre den informasjonen til land utenfor EØS for formålene som er beskrevet i Verizon Medias retningslinjer for personvern

USA og andre ikke-EØS-land har forskjellige lover for databeskyttelse og regler angående offentlige myndigheters tilgang til informasjon. Dersom du er basert i EØS, og når dataene dine flyttes fra hjemlandet ditt til et tredjeland utenfor EØS, kan det være at noen av disse landene ikke har de samme sikkerhetsprosedyrene som hjemlandet ditt. 

I den grad Verizon Media anses å overføre informasjon om deg utenfor EØS, hviler Verizon Medias handlinger separat, alternativt og uavhengig på følgende lovmessige grunnlag for overføring av informasjonen din: 

Standard kontraksmessige klausuler. Europakommisjonen har tatt i bruk standardklausuler for databeskyttelse som angir sikkerhetstiltak for personlige data som overføres ut fra EØS. Vi bruker ofte disse klausulene når vi overfører personlige data ut fra EØS, inkludert til våre tilknyttede selskap. Du kan be om en kopi av våre standard kontraktsklausuler her .

Kontraktsmessig nødvendighet. Du kan velge om du ønsker å bruke tjenestene våre eller ikke. Dersom du imidlertid ønsker å bruke tjenestene, må du akseptere tjenestebetingelsene våre, som inneholder vilkårene i kontrakten mellom oss og deg. Siden vi opererer i land over hele verden (inkludert USA), og bruker teknisk infrastruktur i disse landene for å kunne levere tjenestene våre til deg, kan vi trenge å overføre informasjonen din til andre jurisdiksjoner når nødvendig, i samsvar med kontrakten mellom oss. Vi kan ikke levere tjenestene våre til deg uten å flytte data rundt i verden.  

Privacy Shield: Noen selskap som vi kan overføre informasjonen din til i USA kan være sertifisert til å motta informasjonen din i henhold til Privacy Shield-programmet.