Opslaan van gegevens en anonimisering

Om producten en services te kunnen aanbieden, worden door Verizon Media gegevens uit gebruikersaccountregistraties en site- en appgebruik verzameld en opgeslagen. De gegevens die door ons worden verzameld in het kader van site- en appgebruik worden 'logboekgegevens van gebruikers' genoemd.

Het is het beleid van Verizon Media om logboekgegevens van gebruikers voor zoekopdrachten binnen 18 maanden na het verzamelen te depersonaliseren, met beperkte uitzonderingen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Naast de andere doeleinden waarvoor wij gegevens verzamelen worden andere typen logboekgegevens (niet gerelateerd aan zoeken, zoals advertenties bekeken, advertentieklikken, pagina‘s bekeken en paginaklikken) langere tijd bewaard voor het ondersteunen van innovatieve productontwikkeling, het bieden van aangepaste en gepersonaliseerde services, en om onze beveiligingssystemen beter in staat te stellen om frauduleuze activiteiten op te sporen en daartegen te verdedigen. Hier vindt u een nadere beschrijving van de gegevens die worden opgeslagen en onze procedures.

U kunt gegevens die u aan Verizon Media heeft verstrekt ook wijzigen via de producten of services van Verizon Media waar u gebruik van maakt.

Accountgegevens

  • Wanneer u zich voor Verizon Media registreert of gegevens naar Verizon Media verzendt, wordt er regelmatig een tijdelijke kopie van die gegevens gemaakt om onbedoelde verwijdering van deze gegevens door een computerstoring of menselijke fout, te voorkomen en voor interne analyse en service van onze systemen.
  • Zolang uw account bestaat, houdt Verizon Media uw accountgegevens zodat u telkens wanneer u Verizon Media bezoekt, direct toegang heeft tot uw persoonlijke voorkeuren.
  • Als u bij Verizon Media een verzoek indient om uw account te verwijderen, zal uw account in de meeste gevallen gedeactiveerd en vervolgens binnen een maand van onze database verwijderd worden, tenzij dit om technische of wettelijke redenen of vanwege misbruikopsporing en -preventie, of om andere redenen verhinderd wordt.  Het bewaren van gegevens kan langer duren voor accounts die geregistreerd zijn in: Australië, Nieuw-Zeeland of Indië (ongeveer 90 dagen), Brazilië, Hongkong of Taiwan (ongeveer 180 dagen), tenzij dit om technische, wettelijke of andere redenen niet mogelijk is. Deze vertraging is nodig om gebruikers te ontmoedigen frauduleus te handelen.
  • Accountgegevens worden mogelijk voor een langere periode bewaard indien wettelijk verplicht.  Onze betaalde fantasy-sportproducten bewaren uw accountgegevens en gebruiksactiviteit mogelijk langer om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen in bepaalde gebieden.  
  • Houd er rekening mee dat door ons gekopieerde gegevens nog gedurende een bepaalde tijd aanwezig blijven in onze archieven na uw verzoek tot verwijdering. Maar ook in dat geval blijven er echter geen accountgegevens bewaard in onze actieve gebruikersdatabases.
  • Als u uw Verizon Media-account verwijdert, blijft bepaalde content zoals berichten en opmerkingen die u heeft geplaatst voortbestaan, maar niet op een manier waaraan u geïdentificeerd kunt worden.

Logboekbestanden op servers

  • Door de Verizon Media-computers ('servers' genoemd) die u content en advertenties toezenden, wordt elke dag een enorme hoeveelheid gegevens verwerkt en opgeslagen. Deze computerbestanden worden 'logboekbestanden' genoemd.
  • Logboekbestanden worden gebruikt voor analyse, onderzoek, controle en andere doeleinden, zoals hierboven beschreven. Nadat de gegevens zijn gebruikt, worden ze opgeslagen. Totdat de gegevens worden opgeslagen, kan uw Verizon Media-ID nog aanwezig zijn in onze actieve serverlogboekbestanden.

Anonimisering

  • Het beleid van Verizon Media voor anonimisering is alleen van toepassing op zoeklogboekgegevens van Yahoo.  Deze gegevens worden gedurende maximaal 18 maanden door Verizon Media opgeslagen in een te identificeren vorm.
  • IP-adressen binnen gebruikerslogboeken van Yahoo Search worden binnen 6 maanden na verzameling geanonimiseerd of verwijderd.

Wilt u meer weten over de manier waarop Verizon Media met uw persoonlijke gegevens omgaat? Lees dan ons Privacybeleid.